Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Декларация 6

 Декларация 6 РОСИ (гост) 13.02.2008 16:33

ДОД на работниците, който сме внесли, на ред 16.Авансово удържан данък по чл.42 от ЗДДФЛ ли трябва да се посочи или на ред 17.Авансов данък по чл.42, ал.5 от ЗДДФЛ?

 RE: Декларация 6 РОСИ (гост) 13.02.2008 16:37

Нещо не мога да разбера каква е разликата.

 RE: Декларация 6 Саня81 Профил 13.02.2008 16:39

Питай дядо си, той знае!

 RE: Декларация 6 гостенка33 (гост) 13.02.2008 16:40

Ами Роси , прочети чл.42 ЗДДФЛ

 RE: Декларация 6 РОСИ (гост) 13.02.2008 16:47

Ами прочетох го, но не разбрах.

 RE: Декларация 6 РОСИ (гост) 13.02.2008 16:52

Е?

 RE: Декларация 6 РОСИ (гост) 13.02.2008 17:07

Нали частичните плащания сега са по ал.6?

 RE: Декларация 6 РОСИ (гост) 13.02.2008 17:09

Ще ми помогне ли някой?

 RE: Декларация 6 РОСИ (гост) 13.02.2008 17:14

Моля ви!

 RE: Декларация 6 delusion Профил Изпрати email 13.02.2008 17:18

ето ти вметка - единия ред е за удържан данък по граждански договори, а другия - за трудови...ЧЕТИ ОЩЕ ЧЛ.42, АЛ.5!!!

 RE: Декларация 6 РОСИ (гост) 13.02.2008 17:19

Кой член за кои договори е? Кое да чета ЗДДФЛ от 2008г ли ?

 RE: Декларация 6 Злати Профил Изпрати email 13.02.2008 17:26

Роси,
ред 17.Авансов данък по чл.42, ал.5 от ЗДДФЛ?-това си писала ти
Според мен гледаш стара декл.6. След промяната на Наредбата в бр.8/2008 е чл.42 ал6, освен това в Наредбата много ясно са дадени указания за попълването й в прил.4.

 RE: Декларация 6 РОСИ (гост) 13.02.2008 17:28

Къде мога да намеря новата Д6?

 RE: Декларация 6 РОСИ (гост) 13.02.2008 17:43

От страницата на НАП уж изтеглих обновяването на Д6, но като гледам си е същата? Вие къде намерихте новата?

 RE: Декларация 6 Галя (гост) 13.02.2008 17:46

Не само д6, но и на д1 си пише 2007г. и аз се чудя да си ги разпечатам ли? Дали ще се работи с тях тази година?

 RE: Декларация 6 Злати Профил Изпрати email 13.02.2008 17:49

на декл. 6 пише 2007, но текста който те интересува е променен

 RE: Декларация 6 РОСИ (гост) 13.02.2008 17:49

А от къде можем да видим тази Наредба от бр.8 от 2008г.?

 RE: Декларация 6 Злати Профил Изпрати email 13.02.2008 17:54

Това е част от указанията след декл.6, които при добро желание можеше да погледнеш в сайта на НАП
16. Авансово удържан данък по чл. 42 ЗДДФЛ - попълва се сумата на
удържания данък по чл. 42 ЗДДФЛ за наетите по трудови правоотношения. Не се
включва данъкът по т. 17. (Не се попълва от самоосигуряващите се лица.)


17. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2008 г.) Авансов данък по чл. 42, ал. 6
ЗДДФЛ - попълва се дължимият за внасяне от работодателя данък, когато през
съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг
месец. (Не се попълва от самоосигуряващите се лица.)

 RE: Декларация 6 счети (гост) 13.02.2008 17:57

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА (ДВ, БР. 1 ОТ 2...
В сила от 01.01.2008 г. Издадена от Министерството на финансите
Обн. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2008г.
§ 1. В чл. 3, ал. 3, т. 2 числото "15" се заменя с "30".


§ 2. В приложение № 1 в указанията за попълване на Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 12:

а) в позиция 06 накрая се поставя запетая и се добавя "държавните служители от Държавна агенция "Национална сигурност" и за служителите от Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" и от териториалните й звена, чийто труд се зачита като първа категория;"

б) позиция 23 се изменя така: "за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;"

в) в позиция 71 след думите "народни представители" се добавя запетая и се добавят думите "Закона за местните избори, Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България;"

г) в позиция 87 след думата "посредник" се добавя "и за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат;".

2. В т. 12.3 се създава изречение второ: "Осигурителите, които не прилагат минимален осигурителен доход съгласно забележка 4 на приложение № 1 към чл. 8, т. 1 ЗБ на ДОО за 2008 г. - попълват код "99"."

3. В т. 31 след числото "08" се поставя запетая и се добавя числото "10".

4. В т. 31а думите "ал. 3" се заменят с думите "ал. 4".

5. В т. 32 и 33 думите "облагаемия доход, начислен за месеца" се заменят с "месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ".§ 3. В приложение № 3 в указанията за попълване на Декларация обр. № 5 "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски" се правят следните изменения и допълнения:
1. В изречение първо след думата "посредник" се поставя точка и запетая и се добавя "съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат".

2. В т. 10, позиция 87 след думата "посредник" се добавя "и за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат".§ 4. В приложение № 4:
1. В декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ", т. 17 думите "ал. 5" се заменят с "ал. 6".

2. Навсякъде в указанията за попълване на Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" думите "ал. 5" се заменят с "ал. 6".Преходни и Заключителни разпоредби

§ 5. От 1 януари 2008 г. за подаване на данни с приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от тази наредба се прилага НКИД - 2003 г.


§ 6. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите "чл. 73, ал. 4" се заменят с "чл. 73, ал. 5".


§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2008 г.

 RE: Декларация 6 РОСИ (гост) 13.02.2008 18:04

А какво беше това за трудовите и за гражданските договори? Никъде не видях такова нещо?

 RE: Декларация 6 иван (гост) 13.02.2008 18:08

на ред 16

 RE: Декларация 6 Elia (гост) 13.02.2008 21:11

delusion, какъв авансов данък по граждански договори видя в чл.42...по която и да е алинея...виж пак ..но чл. 43.

 RE: Декларация 6 Elia (гост) 13.02.2008 21:15

Роси, в Декларация 6 за гражданските договори, декларираме осигуровките, но не и авансово удържания данък по Сметката за изплатени суми. Правилно си забелязала.

 RE: Декларация 6 ИРИ (гост) 30.04.2009 08:55

ЕЙ мацки кажете на самоосигуряващия се ДОД в коя колонка да го напиша- 16 или 17 .

 RE: Декларация 6 Bran Профил Изпрати email 30.04.2009 09:02

ИРИ, не се попълва ДОД за самоосигуряващи се.

 RE: Декларация 6 ИРИ (гост) 30.04.2009 09:07

ДА прочетох мерси все пак.

 RE: Декларация 6 гост (гост) 30.04.2009 09:47

В годишната декл.6 за самоосигуряващи се, които трябва да посочат дилжими и неплатени вноски за 2008, включват ли се и далжимите изравнителни вноски, които са по годишната декл.
Моля за помощ!

 RE: Декларация 6 ЛС Профил 30.04.2009 09:49

Да.

 RE: Декларация 6 stelly Профил Изпрати email 30.04.2009 09:55

Според мен не се подават изравнителните вноски в ГД в Д6.

 RE: Декларация 6 гост (гост) 30.04.2009 10:13

Последно кое е - ДА или НЕ?!
 

 RE: Декларация 6 stelly Профил Изпрати email 30.04.2009 10:17

Изравнителните вноски намират място само в осигурителната книжка на лицето. Така смятам аз. Но не е лошо и друг по-вещ в тази област да се включи.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство