Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. КСО Чл. 54. (*) (1)

 КСО Чл. 54. (*) (1) rosi (гост) 07.02.2008 20:31

Майка започва работа преди навършване на 2г на детето и трябва да получи 50% от обезщетението, т.е. 110лв. Ако детето посещава детска ясла има ли право на това обезщетение по чл 54 ал.1 от КСО.

 RE: КСО Чл. 54. (*) (1) гост (гост) 07.02.2008 20:33

Не

 RE: КСО Чл. 54. (*) (1) ЛС Профил 07.02.2008 20:34

Да,има право щом е започнала работа,няма значение,че детето е на ясли.На 50% има право.

 RE: КСО Чл. 54. (*) (1) гост14 (гост) 07.02.2008 20:35

Да има право. Няма право само , ако детето е дадено заосиновяване, починало, настанено в заведение на 100% държавна издръжка, лишена от родителски права.

 RE: КСО Чл. 54. (*) (1) rosi (гост) 07.02.2008 20:43

Моля, колегата, който е отговорил с "не" да ми напише точно основанието за неползване на 50%.

 RE: КСО Чл. 54. (*) (1) Лоли (гост) 07.02.2008 20:45

Основанията за "да" са в посочения от Вас законов текст.
Има и указания на НОИ,че какво точно следва да се разбира под "заведение на пълна държавна издръжка".

 RE: КСО Чл. 54. (*) (1) rosi (гост) 07.02.2008 21:00

На колежка са й отказали изплащането на тези 50%, а на мен ми предстои връщане на работа (детето ми е на 1г. 7м.)
 

 RE: КСО Чл. 54. (*) (1) ЛС Профил 07.02.2008 21:14

Писмо № 26-1663-1 от 6.10.2005 г. на НОИ
-------------------------------
22-08-2006
ЕЛИ ДИМИТАКЕВА
Въпрос


1).Какво означава "детско заведение" според чл.53 ал.4 от КСО?-детска ясла/градина или дом за сираци?
2).какво означава "детско заведение на пълна държавна издръжка" според чл.54 ал.3 от КСО?-детска ясла/градина или дом за сираци?
3).Ако "детско заведение" означава детска ясла/градина, как да разберем дали майката, ползваща отпуск по чл.164 ал.1 от КТ е дала детето си в детското заведение в последствие? Майката ли трябва да ни даде някакъв документ от заведението? Каква е процедурата?


05-09-2006
Eмил Мирославов - Директор Дирекция "Трудово право и обществено осигуряване"
Отговор


Уважаема г-жо Димитакева,
Отпускът по чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда е платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Редът и условията за ползването му са регламентирани в чл.46 от Наредбата за работното време и отпуските (НРПВО). Отпускът се ползва въз основа на писмено заявление на правоимащото лице. Когато заявлението се подава от майката, към него са прилага декларация, че детето не е настанено в детско заведение и че майката не е дала съгласие по чл. 164, ал. 3 от КТ. Съгласно чл. 46, ал. 7 от КТ отпускът по чл. 164 от КТ се прекратява когато детето бъде настанено в детско заведение. В случая става въпрос за детско заведение, в което детето може да бъде или да не бъде на пълна държавна издръжка. Детски заведения, които не са пълна държавна издръжка са например детските ясли и градини, за които се заплащат такси за издръжката на децата. Детските заведения на пълна държавна издръжка са "специализирани институции за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка" по смисъла на § 1, т. 4 от Закона за семейните помощи за деца. Такива са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса.
Задължение на ползващия отпуска за отглеждане на дете по чл. 164 от КТ е да уведоми работодателя, разрешил ползването, в случай че детето е настанено в детско заведение. Когато работодателят бъде уведомен за това обстоятелство, той е длъжен да прекрати ползването на отпуска на основание чл. 46, ал. 7 от НРПВО. Задължението за уведомяване възниква по силата на закона, а освен това в декларацията Приложение № 2 към чл. 46, ал. 3 от НРПВО изрично е вписано, че при настаняването на детето в детска ясла или в друго детско заведение, ползващото отпуска лице се задължава да уведоми предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
По време на ползване на отпуска за отглеждане на дете се изплаща парично обезщетение по чл. 53 от КСО. Съгласно чл. 53, ал. 4 (в сила до 26.08.2006г.) изплащането на обезщетението се прекратяваше “при настаняване на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка”. От 26.08.2006г. е в сила изменение на чл. 53, ал. 4 от КСО (Обн., ДВ, бр. 68/2006г.), като изменената разпоредба предвижда обезщетението да се прекратява “при настаняване на детето в детско заведение”, т.е. в такова, което може да бъде или да не бъде на пълна държавна издръжка. Изменената разпоредба на чл. 53, ал. 4 от КСО е приведена в съответствие с разпоредбата на чл. 46, ал. 7 от КТ.

По друг начин са регламентирани случаите, когато майката не ползва отпуска по чл. 164, ал. 1 от КТ или лицето, което ползва отпуска, прекъсне неговото ползване. В този случай, съгласно чл. 164, ал. 5 от КТ във връзка с чл. 54 от КСО на работещата по трудово правоотношение майка се изплащат 50 % от обезщетението за отглеждане на дете. В чл. 54, ал. 3 от КСО изрично е предвидено, че плащането на това обезщетение се прекратява ако “детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка”. Това означава, че когато детето бъде настанено в детско заведение, което не е на пълна държавна издръжка (детска ясла или градина, за която се дължи такса) плащането на обезщетението в размер на 50 % не се прекратява.
www.mlsp.government.bg/bg/faq/faq.asp?qid=23793
------------------------------------
НЕ МОГАТ И НЯМАТ ПРАВО ДА ОТКАЗВАТ ТОВА ПЛАЩАНЕ.АКО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТВЪРДЯТ СВОЕТО ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ИТ
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване