Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Трудов стаж при работа на 2 часа на ден

 Трудов стаж при работа на 2 часа на ден Маграт (гост) 05.02.2008 10:28

Имаме работник, който работи на трудов договор за по 2 часа на ден при законоустановено 8 часа. Няма други трудови договори. Как се изчислява трудовият стаж за периода 02.01.2007-04.12.2007 г /вкл./? Аз го сметнах 2м. и 17 дни.

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден ЛС Профил 05.02.2008 10:38

Да.

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден Маграт (гост) 05.02.2008 10:48

Много благодаря

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден peneva Профил Изпрати email 05.02.2008 11:10

При работа на 2 часа на ден отработеното време не се признава за трудов стаж, а само за осигурителен и не се вписва в трудовата книжка, а се издава Обр УП3

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден Маграт (гост) 05.02.2008 11:28

към peneva
Цитат от сайта на МТСП
Въпрос: Имаме работник, който работи на основен трудов договор с работно време 2 часа. Как да изчисля трудовия му стаж? Да го запиша в трудовата книжка или в УП-3 като осигурителен стаж?
Отговор: Съгласно чл. 355 от Кодекса на труда (КТ) трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица. От цитираните разпоредби е видно, че при 8-часова продължителност на работното време е необходимо работникът или служителят да е работил най-малко 4 часа по едно или няколко трудови правоотношения за да му бъде зачетен 1 ден за трудов стаж. Ако трудовият договор, по който работи работникът е единствен, а работното време по него е по-малко от 4 часа, то тогава трудовият стаж се изчислява по часове чрез натрупването им. Например: при продължителност на работното време, която е 1 / 4 от законоустановеното (2 часа), то при натрупване на часовете до 8 часа, за 4 работни дни ще се зачита 1 ден за трудов стаж. При 20 работни дни в месеца, ще се зачитат 5 работни дни. При изработени през отделни месеци на годината по-малко от работните дни трудовият стаж се изчислява по реда на чл. 9, ал. 4 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише придобият от работника или служителя трудов стаж в трудовата му книжка. Съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години. За осигурителен стаж се зачита времето, през което работниците и служителите са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО за съответната професия, а когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време. Продължителността на осигурителният стаж се изчислява и установява по реда и при спазване разпоредбите на чл. 38 и сл. от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 5, ал. 7 от КСО осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход (образци УП 3 и УП 2) в срок до 30 дни от прекратяване на трудовото правоотношение, както и по искане на осигурено лице или негов представител – в 14-дневен срок от искането. ЛТ/

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден peneva Профил Изпрати email 05.02.2008 14:07

Честно казано не се доверявам на коментари:
НАРЕДБА ЗА ТРУДОВАТА КНИЖКА И ТРУДОВИЯ СТАЖ
ДВ. бр. 48 от 13 Юни 2006г.
Обн., ДВ, бр.102 от 3 декември 1993г., доп., ДВ, бр. 48 от 13 юни 2006 г.Раздел II.
Трудов стаж
Чл. 9. (1) Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години.
(2) За един ден трудов стаж се зачита времето, през което работниците или служителите са изработили най-малко половината от максимално установената с Кодекса на труда нормална дневна продължителност на работното време или установеното за тях с решение на Министерския съвет намалено работно време.

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 104 от 11 Декември 2007г
Глава седма.
РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

Раздел I.
Редовно работно време
Чл. 136. (Изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа.
(2) (Отм., ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)
(3) (Изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа.

Продължавам да твърдя, че положен стаж при 2 часа на ден не се признава за трудов, но Е ОСИГУРИТЕЛЕН.И спирам да споря,защото няма смисъл. Попитайте в ИТ.И продължавайте да четете тълкувания,а не нормативни актове.

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден марго (гост) 05.02.2008 14:24Миналата година имах такъв случай - ученичка на 2 ч. за три месеца. Отговорът на ИТ е че следва само УП-3.

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден trz-to Профил 05.02.2008 21:59

peneva, явно обаче не четем нормативните актове по един и същ начин. Това, че "За един ден трудов стаж се зачита времето, през което работниците или служителите са изработили най-малко половината от максимално установената с Кодекса на труда нормална дневна продължителност на работното време" не означава, че при работа на 2 часа, в продължение на 4 работни дни, няма да се зачете един ден трудов стаж.

Ето и още един отговор на Министрество на труда и социалната политика:

Ангел Ангелов:
Преподавател съм във ВУЗ.Назначен съм на трудов договор - чл.67 ал.1 т.1 от КТ. за неопределено време на непълно работно време., на 1/4 щат.Нямам друг тудов договор. Имам ли право на допълн. заплащане за клас?Имам ли право на платен год. отпуск и в какъв размер?Ще ми бъде ли признат трудов стаж и в какъв размер?Ще бъде ли отразен в трудовата книжка

МТСП:
Уважаеми г-н Ангелов,
Съгласно чл. 3 от Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, за продължителна работа на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основното трудово възнаграждение, определено с индивидуалния трудов договор. За продължителна работа се зачита времето, което се признава за трудов стаж по Кодекса на труда. Минималният размер на това възнаграждение не може да бъде по-малък от 0,6 % за всяка година трудов стаж. Правото за получаване на това възнаграждение възниква при трудов стаж, не по-малък от три години, а размерът му се изменя на период не по-малко от една година придобит трудов стаж. Възнаграждението за продължителна работа се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време – по всеки отделен трудов договор до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време.
Предвид гореизложеното и обстоятелствата, посочени от Вас, независимо че работите по трудов договор на 1 / 4 щат (на непълно работно време) имате право на допълнително възнаграждение за продължителна работа (клас), ако имате не по-малко от 3 години трудов стаж. За Вас трудовият договор, по който работите е единствен, т.е. продължителността на работното време по него е в рамките на месечната продължителност на работното време. Продължителността на притежавания от Вас трудов стаж следва да установите като представите необходимите документи.
Съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, работник или служител, който работи на непълно работно време, има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години.
Тъй като за Вас трудовият договор по който работите е единствен, а работното време по него е 1 / 4 от законоустановеното (2 часа), то при натрупване на часовете до 8 часа за 4 работни дни, ще Ви се зачита 1 ден за трудов стаж. При 20 работни дни в месеца, ще Ви се зачитат 5 работни дни. При изработени през отделни месеци на годината по-малко от работните дни трудовият стаж се изчислява по реда на чл. 9, ал. 4 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж.
От гореизложеното следва, че имате право на платен годишен отпуск, пропорционално на времето, което Ви се признава (зачита) за трудов стаж.
След прекратяване на трудовия Ви договор в трудовата Ви книжка следва да бъде отбелязан период, който се зачита за трудов стаж, изчислен по описания по-горе начин.

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден peneva Профил Изпрати email 06.02.2008 10:15

Към трз-то -при работа на 2 часа за 4 дни не би ли следвало да се зачетат 2 дни трудов стаж, а не 1, след като за 1 ден трудов стаж трябва да е отработено най-малко половината от законоустановеното време.Изобщо за какво ли се пишат закони и кодекси,след като с тълкувания, указания, мнения и пр. след това се уточняват основни принципи.И защо различните институции излизат с различни мнения.Едва ли съм по-компетентна от специалистите в НОИ,но не мога да преценя кой е по-компетентен от тях и от ИТ.Ако Вие знаете,помогнете ми.

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден trz-to Профил 06.02.2008 12:08

Не, не би следвало.Ако четирите часа са положени в рамките на един ден, тогава ще се зачете пълен трудов стаж.
А по въпроса за институциите. Не знам какво точно и как са ви посъветвали ИТ, а и се съмнявам да е било в писмен вид. Както и на кого сте попаднали, но определено не трябва да им се вярва безрезервно :)

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден абвг (гост) 06.02.2008 16:53

А когато имам управител по ДУК приравнени към трудовите и е назначен в 4 фирми като такъв , във всяка фирма на по 2 часа дневно , тр.стаж ще се признае ли или пак само за осигурителен ?!?

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден eli (гост) 09.02.2008 20:45

Може ли и на мен да ми помогнете - имам сключен допълнителен трудов договор за водене на езикови курсове - 2 пъти седмично по 2 часа. Това преви 2 пъти*2 часа*4 седмици = 16 часа месечно. Трябва да попълня декл. 1. аз мислех че трябва да напиша така на ред 16 - 1 08 8 2 където 1 означава, че лицето не е осигурявано през целия месец, 08- че е осигурявано 8 дни (4 седмици*2 пъти седмично), 8- законоустановеното е 8 часа, 2 - по договор работи 2 часа дневно. програмата обаче не ме пуска, защото когато съм задала код 1- трябвало да поясня кога е започнало или свършило осигуряването. А при мен то нито е започнало, нито ще свърши през този месец. Моял ви посъветвайте ме как да го запиша.

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден ттт (гост) 25.02.2008 14:45

Моля за помощ - имам служителка която е работила 2 часа на ден и в трудовата и книжка за трудов стаж е написано 2г. 8мес и 11 дни. за периода 21.07.2003г. до 31.03.2006г. Въпросът ми е колко трудов стаж да и зачета. Много благодаря

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден ЛС Профил 25.02.2008 14:57

Първо я върнете да й оправят ТК,защото това не е вярно.Трудовия и осиг.стаж й са 8м 2дни и 6часа.

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден hfij (гост) 25.02.2008 15:03

2 месеца, 16 дни

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден ЛС Профил 25.02.2008 15:05

Моля?!?!:-)))))))))Сигурен/а ли си в това което твърдиш?Защото аз не съм сигурна:-))
Не може близо три години да е работил и да има само два месеца.

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден Федор Венедиктович Ез...  Профил 25.02.2008 15:09

Абе, 2 часа на ден колко часа (дни) правят в месеца? (нещо 114 КТ?)

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден trz-to Профил 25.02.2008 15:13

Федя, това, че са два часа на ден, не означава задължително, че договора е по 114 и по него няма да се натрупва трудов стаж. :)

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден Федор Венедиктович Ез...  Профил 25.02.2008 15:14

Ми де да знам, питам си :-))))
Ама нали като става дума за даване на повече пари боли ;-)

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден ЛС Профил 25.02.2008 15:14

Някой тук се бърка с чл.114:-)))))

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден тониЛ Профил 25.02.2008 15:14

Федор Венедиктович Езерский

Все пак не всички месеци в годината са с 20 работни дни.

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден - СПЕШНО!!!! zalabala (гост) 29.07.2008 09:24

Здравейте!Имам въпрос относно изчисляването на трудовия стаж на служител, който работи в нашето ЛЗ по чл.111 от КТ - Х 2 часа дневно.Понеже не сме имали подобен случай съм затруднена в изчисляването му на стажа / а лицето спешно иска УП 3 / Ще съм ви много благодарна - личето работи при нас от 14.01.2008 г. до 24.07.2008 г - на 2 часа дневно, както споменах по-гори/
 

 RE: Трудов стаж при работа на 2 часа на ден Gail Профил 29.07.2008 09:45

Към Zalabala:
ОС - 1м 13 д , ако 24.07.2008 е последен работен ден на лицето.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения