Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Мнооого гореща тема! компенсация плосък данък

 компенсация плосък данък лора (гост) 18.02.2008 11:57

Моля за помощ.
Така, изчислихме в калкулатора на всеки служител поотделно сумата за компенсиране.
интересува ме основанието, върху което се начислява - мисля да направя заповед по чл. 118, ал 3 КТ. Трябва ли всеки месец да правя такава заповед, класа оказва ли влияние всеки месец.
Знам че дори и не задавам въпроса правилно, моля за помощ

 RE: компенсация плосък данък ппп (гост) 18.02.2008 11:58

Това не е компенсация, а преизчисляване - просто си пишеш в счет. справка, че осчетоводяваш годишното преизчисляване ЗДДФЛ на база чл... от ЗДФФЛ

 RE: компенсация плосък данък DIMI_AN Профил 18.02.2008 12:16

Как изчислихте компенсацията? Нали правихме една сложна справка за плоския данък, която я искаха от Министерството на Финансите. Там точно е показано на кой колко лева трябва да се компенсира заплатата. Пуска се Допълнително споразумение на основание ПМС № 7/23.01.08 г.
§ 3, Чл.11, ал. 2. Всъщност с това ДС се увеличава основната заплата и така си върви всеки месец.

 RE: компенсация плосък данък лора (гост) 18.02.2008 13:15

благодаря на всички, приятен ден

 RE: компенсация плосък данък питащ (гост) 18.02.2008 14:36

добре, де, това увеличение с ДС означава ли, че е заковано, в смисъл така върви за цялата година

 RE: компенсация плосък данък неразбрал (гост) 18.02.2008 22:40

да, това означава, че увеличението е заковано, докато има плосък данък

 RE: компенсация плосък данък ГОСТ (гост) 19.02.2008 15:58

КОМПЕНСАЦИЯТА НА ДОХОДИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛОСКИЯ ДАНЪК - ОТНАСЯ ЛИ СЕ ЗА ЛИЦА,КОИТО СА НАЗНАЧЕНИ СЛЕД 01.01.2008 ГОД. ?

 RE: компенсация плосък данък ЛС Профил 19.02.2008 16:00

Не се отнася.

 RE: компенсация плосък данък ГОСТ (гост) 19.02.2008 16:09

При промяна на инд.работна заплата по други причини след 01.01.2008 год. /например в бюд.сфера очаквано повишение след приемане на бюджета на съответното звено/трябва ли отново да се компенсира заради пл.данък.

 RE: компенсация плосък данък дида (гост) 19.02.2008 17:49

Здравейте, работя в бюджетно предприятие и работодателят ми ме кара да открия нещо за плоския данък. Може ли някой да ми каже в кой бр. на ДВ е побликувано нещо и изобщо има ли такова? И къде да открия това за компенсирането му в училищата? Благодаря предварително!

 RE: компенсация плосък данък дида (гост) 19.02.2008 18:04

Нищо не намирам, никъде. Помогнете ми.

 RE: компенсация плосък данък дида (гост) 19.02.2008 18:09

От къде черпите всичката тази информация?

 RE: компенсация плосък данък u4tiva (гост) 19.02.2008 18:36

Диди,изтегли си ПМС 7/23.01.2008г.,там пише за компенсациите

 RE: компенсация плосък данък DIMI_AN Профил 20.02.2008 08:16

Диди,Вие не правихте ли справката за плоския данък, която се искаше от МФ. При нас от Общината ни дадоха дискета по която да работим . В тази справка всъщност се получи сумата, с която трябва да компенсираме заплатите.

 RE: компенсация плосък данък гост (гост) 20.02.2008 08:21

Тази справка я правих и аз-сега се колебая кой номер колона да използвам за увеличение на раб.заплата.Това увеличение да се прибави към 212 лв или към 220 лв

 RE: компенсация плосък данък DIMI_AN Профил 20.02.2008 09:07

Прибавяш сумата,която е в колона 44 от справката.Уточни защо 212 и 220 лв.

 RE: компенсация плосък данък гост (гост) 20.02.2008 09:21

Защото от м.януари във връзка с промяна на мин.раб.заплата лицето му повишихме инд.раб.заплата, а сега се налага второ повишение също от януари ,заради компенсацията.Според мен трябва от 44 колона на справката да извадя 8 лв /220-212/

 RE: компенсация плосък данък DIMI_AN Профил 20.02.2008 09:27

При нас заплатите на помощния персонал станаха 220 лв. от 01.11.07 г. От 01.01.2008 год. увеличението според колона 44 от справката е 16 лв. и заплатата им стана 236 лв.Така, че направи си сметка ти с колко ще им ги увеличиш. Става въпрос за основната заплата.
Освен това виж най долу в кол. 45 колко лева се събира общо. На теб ще ти преведат от Министерството тази сума и ти трябва да се побереш в нея след увеличението.

 RE: компенсация плосък данък гост (гост) 20.02.2008 09:45

А как да постъпя с лица,които назначаваме или сме назначили след 01.01.2008 год.

 RE: компенсация плосък данък DIMI_AN Профил 20.02.2008 09:53

Които са назначени след 01.01.08 г. си остават с тези заплати, защото те нямат база за сравнение от м.Декември. Ако имате възможност можете да им увеличите заплатите, за да няма разлика между еднакви длъжности, но това не е заради плоския данък.

 RE: компенсация плосък данък гост (гост) 20.02.2008 10:31

Благодаря на DIMI_AN

 RE: компенсация плосък данък Дида (гост) 20.02.2008 13:06

Благодаря на "учтива" и "Дими"

 RE: компенсация плосък данък Дида (гост) 20.02.2008 13:10

Някъде обаче четох, че работещите в училищата няма да получат компенсации. Има и друго: в постановлението пише, че директорите на училищата прилагащи системата на делегираните бюджети, самостоятелно ще определят броя и месечната брутна заплата на работещите съобразно утвърдените им разходи...

 RE: компенсация плосък данък Дида (гост) 20.02.2008 13:27

Ако директора реши, че бюджета който са ни отпуснали е недостатъчен за увеличение на заплатите / за компенсиране на плоския данък /, това означавали, че няма да получим компенсации? Има ли някой или нещо /наредба, постановление, закон..../ което може да го задължи???

 RE: компенсация плосък данък DIMI_AN Профил 20.02.2008 13:46

Компенсацията за плоския данък не е увеличение на заплатата. Това увеличение компенсира донякъде удържания данък. Увеличението не зависи от това какъв ти е Бюджета. Средствата за компенсиране на данъка ще се превеждат от Министерството. Тези средства не ощетяват нашия Бюджет. Аз също работя в училище.

 RE: компенсация плосък данък kav (гост) 20.02.2008 14:07

Аз също съм училище държавно, директора е длъжен да компенсира заплатите на ощетените от плоския данък
Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Индивидуалните основни месечни заплати на работниците и служителите в бюджетните организации и дейности, чиито месечни заплати, изчислени като разлика между брутната месечна заплата, намалена с личните задължителни осигурителни вноски и дължимия данък върху доходите, се намаляват поради промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 1 януари 2008 г., се увеличават от същата дата.
(2) Размерът на увеличението по ал. 1 следва да е такъв, че месечната заплата на работника или служителя след 1 януари 2008 г., изчислена като разлика между брутната месечна заплата, намалена с личните задължителни осигурителни вноски, изчислени по размерите за декември 2007 г., и дължимия данък върху доходите, да не се намалява.

(3) Увеличението по ал. 2 да се изплати с полагащите се заплати за януари 2008 г.

Наредба за структурата и организацията на раб. заплата, закон за ДБ ПМС 5/01.02.2008

 RE: компенсация плосък данък Дида (гост) 20.02.2008 15:38

Да, но нас все още никой не ни е дофинансирал... нито общината, нито министерството

 RE: компенсация плосък данък Дида (гост) 20.02.2008 15:39

В случая, ако дадем компенсация тя ще излезе от нашия бюджет

 RE: компенсация плосък данък Дида (гост) 20.02.2008 15:42

а той не ни е достатъчен за такава

 RE: компенсация плосък данък дида (гост) 21.02.2008 09:28

В училищата на делегиран бюджет всички разходи влизат в издръжката на ученик, така че само работодателя решава какви разходи ще се извършват. И никъде не пише конкретно, че в образованието ще има компенсация за плоския данък, това го решава единствено директора! Ако той прецени, че бюджета е достатъчен да се направи увеличение или каквото и да е, ще стане, иначе не, няма кой да го накара. Делегирания бюджет му дава право сам да определя размера на заплатите...

 RE: компенсация плосък данък Жана (гост) 21.02.2008 10:38

И все пак - ако няма компенсиране на заплатите, то мисля, че директорът е длъжен да повиши заплатите на пом. персонал поне ДО 220 лв.

 RE: компенсация плосък данък DIMI_AN Профил 21.02.2008 10:44

Вярно е, че все още никой не ни е превел сумите за компенсиране на плоския данък.Това ще стане по-късно. Не е вярно, че сумите за компенсиране на плоския данък влизат в сумата за издръжка на един ученик.
Министерството ще преведе тези суми на Общината и тя на нас.Също от Министерството ще са и сумите за Диференцираното заплащана на учителите някъде към м.Май или Юни.

 RE: компенсация плосък данък дида (гост) 21.02.2008 10:47

Заплатите на пом. персонал са 234.00 лева още от 01.11.2007г.

 RE: компенсация плосък данък DIMI_AN Профил 21.02.2008 10:50

Ами какъв е тогава проблема? Ще ги компенсираш според справката, която правихме.

 RE: компенсация плосък данък гост (гост) 21.02.2008 10:54

Диди, образованието е бюджетна дейност -Чл.11 на ПМС 7 от 23.01.2008 - задължава директора да компенсира служителите и никъде не посочва , че това може да стане ако той прецени. Там дори е посочено в бюд.организации и дейности. Не е посочено по негова преценка, ако му стигне фонд раб.заплата. Ако не стига фонд РЗ в следващите месеци,след одобрение на бюджета,с който ще разполагате-намалява се числеността на персонала.

 RE: компенсация плосък данък гост (гост) 21.02.2008 10:58

DIMI_AN , права ли съм?

 RE: компенсация плосък данък DIMI_AN Профил 21.02.2008 10:58

Защо бъркате компенсацията заради плоския данък със средствата на собствения си бюджет?
Разира се, че Ръководителят е длъжен да компенсира заплатите независимо дали е училище или друго бюджетно учреждение.

 RE: компенсация плосък данък DIMI_AN Профил 21.02.2008 11:01

Да (гост) съгласна съм с теб.
Лек ден на всички.
Имам да правя статистика.

 RE: компенсация плосък данък ЛС Профил 21.02.2008 11:46

RE: компенсация плосък данък
DIMI_AN
20.02.2008 09:27
Предложи за изтриване
При нас заплатите на помощния персонал станаха 220 лв. от 01.11.07 г. От 01.01.2008 год. увеличението според колона 44 от справката е 16 лв. и заплатата им стана 236 лв.Така, че направи си сметка ти с колко ще им ги увеличиш. Става въпрос за основната заплата.
Освен това виж най долу в кол. 45 колко лева се събира общо. На теб ще ти преведат от Министерството тази сума и ти трябва да се побереш в нея след увеличението.

---------------------------------------
Та:-) не съм съгласна с това което е писал тук DIMI_AN.Тези 16 лв компенсация са при заплата 180лв и ако не беше мин.раб.заплата станала 220лв,работника трябваше да има заплата 196лв,но при условие че МРЗ е 220 лв и работника задължително минава на тази заплата,тогава на него не му се дават допълнително 16лв.
Прочетете си много добре министерското постановление.

 RE: компенсация плосък данък гост (гост) 21.02.2008 12:59

до ЛС
Вие попълвахте ли табличката,която спешно в края на годината ни пуснаха.

 RE: компенсация плосък данък DIMI_AN Профил 21.02.2008 13:01

ЛС позволи ми да не се съглася с теб!!! Това, което съм написала е точно така- само, че заплатите са 220 лв. от 01.11.2008 г., а не от 2007 г. В справката е посочена основна заплата 220 лв. и в кол. 44 излиза 16 лв. за компенсиране. Само на един човек излезе 15 лв. - Това е така, защото кимпенсирането зависи и от начислените класове.

 RE: компенсация плосък данък Вили (гост) 21.02.2008 14:23

При нас заплатите са 212 лв. от м. ноември. Но сега ако се даде компенсация на пом. персонал - всички ще бъдат с различни заплати от 236 лв. надолу, защото увеличеинето на някои е 16 лв. , но на други ще бъде по-малко. От там ще се получи, че за една и съща длъжност ще се дава различна заплата. А всички са на 8 ч работен ден и на един ще бъде 236 лв., на друг 230лв., трети -226 лв. Осевн това директора смята, че това увеличение е от дел. бюджет и не ще и да чуе за компенсация.

 RE: компенсация плосък данък Рия (гост) 22.02.2008 11:55

Как бихте постъпили в следния случай : учител работи по втори трудов договор и на втората си работа е на 1/2 щат. С тази си половин заплата в таблицата му е изчислено увеличение, но той си има основен работодател и не трябва ли той да му увеличи основната заплата?

 RE: компенсация плосък данък Дида (гост) 22.02.2008 14:49

Към (гост) 21.02.2008 10:54
Преди да е свършила учебната година, неможем да съкращаваме учители. Все пак си има утвърден Образец 1, със щтатните бройки.
Моят работодател е на мнение,че ние не трябва да получим компенсация заради плоския данък. Каквото и да му кажа, все ме уборва :))

 RE: компенсация плосък данък Дида (гост) 22.02.2008 14:51

Казва, че щом никой няма да ни дофинансира, няма да има конпенсации
 

 RE: компенсация плосък данък Дида (гост) 22.02.2008 14:54

Рая, тази половин заплата учителят от основния работодател ли си я получава? Ако я получава там, змачи там трябва да го компенсират, но ако не според мен вие сте хората
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет