Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!!

Страница 1 от [2] 12»

 Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! TJ (гост) 18.01.2008 18:47

Уважаеми колеги, моля ви за помощ по казус за който съм в спор със самоосигуряващо се лице.
Юрист на граждански договор при нас тълкува чл.43 от Закона така:
Фирмата платец на дохода трябва да приспада сумите за осигуровки, /които той си внася сам/ от данъчната основа преди да обложи с данък.
Има ли основание лицето да изисква това от фирмата след като е самоосигуряващо се лице?
И ако да какви документи трябва да представи?
Благодаря предварително!

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! edimitrowa Профил 18.01.2008 19:26

смени си юриста. щом не може да тълкува ЗДДФЛ, как му вярваш за другите закони?!
Удържаш си му данъка и да си го равнява с годишната декларация

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! Мира (гост) 18.01.2008 19:30

А ти каквъв документ му издаваш в края на годината, към гражданския договор, който да впише в декларацията си?

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! elisaveta_p Профил Изпрати email 18.01.2008 19:32

В няколко теми вече се поставя въпросът, че бланката на СИС за 2008 сякаш противоречи на чл. 43 по отношение на самоосигуряващите се лица и приспадането на осигуровките от облагаемия доход, но някак си не се получава дискусия

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! TJ (гост) 18.01.2008 19:32

И аз съм на същото мнение, но спора стана грандиозен затова се допитвам и до други колеги.
За мое съжаление изпуснах вчера консултациите в НАП.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! TJ (гост) 18.01.2008 19:33

Издавам ме сметка за изплатени суми.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! satanasowa Профил Изпрати email 18.01.2008 19:34

Правиш му сметка за изплатена сума, в нея лицето декл. чее самос. се лице и дали да му се удържи данък, ако е надвишил. необлагаемия мин. не плащате данък по този гражд- договор вие не плащате осиг. и няма какво да му приспадате, дайте му една служ. бележка за доходите при вас и го включвайте в спр. по чл. 73, пък нека си вика

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! gasho Профил 18.01.2008 19:35

А само това не!
Не сте длъжни да издавате СИС.
А какво сте длъжни и Мургина не знае.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! Мира (гост) 18.01.2008 19:35

А за коя година е това, за 2007 или за 2008? Предполагам за 2007?

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! gasho Профил 18.01.2008 19:37

Ако е за 2007 издавате СИС.
За 2008 и Мургина не знае.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! edimitrowa Профил 18.01.2008 19:38

към gasho : А с какъв документ ще дeкларира пред НАП получения доход?

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! TJ (гост) 18.01.2008 19:40

Претенциите са за 2008. Тълкуването е по новия ЗДДФЛ.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! gasho Профил 18.01.2008 19:40

Ако е за 2008 не знам.
Съгласно чл.43 и чл.29 НЯМА ДУК. НЕ МУ СЕ ИЗДАВА СИС.
Какво се издава ли? Нека Мургина да каже.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! edimitrowa Профил 18.01.2008 19:41

това не е ДУК. Става въпрос за хонорар на юрист

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! TJ (гост) 18.01.2008 19:42

Колеги аз СИС ще си издавам, но трябва ли да приспадам изкуствено осигуровките / тъй като лицето е самоосигуряващо се/ и чак тогово да изчисла данъка. Въпросът е там, че лицето иска да му се намаи авансовата вноска и не е склонно да чака год изравняване с ГДД.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! gasho Профил 18.01.2008 19:44

Явно мисленето след 20:00 ч. не ми се удава.

Повлиян съм от една друга тема в която участието ви беше слабо.
Тази вечер, явно всичко за мен е ДУК.

Извинявайте и ЧАО!

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! edimitrowa Профил 18.01.2008 19:44

Нали е юрист - нека да ти даде правното основание - закон,член,алинея по които да му го направиш.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! Мира (гост) 18.01.2008 19:45

Много гот и сега какво правим, юристи и счетоводители на нож :)))) Ега ти?!!!

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! TJ (гост) 18.01.2008 19:46

Ами според него това ми задължение възниква на основание чл.43 ал.1

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! elisaveta_p Профил Изпрати email 18.01.2008 19:49

А според мен наистина трябва да погледнете внимателно СИС за 2008 и да се убедите, че противоречи на чл. 43.
Въпросът по същество е: Какво да се прави, когато СИС противоречи на ЗДДФЛ?

www.odit.info/?s=6&i=85805&f=2

Ето ви за всеки случай и линк към вчерашната тема.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! Мира (гост) 18.01.2008 19:54

То и за това иде реч, че е в противоречие, в крайна сметка, той , разбирай юриста, е буквоядец, извинявам се, ама не може да извадиш закона от контекста, нали?!! Мен ако питате, имате цяла година да се разберете, дано тогава стане ясно, какво са искали да кажат с новите разпоредби? А пък и ако му внесете повече данък, нали после ще му го върнат?! Кво се аби толкова?!

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! satanasowa Профил Изпрати email 18.01.2008 19:54


НАИМЕНОВАНИЕ /ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА ___________________________________________________________________________________________________________________
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК, определен от Агенцията по вписванията ________________________ Териториална дирекция на НАП по регистрация ___________________________________ Адрес за кореспонденция ______________________________________________

СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ
N ….........../........… 200…г.
Съгласно договор № ................от ...............200… г., на .......................................................…………..……………….....................
(вписват се собствено име, презиме и фамилно име на лицето)
ЕГН/ЛНЧ: ………..........………, постоянен адрес: ..……………….........................…………………..…….........................................,
(вписва се точният адрес на лицето - гр./с., община/район, ж.к., ул. №, бл., вх., ап.)
следва да се изплати сумата ............................. лв. словом........................................................................................…………….
Сумата по тази сметка се изплаща за периода от …….....………....… 200…г. до ………..……………. 200…г.
(вписват се съответните дата и месец)

1. Сума по тази сметка …………………………….. лв.
2. Нормативно признати разходи (25% или 40% от ред 1) ......................................… лв.
3. Облагаем доход по тази сметка (ред 1 – ред 2) .……………………………. лв.
4. Осигурителен доход от сумата на ред 1, върху който се дължат
осигурителни вноски (попълва се от физическото лице) ……….…………………... лв.
Попълва се от физическото лице
Самоосигуряващо се лице: да Ако сте отбелязали “да”, впишете своя ЕИК по БУЛСТАТ (ЕГН) ………………...............………. и в този случай редове 4 и 5 не се попълват.
не Ако сте отбелязали “не”, попълнете ред 4, като имате предвид, че в месечния осигурителен доход се включват възнагражденията по трудови и/или по служебни правоотношения, по договори за управление и контрол, от трудова дейност като член-кооператори и други доходи, върху които се дължат осигурителни вноски. Осигурителният доход за работа без трудово правоотношение е полученото възнаграждение, намалено с нормативно признатите разходи. За членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперациите, осигурителният доход е сумата преди намаляването на нормативно признатите разходи. За лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи от изборни длъжности, и за други лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО, осигурителният доход е сумата преди намаляване на нормативно признатите разходи.

През месец.........................200.....г. съм осигурен върху максималния осигурителен доход: да не
Ако месечният Ви осигурителен доход (без сумата по тази сметка, посочена на ред 1) е равен или превишава максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, отбележете “да” и в този случай редове 4 и 5 не се попълват. За 2008 г. максималният месечен размер на осигурителния доход е 2000 лв.
Пенсионер : да не Ако сте отбелязали “да”, осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО не се дължат.

Подпис: __________________________

5. Задължителни осигурителни вноски, в т.ч. за: ..........…………….…..лв.
а) фондовете на държавното обществено осигуряване ( ….% от ред 4, съгласно забележката) ….........…………………лв.
Забележки: 1. Размерът на вноската по ред 5, буква „а” е както следва:
- за родените преди 1 януари 1960 г. – 8,80% и 10,20% за членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперациите;
- за родените след 31 декември 1959 г. – 6,80% и 8,20% за членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперациите.
2. Не се дължат осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване, когато лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и са получили възнаграждение под минималната работна заплата след намаляване на нормативно признатите разходи, не са осигурени на друго основание през съответния месец.
б) допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален
пенсионен фонд - за родените след 31 декември 1959 г. (2% от ред 4 ) .........……...………......лв.
в) здравно осигуряване (2.4% от ред 4 ) ….....…….…..………...лв.
6. Сума, подлежаща на авансово облагане (ред 3 - ред 5) ……………………….......... лв.
7. Дължим авансов данък (10% от ред 6) ...............................…....... лв.
8. Сума за получаване (ред 1 – ред 5 – ред 7) .................................…..... лв.
словом .............................…….....................……………..……......................………….......................................................……. лв.

............................. Изплатил сумата: .............................………
(дата) (подпис)

.........................…. Ръководител : .....................................……..
(гр./с.) (подпис и печат)

Получил сумата : ...............................….
(подпис)
Упълномощено лице/ законен представител ..............................................

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! satanasowa Профил Изпрати email 18.01.2008 19:57

Е тази сметка, ако не ви стане ясно, за голямото мазило през 2008 г.
Трудовите са отделени от ДУК, ако сте самоос. се лице редове 4 и 5 не се попълват,
къде да напишем вноските като самоос. се лице малко за домашно

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! Федор Венедиктович Ез...  Профил 19.01.2008 10:05

Абе миналата година къде пишехте осигуровките на самоосигуряващите се?

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! elisaveta_p Профил Изпрати email 19.01.2008 11:06

Миналата година в СИС имаше един допълнителен ред 4, който се го няма: "Облагаема част от сумата по ред 3-ти"

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! Федор Венедиктович Ез...  Профил 19.01.2008 11:11

Абе бели кахъри са това... тези свободни професии само с корпоративни клиенти ли работят?
Има си решение, като толкова се сърдят за по-голямата вноска - нека да издават фактури - по принципа на нотариусите.
Сега не вярвам на всеки нотариус да му пускате СИС за 3,60

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! elisaveta_p Профил Изпрати email 19.01.2008 11:53

Защо да са бели кахъри? Всяка зле свършена работа ме дразни. Дори и да се самосигуряваш на минимума - 240 лв, осигуровките за един месец са ти 67 лв., т.е спестяваш си данък 6,70 - грубо. Защо след като законът ми дава право да ги приспадам тези осигуровки, аз ще трябва да чакам да ми бъде възстановен данъкът по януарската СИС от 2008 чак през юни - юли 2009? Какво става с лесното администриране? И защо не мога аз да се уредя с начин да ползвам на няколко десетки хиляди човека суми от по 6,70 и да им ги връщам без лихва след година и половина?
Както винаги се чудя това недоглеждане умишлено ли е направено или поради некадърност. И двата възможни отговора са много дразнещи, не е ли така?

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! Федор Венедиктович Ез...  Профил 19.01.2008 12:00

Ами... какво да ти кажа :-))))) Дали е умишлено или неволно, води до безлихвено кредитиране на бюджета, до момента на връщането на надвнесения данък... а да се избегне - варианта е фактурка и внасянето на осигуровките от получателя на тримесечие, нищо че има лекичко отклонение от закона, но специално това, колко се е правило "по закон" всички знаем - нали сме работили с адвокати и нотариуси ;-)

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! elisaveta_p Профил Изпрати email 19.01.2008 12:04

Ако ми се наложи да издавам СИС за 2008 на самоосигуряващо се лице, аз смятам да си направя моя бланка - съответстваща на закона.
Просто в официалната бланка на СИС ще прибавя миналогодишнтия ред 3. Кво ще кажеш, не е ли така най-добре.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! gasho Профил 19.01.2008 12:06

Не може.
Бланките се утвърждават от Министъра на финансите и се публикуват в ДВ.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! elisaveta_p Профил Изпрати email 19.01.2008 12:06

А като противоречат на закона?

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! gasho Профил 19.01.2008 12:16

Ще се случи може би следното:
При ревизия данъкът ще го искат от фирмата, ще си начислят и лихви.
Второ, ще глобят лицето издало СИС за неправилно изчислени данъци.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! телеманиак Профил 19.01.2008 12:18

Що ще ме цакат те мен с топла бира.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! elisaveta_p Профил Изпрати email 19.01.2008 12:24

Телеманиак (гост), на място го каза.
gasho, първо съм склонна да приема този риск, защото кой знае след колко време ще дойде проверка и дали ще носят публикувания в ДВ образец на СИС или действащия към момента на проверката закон. Второ, аз данък така и така ще удържа - но малко по-малко. Нека смятат лихвите, ако не ги е срам.
От какъв зор ще глобяват лицето - не знам. Много се съмнявам, че ще имат основание. Без основание може всичко.
Трето, няма заради някакви евентуални пикливи лихви да си развалям отношенията със самоосигурявщите се лица, с които работя добре.
И четвъртно, най-важно, няма ли начин да се покаже това несъответствие на когото трябва, за да направи, каквото трябва. Организации разни професионални имаме уж.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! Федор Венедиктович Ез...  Профил 19.01.2008 12:27

Eлисавета, аз предпочитам да взема сметка от техния кочан и да си го ползвам :-)
Като е толкова голям зора.
Но специално за адвокатите, не им е толкова голям проблема, като предполагам, че имат не само корпоративни клиенти.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! gasho Профил 19.01.2008 12:30

До Елисавета, от ЗДДФЛ:

Чл. 82. (1) За непредставяне или за несвоевременно представяне на информацията по чл. 73, както и за посочване на неверни или непълни данни, се налага глоба или имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! elisaveta_p Профил Изпрати email 19.01.2008 12:31

Федя, аз не спя с юристи и не мисля за тях:)))
Моите "пристрастни" професии са други.
За мен те са преобладаващи случаи в практиката ми и затова така съм се нахъсала. Само съжалявам, че това противоречие не ви дразни. Не са толкова важни парите в случая. Важното е, че пак ще се наложат некадърници и използвачи над закона. Това е.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! elisaveta_p Профил Изпрати email 19.01.2008 12:33

Гашо бе, стига, моля те. Въпросът е кое е вярно - това, което казва законът или това, което казва бланката. Аз съм за закона. А законът казва, че осигуровките се приспадат от облагаемия доход.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! Федор Венедиктович Ез...  Профил 19.01.2008 12:37

Елисавета, виж, на Гашо страшното членче не ме плаши, по-гадния е чл.81, нищо че упражняващите свободна професия ще си платят авансовия данък в сроковете по чл.67

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! gasho Профил 19.01.2008 12:39

Тъкмо щях да постна и този член,
ама ме изпревариха.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! gasho Профил 19.01.2008 12:44

Елисавета,
от както помня, свободните професии са били малтретирани с данъка.
И какво от това нали си подават ГДД с която изравняват данъка.
Аз например имам нотариус, но да не ти казвам, какви суми плаща при изравняване за осигуровки и данъци по ГДД.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! elisaveta_p Профил Изпрати email 19.01.2008 12:55

Да бе, Гашо, били са. Но през 2007 година терорът свърши.
Освен нотариуси, свободни професии са още счетоводители, преводачи, данъчни консултанти и т.н - много от тях с несигурни доходи. Не всички са милионери. Някои от тях ги цака инфлацията.
И пак ви казвам не е въпросът само в парите. Принципът е важен. Аз искам да познавам закона и да го прилагам. Бланките са на второ място. За кой дявол да четем закона, когато има бланки? Това е изводът. Такова положение не толерира квалифицирани хора. Не ви ли дразни подобно положение? Явно не.
Аз спирам да се вълнувам публично, че май много смешна ви се струвам.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! gasho Профил 19.01.2008 13:00

Не не си смешна.
Права си, но това не е работа на счетоводителя,
а на заинтересованите самоосигуряващи лица.
Щом нямат достатъчно голямо лоби в парламента или тези които ги представляват там хич не ги интересува какви данъци плащат, аз като счетоводител какво мога да направя?
Правя това, което пише в закона за да не плащам аз.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! elisaveta_p Профил Изпрати email 19.01.2008 13:01

Напротив, не спазваш закона, спазваш бланката, но нарушаваш Закона:)))

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! gasho Профил 19.01.2008 13:06

Пак си права.
Но не може когато аз издавам СИС някой да ми казва как да я попълвам.
Т.е. аз съм от другата страна на бариерата.
Като не иска да му издавам СИС, нека той ми издава фактура.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! elisaveta_p Профил Изпрати email 19.01.2008 13:13

Опса. Тук пак стигаме до едно спорно положение. Това, че ти е издал фактура, прави ли го търговец и променя ли характера на неговия доход от доход по чл. 29 (раздел ІІІ) от ЗДДФЛ?
Имаше едно разяснение от човек с титли, публикувано в Експертис, което освобождаваше платецът на дохода в такива случаи от задължението да определя и удържа авансов данък. Но това разяснение отново не ми се вързваше със ЗДФЛ. Ще се пробвам да го намеря и копна, но сигурно ще отнеме време.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! elisaveta_p Профил Изпрати email 19.01.2008 13:33

RE: Фактура, издадена от лице със свободна професия ella (гост) 29.08.2007 16:03

Отговаря проф.Костадин ИВАНОВ – данъчен експерт

Въпрос: В предприятието ни бяха проведени профилактични прегледи от лекар по очни болести, за което ни беше издадена фактура.
Въпроса ми е: Трябва ли да удържим 15% авансов данък, при условие, че фактурата е издадена не от ЕТ, а от свободна професия, но не сме писали сметка за изплатена сума.Трябва ли да се обяви изплатената сума на основание чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ?

ОТГОВОР: Доходите от упражняване на свободна професия се третират данъчно съглъсно чл. 29 от ЗДДФЛ като „Доходи от друга стопанска дейност”. От тях се приспадат съгласно т. 4 от съэщия член 35 на сто нормативно признати разходи.
По принцип изплащането на доходите на лица,упражнавящи свободна професия се оформя от възложителя чрез издаване на „Сметка за изплатени суми”, по образец, утвърден от министъра на финасите,съгласно чл.64,ал.3 на закона.
Но ако физическото лице,упражняващо свободна професия,оказало услугата не е регистрирано като ЕТ е издало перфектна фактура,отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството,не е необходимо възложителят да попълва сметката за изплатени суми..Основното изискване е фактурата,издадена от лицето,упражняващо свободна професия да съдържа вярно и точно всички изискуеми реквизити.
Не е необходимо документирането на изплатеното възнаграждение на лицето,упражнавящо свободна професия да стане с два първични документи ,имащи еднокво предназначение – с фактура,издадена от изпълнителя и със „Сметка за изплатени суми”, издадена от възложителя.
След като възложителят разполага с автентична фактура не е попълва сметка за изплатени суми и не удържа 15 на сто авансов данък. Освен това при попълване на такава сметка авансов данък се удържа само,когато получателят на сума е превишил годишния необлагаем минимен, т.е.не във всички случаи при попълване на сметката за изплатени суми се удържа 15 на сто аваносв данък.
Вторият въпрос е трябва ли да се обяви изплатената сума на лицето,упражнаващо свободна професия в справката по чл. 73, ал.1. Съгласно посочения член в тази справка се посочват всички изплатени доходи на физическителица,които са различни от доходите от трудови правоотношения и пенсии.
Това означава,че изплатените от възложителя доходи на лицето,упражняващо свободна професия и всички други доходи,които не са от трудови правоотношения и пенсии трябва да се посочат в годишното справка по обазеца,утвърден от министаръ на фишнансите по силата на чл. 64, ал. 3 на закона.
край на цитата.
Ако бях на мястото на самоосигуряващите се лица, бих се снабдила с кочан с фактурки и щях да забравя пожизнено за чл. 43, въоръжена с отговора на проф.Костадин ИВАНОВ – данъчен експерт.
Или просто професорът е забравил да уточни, че самоосигуряващият се трябва да си внася авансов данък на база доказания доход по фактурите, намален с процента разходи, намален с известните на него внесени осигуровки. Така както правят всички самоосигуряващи се, които не работят с български възложители и доказват приходите си по постъпленията в банковите им сметки?
И ще внасям сама дохода по реда на чл. 67.
Само дето чл. 67 започва с думите: Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, данъкът по чл. 43...
А чл. 43 ал. 2 просто задължава предприятията да го правят, без да се интересува дали лицето издава ф-ра или не.

Професорски работи. Не мога да бъда толкова умна, кво да се прави.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! gasho Профил 19.01.2008 13:45

Моeто мнение е следното:

1. Носи ми фактура, кой ще му забрани да издаде фактура и къде го пише?
Тогава за мен това е т.2 от:
Чл. 43. (2) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Размерът на дължимия данък се определя, като разликата по ал. 1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто и се определя от:
1. предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи от стопанска дейност;
2. придобилите доходите лица - в останалите случаи.

2. Не ми издава фактура:
Тогава това е т.1 от горният член. Т.е. аз съм платеца на данъка и трябва да му издам СИС.

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! elisaveta_p Профил Изпрати email 19.01.2008 14:09

Да речем, че отпада съставяне на СИС при издадена ф-ра - да речем. Моята дума срещу тази на професора - не върви.
Остава вторият вариант.
Да, трябва да му удържиш данък - това ти казва законът и СИС-ът. Но този данък се удържа след приспаднати осигуровки според закона. Освен ако някой професор не каже нещо различно.

Абе не виждате ли, че бягството от закона дава възможност на проверяващите да правят каквото си решат. Кеф им, ще искат спазване на закона, кеф име, ще искат съобразяване със СИС.
 

 RE: Как тълкуват чл.43 от ЗДДФЛ свободните професии??!! gavra Профил 20.01.2008 08:15

Гаврят се с нас по най-тъпия възможен начин. Човекът, който трябвало да актуализира образеца на СИС, вместо да редактира процентите за осигуровки от СИС 2007, отворил файлчето на СИС 2006 и "редактирал".
Искам да знам носи ли някой отговорност за тази простотия и кога отговорните хора ще се коригират.
И защо сте се замислили само за упражняващите свободна професия? Нямате ли фирми, в които съдружниците полагат личен труд? Те са най-вече подложени на тоя огън. Ако за някой "нагъл адвокат" (според някои от включилите се) може да не ви пука и без проблем да му удържите повече данък, то помислете за преките си работодатели и клиенти.
Странно, ако нямате самоосигуряващи се съдружници, получаващи възнаграждения за положения в дружеството труд.
реклама
Нагоре
Страница 1 от [2] 12»

ODIT.info > Дискусия > Данъци