Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

 ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ СТЕЛА (гост) 10.08.2005 14:20

КАК СЕ ЗАПЛАЩА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ПРИ НЕНОРМИРАН РАБОТЕН ДЕН

 Re: ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ Veso (гост) 17.09.2005 11:18

Извънредният труд на държавния служител НЕ СЕ ЗАПЛАЩА. Той се компенсира с увеличаване на платената годишна отпуска.

 Re: ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ Минчо Кънев Профил 17.09.2005 11:27

НАРЕДБА за служебното положение на държавните служители (Приета с ПМС № 34 от 20.03.2000 г., обн., ДВ, бр. 23 от 22.03.2000 г., в сила от 22.03.2000 г., попр., бр. 47 от 9.06.2000 г., изм., бр. 53 от 30.06.2000 г., в сила от 22.03.2000 г., доп., бр. 62 от 28.07.2000 г., в сила от 28.07.2000 г., изм. и доп., бр. 89 от 31.10.2000 г., попр., бр. 90 от 3.11.2000 г., изм. и доп., бр. 28 от 23.03.2001 г., бр. 35 от 10.04.2001 г., в сила от 1.01.2001 г.; изм. с Решение № 3901 от 5.06.2001 г. на ВАС на РБ - бр. 54 от 15.06.2001 г., в сила от 15.06.2001 г.; изм. и доп., бр. 108 от 14.12.2001 г., в сила от 14.12.2001 г., изм., бр. 15 от 8.02.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 67 от 12.07.2002 г., в сила от 1.07.2002 г., доп., бр. 115 от 10.12.2002 г., в сила от 1.12.2002 г., изм., бр. 17 от 21.02.2003 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 59 от 1.07.2003 г., в сила от 1.07.2003 г., бр. 109 от 16.12.2003 г., в сила от 16.12.2003 г., изм. и доп., бр. 18 от 5.03.2004 г., в сила от 1.01.2004 г., изм., бр. 50 от 17.06.2005 г., в сила от 1.07.2005 г.)
Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) (1) За положения извънреден труд на държавния служител се заплаща допълнително възнаграждение за отработеното време, изчислено върху индивидуалната основна заплата, в размер:
1. 50 на сто - за работа през работните дни;
2. 75 на сто - за работа през почивните дни;
3. 100 на сто - за работа през дните на официални празници.
(2) Държавните служители, които получават допълнителен отпуск за ненормирано работно време, не получават допълнително възнаграждение за положения извънреден труд през работните дни.
(3) При полагането на извънреден труд се спазва правото на непрекъснатата междудневна почивка, която не може да бъде по-малка от 12 часа.

 Re: ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ Veso (гост) 17.09.2005 14:29

Аз имах впредвид ал.2, защото всеки държавен служител получава допълнителна отпуска.
 

 Re: ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ Минчо Кънев Профил 17.09.2005 21:51

В ал.2 става дума само за работни дни и само за тези държавни служители, които получават допълнителен отпуск за ненормирано работно време. Аз например не получавам такъв отпуск, а съм държавен служител.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство