Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Новите кодове по НКИД 2003

 Новите кодове по НКИД 2003 lyly 1 Профил 26.01.2008 21:20

КОЛЕГИ МОЛЯ НЯКОЙ ДА МИ КАЖЕ ДЕЙНОСТ СТРОИТЕЛСТВО С КОЙ КОД Е ПО НКИД2003?БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.

 RE: Новите кодове по НКИД 2003 Гост от П-в Профил 26.01.2008 21:34

и що......новите?!

 RE: Новите кодове по НКИД 2003 Гост от П-в Профил 26.01.2008 21:44


F Строителство

45 Строителство

Този раздел включва:
общо и специализирано строителство на сгради и строителни съоръжения, строителство на инсталации и довършителни строителни дейности. Включва още ремонт, поддържане и реставрация на сгради и строителни съоръжения, монтаж на сглобяеми строителни елементи и временни постройки върху строителната площадка.
Общо строителство е изграждането на жилищни, селскостопански, административни и други сгради, както и на автомагистрали, улици, мостове, тунели, релсови пътища, самолетни писти, пристанища, водни пътища и язовири, напоителни канали и други водоразпределителни съоръжения, строителни съоръжения с производствено предназначение, тръбопроводи и електропроводи, съоръжения за спорт и развлечение и други. Тези дейности могат да бъдат реализирани за собствена сметка или срещу възнаграждение или по договор. Част или дори цялата строителна дейност може да бъде извършена от подизпълнители на договорна основа.
Специализирано строителство е изграждането на части от сгради и строителни съоръжения или подготвителните работи за започване на строителството. То обикновено е специализирано в дейности, които са еднакви за различните строежи и изискват специализирани умения и оборудване. Включени са дейности като укрепване чрез пилоти, фундиране, сондиране, монтаж на арматура, изливане на бетон, изпълнение на тухлена и каменна зидария, монтаж на строително скеле, изпълнение на покривни покрития и други. Монтажът на металните конструкции се включва, при условие че елементите не са произведени от същата единица. Специализираното строителство обикновено се осъществява на договорна основа от подизпълнител, но специално при ремонта на сградите, то се извършва директно за собственика на имота.
Строителство на инсталации е изграждането в сгради и строителни съоръжения на инсталации от всички видове, които ги правят функционални. Тези дейности обикновено се извършват на място, макар че част от работата може да се извърши в специални цехове. Включени са дейностите по строителство на водопроводни инсталации, отоплителни и климатични инсталации, антени, системи за предупредителна сигнализация и защита и други електрически инсталации, инсталации за гасене на пожари, монтаж на асансьори и ескалатори и други. Включени са още и дейностите по изграждане и монтаж на топлинни, звукови или вибрационни изолации, охладителни инсталации за търговски обекти, на осветителни и сигнализационни системи на пътища, релсови пътища, гари, летища, пристанища, монтаж на огради и други. Ремонтът на посочените инсталации се включва тук.
Довършителни строителни дейности обхващат: стъклопоставяне; полагане на мазилки; боядисване и декориране; полагане на различни подови и стенни облицовки от керамика, дялан камък, паркет, мокет, тапети и други; циклене на дюшеме; монтаж на дограма; външно почистване на сгради и други. Ремонтните дейности, свързани с посочените довършителни строителни дейности, също се включват тук.


45.1 Подготовка на строителната площадка

45.11 Събаряне и разчистване на сгради; земни работи


45.12 Сондиране и пробиване

Включва:
 сондиране за извличане на проби от различни дълбочини за строителни, геоложки и геофизични проучвания, вкл. каротаж

Не включва:
 пробиване на кладенци при добива на нефт и газ - 11.20
 пробиване и изграждане на кладенци за вода - 45.25
 пробиване на шахти - 45.25
 геофизични, геоложки и сеизмични проучвания - 74.20

45.2 Строителство на сгради и строителни съоръжения или части от тях

45.21 Общо строителство на сгради и строителни съоръжения

Включва:
 общо изграждане на жилищни и нежилищни сгради
 общо изграждане на строителни съоръжения:
• мостове, тунели, виадукти и подлези
• преносни нефто-, газо-, водо- и електропроводи и далекосъобщителни линии
• разпределителни водопроводни, канализационни, газоснабдителни и електроснабдителни мрежи, телефонни и други далекосъобщителни мрежи (вкл. спомагателните дейности) в урбанизираните територии
 монтаж на сглобяеми строителни елементи (панели) за сгради и строителни съоръжения върху строителната площадка


45.22 Строителство на покриви и хидроизолации

Включва:
 изграждане на покривни конструкции
 изпълнение на покривни покрития, вкл. боядисване на покриви
 монтаж на обшивки, водосточни тръби и други железарски дейности
 изпълнение на хидроизолации, вкл. върху стени

Не включва:
 изпълнение на изолации на хидротехнически съоръжения - 45.24
 изграждане на топлинни, звукови или вибрационни изолации в сгради и строителни съоръжения - 45.32

45.23 Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени

Включва:
 строителство на автомагистрали, улици, шосета и други пътища за автомобили и пешеходци
 строителство на релсови пътища
 строителство на самолетни писти
 строителство на стадиони, плувни басейни, гимнастически зали, тенискортове, площадки за голф и други съоръжения за спорт и развлечение
 полагане на пътна маркировка на пътища и паркинги
 изпълнение на основа на пътна настилка на пътища, мостове и тунели
 инсталиране на предпазни огради, пътни знаци и други пътни принадлежности45.24 Строителство на хидротехнически съоръжения

Включва:
 строителство на:
• водни пътища, пристанища и брегови съоръжения, шлюзове
• язовири, хидромелиоративни системи и други хидромеханични съоръжения
 драгажни работи
 подводно строителство

Не включва:
 общо строителство на преносни и разпределителни водопроводни и канализационни мрежи - 45.21

45.25 Други специализирани строителни дейности

Включва:
 специализирани строителни дейности, които са еднакви за различните строежи и изискват специални умения и оборудване:
• фундиране, вкл. укрепване чрез пилоти
• пробиване и изграждане на кладенци за вода, пробиване на шахти
• монтаж на метални конструкции на строителната площадка
• монтаж на арматура, вкл. заваряване
• изливане на бетон
• изпълнение на тухлена и каменна зидария
• дейности по монтаж и демонтаж на строително скеле и работни платформи, вкл. наетите
• строителство на промишлени комини и пещи
• монтаж на камини
• монтаж на мостови или кулокранове
• саниране на сгради
• подемни работи
• специализирани строителни дейности във въздуха или на височина, които изискват специални умения и оборудване


45.3 Строителство на инсталации

45.31 Строителство на електрически инсталации

Включва:
 изграждане и монтаж в сгради и строителни съоръжения на:
• електрически инсталации и уредби
• инсталации за далекосъобщения
• инсталации за електрическо отопление, вкл. слънчеви колектори, които преобразуват директно слънчевата светлина в електроенергия
• жилищни и други антени
• пожароизвестителни инсталации
• сигнално-охранителни известителни системи
• асансьори и ескалатори
• гръмоотводи и други45.32 Изолационни строителни дейности

Включва:
 изграждане и монтаж в сгради и строителни съоръжения на топлинни, звукови или вибрационни изолации

Не включва:
 строителство на хидроизолации - 45.22


45.33 Строителство на тръбопроводни инсталации

Включва:
 изграждане и монтаж в сгради и строителни съоръжения на:
• водоснабдителни и канализационни инсталации, вкл. инсталиране на санитарна керамика
• газови инсталации, вкл. инсталации за кислород в болниците
• отоплителни, вентилационни, охладителни и климатични инсталации, вкл. тръбопроводните и съединителните им части
• слънчеви колектори, които преобразуват директно слънчевата светлина в топлинна енергия
• инсталации за гасене на пожари

Не включва:
 инсталиране, ремонт и поддържане на промишлено хладилно и вентилационно оборудване - 29.23
 изграждане и монтаж на електрически отоплителни инсталации - 45.31

45.34 Строителство на други инсталации

Включва:
 изграждане и монтаж на осветителни и сигнализационни системи за пътища, релсови пътища, гари, летища и пристанища
 изграждане и монтаж на прегради и навеси, огради, табели, надписи и други неподвижни елементи в сгради или строителни съоръжения
 изграждане и монтаж в сгради или строителни съоръжения на други инсталации, некласифицирани другаде
 цялостен технически ремонт и поддържане на инсталации в сгради

45.4 Довършителни строителни дейности

45.41 Полагане на мазилки

Включва:
 нанасяне на вътрешна и външна мазилка, гипсова или варова шпакловка в сгради или строителни съоръжения, вкл. нанасяне на мазилка върху рабицова мрежа

45.42 Монтаж на дограма, интериорни и други завършващи елементи

Включва:
 монтаж на дограма, несобствено производство от всякакъв материал
 монтаж на интериорни и други завършващи елементи - окачени тавани, облицоване на стени с дървени елементи, подвижни преградни стени и други подобни

Не включва:
 поставяне на паркет и други дървени подови покрития - 45.43

45.43 Полагане на подови настилки и стенни облицовки

Включва:
 полагане и монтиране в сгради или строителни съоръжения на:
• плочки от керамика, бетон, дялан камък и други материали за външни и вътрешни подови настилки и стенни облицовки, монтиране на керамични пещи
• паркет, дюшеме и други дървени подови покрития
• мокет, линолеум, вкл. подови покрития от каучук или пластмаса
• вътрешни декоративни подови настилки и стенни облицовки от мрамор, гранит или мозайка
• текстилни стенни покрития и тапети

Не включва:
 дейности на дизайнери по вътрешно обзавеждане - 74.87

45.44 Боядисване и стъклопоставяне

Включва:
 вътрешно и външно боядисване на сгради
 боядисване на строителни съоръжения
 поставяне на стъкла, огледала и други

Не включва:
 боядисване на покриви - 45.22
 полагане на пътна маркировка на пътища, пътни съоръжения и паркинги - 45.23
 монтаж на прозорци - 45.42
 стъклопоставяне, извършвано заедно с търговията на дребно, с плоско стъкло и огледала - 52.46

45.45 Други довършителни строителни дейности

Включва:
 инсталиране на плувни басейни за домашно ползване
 външно почистване на сгради с пара или пясъчна струя
 монтаж на предварително изработени метални декоративни елементи
 други довършителни строителни дейности, некласифицирани другаде

Не включва:
 разчистване на строителната площадка - 45.11
 монтаж на обшивки и водосточни тръби при изграждане на покриви - 45.22
 монтаж на интериорни завършващи елементи - окачени тавани, покриване на стени с дървени елементи, подвижни преградни стени и други подобни - 45.42
 вътрешно почистване и хигиенизиране на сгради и съоръжения, извършвани от специализирани организации - 74.70

45.5 Даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор

45.50 Даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор

Включва:
 даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор
 даване под наем на кранове, с оператор

Не включва:
 даване под наем на строителни машини и оборудване, без оператор - 71.32

 RE: Новите кодове по НКИД 2003 lyly 1 Профил 26.01.2008 21:54

Благодаря на Гост от П-в много си изчерпателен и аз бях сигурна че са старите кодове но реших да попитам и колегите от форума, които както винаги са в час .
 

 RE: Новите кодове по НКИД 2003 Гост от П-в Профил 26.01.2008 21:56

ми....не сме в час, ...а на маса!:)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство