Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Гореща тема! Дивидент

 Дивидент Даниела (гост) 09.02.2008 10:29

Колеги за пръв път ще разпределям дивиденти. Въпросът ми е първо се плаща 10% корпоративен данък върху печалбата и след това се разпределят дивидентите в полза на съдружниците. След това върху тях се удържа данък 7%.
Пример: Печалба 150 000 лв. печалба Плащам 15 000 данък печалба.
Разпределям дивиденти - 90 000 лв дивидент данък 4500 лв. за първи съдружник
45000 лв дивидент данък 2250 лв. за втори съдружник
15000 лв.дививент данък 750 лв. за трети съдружник

 RE: Дивидент гост (гост) 09.02.2008 10:31

това не е вярно!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 RE: Дивидент БатиПешо (гост) 09.02.2008 10:31

нейде подучух за 5% данък:-)))))

 RE: Дивидент гост (гост) 09.02.2008 10:33

то с подочуване не става, а с попрочитане!!!!!!!!!

 RE: Дивидент БатиПешо (гост) 09.02.2008 10:34

тъй, тъй! Кат му дойде времето, дай боже:-))))

 RE: Дивидент Даниела (гост) 09.02.2008 10:35

А как е затова питам за помощ?

 RE: Дивидент БатиПешо (гост) 09.02.2008 10:36

към гост
ами напиши вярното бе колега!!!!!!!!!

 RE: Дивидент даниела (гост) 09.02.2008 10:53

Колеги моля включете се.

 RE: Дивидент иван (гост) 09.02.2008 12:41

след като платиш данък печалба ти остават 135000 лв печалба /ако ще разпределяш дивидент само от печалбата тази година / данък дивидент вече е 5 % така че е = 6750, така че ти остава да разпределиш на съдружниците 128250 лв :)

 RE: Дивидент Даниела (гост) 09.02.2008 12:46

Значи правивлно съм разбрала, че първо трябва да се плати данък печалба и след това да се разпределят дивиденти?
Защото , ако се разпределят първо дивидентите и се прати 5% данък и след това върху останалата сума се плати 10% корпоративен данък разликата е доста голяма - това имах предвид.
Просто търся начин за плащане на по-малко данък печалба.

 RE: Дивидент гост (гост) 09.02.2008 12:47

данъка върху дивидента се плаща от съдружниците,не от фирмата

 RE: Дивидент даниела (гост) 09.02.2008 12:53

За да съм сигурна
Плащам данък печалба 10% на фирмата и след това с решение на общото събрание разпределяме дивиденти на съдружниите, които внасят 5% данък до 15 число на следващия месец като фзически лица?

 RE: Дивидент тониК Профил Изпрати email 09.02.2008 12:56

е, внасянето е по чл.65, ал.1 ЗДДФЛ така че може да е до края на месеца
след месеца на вземане на решението

 RE: Дивидент 123 (гост) 09.02.2008 13:09

ЗДДФЛ
Чл. 38. (2) Окончателният данък за доходите от дивиденти се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент.

Чл. 46 (3) Ставката на данъка е 5 на сто за доходите по чл. 38, ал. 1.

Чл. 65. (2) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 2 се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивидент.

 RE: Дивидент гост (гост) 09.02.2008 13:19

в корпоративния закон пише друго

 RE: Дивидент гост (гост) 09.02.2008 13:31

Чл. 194. (1) С данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица в полза на:

1. чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;

2. местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.

(2) Данъкът по ал. 1 е окончателен и се удържа от местните юридически лица, разпределящи дивиденти или ликвидационни дялове.

(3) Алинея 1 не се прилага, когато дивидентите и ликвидационните дялове са разпределени в полза на:

1. местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като представител на държавата;

2. договорен фонд.
Внасяне на данъка
Чл. 202. (1) Платците на доходи, удържащи данъка при източника по чл. 194, са длъжни да внесат дължимите данъци, както следва:

1. в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивиденти или ликвидационни дялове - в случаите, когато притежателят на дохода е местно лице на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане;

2. в срок до края на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивиденти или ликвидационни дялове - за всички останали случаи.

(2) Платците на доходи, удържащи данъка при източника по чл. 195, са длъжни да внесат дължимите данъци, както следва:

1. в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода - в случаите, когато притежателят на дохода е местно лице на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане;

2. в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода - за всички останали случаи.

 RE: Дивидент иван (гост) 09.02.2008 13:53

към гост (гост)
остава сега да кажеш че съдружниците в ООд - то са "1. местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като представител на държавата;"

 RE: Дивидент тониК Профил Изпрати email 09.02.2008 14:05

Айде стига бе.Я вижте наааай-отгоре въпроса. "..за пръв път ще разпределям дивиденти"
Какъв ЗКПО, юрид.лица и чуждестр.лица....Кой току така "разпределя " дивиденти.

 RE: Дивидент гост (гост) 09.02.2008 14:12

не искам да кажа че дивидентите на съдружниците не се облагат с данък при източника,а се внася от името на лицето
 

 RE: Дивидент иван (гост) 10.02.2008 12:33

Доходи на местни и чуждестранни физически лица
Чл. 38. (1) С окончателен данък се облагат облагаемите доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на:
1. местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;
2. местно физическо лице от източник в чужбина.
(2) Окончателният данък за доходите от дивиденти се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент.
(3) Окончателният данък за доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалба се определя върху брутната сума на начислените разходи.
(4) Окончателният данък за доходите от ликвидационни дялове се определя върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството/кооперац


Срокове за внасяне на данъци, удържани от платеца на дохода
Чл. 65. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 1 - 9 и чл. 38, ал. 10 се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода от предприятието или изплащането на дохода от самоосигуряващото се лице.
(2) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 2 се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивидент.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци