Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Ицо

 Ицо Заповед за командиров...  (гост) 25.08.2005 13:52

Колеги мога ли да изтегля от някъде Заповед за комадироване в .doc формат ?

 Re: Ицо ели Профил 25.08.2005 14:06

за чужбина имаш :))) за страната - уви не :((((

................................. ЕООД
Д№ ..........................; Б ...........................
СОФИЯ

З А П О В Е Д
№………./…………….
На основание на Наредбата за служебни командировки и специализация в чужбина
/ПМС 40/02.07.1987г./
К О М А Н Д И Р О В А М
………………………………………………………. …………………
/трите имена/ /длъжност/

До гр………………………… Държава ………………………………
и обратно със задача …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

в срок ……………….. дни от ………………………. до ………………………….
Пътуването да се извърши с: …………………………………………………………

Командировката е с право на пътни, дневни, квартирни пари и паспортни такси.
Необходимите средства в левове са за сметка на:
............................................ ЕООД,
А във валута – на:
........................................... ЕООД
Задължавам командированият да ми представи в 10-дневен срок от завръщането си доклад за извършената работа, а в 14-дневен срок – финансов отчет, като приложи документи за пътуването и нощувките.


Ръководител:


О Т Ч Е Т
От ………………………………………………….. ………………………………………
/трите имена/ /длъжност/

Съгласно заповед № …………………../ ………………………………

валута кол. курс левова равн.

Пътни …………….. ……... ……… …………….
…………….. ……… ………. …………….
…………….. ……… ………. ……………..
Дневни …………….. ……… ……… …………….
……………. ……… ……… …………….
……………. ……… ……… …………….
Квартирни …………….. ……… ……… …………….
…………….. ……… ……… …………….
…………….. ……… ……… …………….
Други …………….. ……… ……… …………….


Опис на приложените документи: /фактури за гориво, нощувки, пътни листа, копия на задграничните паспорти удостоверяващи излизането и влизането в страната и др./
……………………………………………….. …………………………………..
………………………………………………. …………………………………..
………………………………………………. …………………………………..

Съставил: ……………………………….. Дата:…………………………….
София

 Заповед за комадироване Ицо (гост) 25.08.2005 14:16

Незнам дали се изразявам правелно аз имам едни зелени бланки на които пише:
На основание чл.215 във връзка с чл.121 от Кодекса на труда и наредбата за командировките в страната КОМАНДИРОВАМ:
към нея има и Доклад и Сметка на полагащите се пътни, дневни и квартирни пари.
Е такава бланка ми трябва в формат в който може да се попълва и разпечатва :)

 Re: Ицо Ива (гост) 30.08.2005 13:37

Ще ви кача бланка за командировачни в чужбина и сметка за изплатени суми в общата поща. Формите са в EXCEL
 

 Re: Ицо ИВА (гост) 30.08.2005 13:43

исках да кажа- в системата за съхраняване на документи
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство