Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 16 от [47] «9101112131415161718192021»

Нормативи: последни | най-четени

Указания № ПК 25-1 от 23.07.2007 г. на МТСП
25 Oct 2007, видяна 4459 пъти
Прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
18 Oct 2007, видяна 3943 пъти
Приета с ПМС № 24 от 6.02.2006 г., обн., ДВ, бр. 15 от 17.02.2006 г., изм. и доп., бр. 68 от 22.08.2006 г., изм., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 12.06.2007 г.
Писмо № 91-00-262 от 04.09.2007 г. на НАП
17 Oct 2007, видяна 3485 пъти
Данъчно третиране на доставка на услуги по превоз на стоки и спедиторски, куриерски и пощенски услуги, оказвани във връзка с такъв превоз, когато транспортът преминава през територията на България
Писмо № 24-00-43 от 27.09.2007 г. на НАП
08 Oct 2007, видяна 2307 пъти
Данъчно третиране за целите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (в сила от 01.01.2007г.) на сумата, която осигурителят изплаща на осигуреното лице съгласно чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за първия ден на временната неработоспособност
Закон за устройството на държавния бюджет
06 Oct 2007, видяна 5289 пъти
Обн., ДВ, бр. 67 от 6.08.1996 г., изм. и доп., бр. 46 от 10.06.1997 г., в сила от 10.06.1997 г., бр. 154 от 28.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., бр. 87 от 1.11.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., попр., бр. 89 от 8.11.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 80 от 5.10.2007 г., в сила от 5.10.2007 г.
Писмо № 24-34-712 от 17.08.2007 г. на НАП
02 Oct 2007, видяна 1617 пъти
Данъчното третиране и счетоводното отчитане на сумата, която осигурителят изплаща на осигуреното лице на основание чл.40, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)
Писмо № 24-04-1 от 9.03.2007 г. на НАП
26 Sep 2007, видяна 1620 пъти
Определяне на реда и действията на органите по приходите при извършени корекции от задължените лица в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и по чл. 124 от ЗДДС
Писмо № 24-34-266 от 24.04.2007 г. на НАП
26 Sep 2007, видяна 2634 пъти
Прилагане на разпоредбата на чл. 104 от ДОПК, във връзка с извършване на корекции на данните в годишната данъчна декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ (отм.) за доходите, получени през 2006 г.
Въпроси и отговори
26 Sep 2007, видяна 5292 пъти
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Писмо № 91-00-261 от 04.09.2007 г. на НАП
24 Sep 2007, видяна 7733 пъти
Данъчно третиране на доставки, свързани със земя и сгради и вещни права върху тях по Закона за данък върху добавената стойност в сила от 1 януари 2007 г.
Писмо № 91-00-502 от 27.08.2007 г. на МФ
19 Sep 2007, видяна 7650 пъти
Третиране на данък върху добавена стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми, сьфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
Писмо № 94Г-768-1 от 18.04.2007 г. на НОИ
18 Sep 2007, видяна 2874 пъти
През избраните три години от базисния период 1994-1996 г. съм ползвала отпуска по болест. Моля за пояснение на каква база се изчисляват сумите за отпуската по болест, как следва да се преизчислят и какви суми да ми се включат в удостоверение обр. УП-2 - пълната сума на възнаграждението за предходния месец или само сумата на основното трудово възнаграждение, както е по трудовия договор?
Писмо № 91-01-0157 от 23.05.2007 г. на АЗ
18 Sep 2007, видяна 1526 пъти
Наетите на работа лица в страните от Европейското икономическо пространство трябва в 7-дневен срок да изпратят копие от акта за назначаване с оглед прекратяване на регистрацията им като безработни
Писмо № 94ММ-0089 от 22.05.2007 г. на АЗ
18 Sep 2007, видяна 1724 пъти
Лицата имат право на регистрация като безработни, когато работят по граждански договор с възнаграждение, за което не подлежат на осигуряване по чл.4 от Кодекса за социално осигуряване
Писмо № 26/79 от 26.03.2007 г. на МТСП
17 Sep 2007, видяна 1761 пъти
При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят следва да включи като признат трудов стаж и почивните и празничните дни и в този смисъл оформянето на трудовия стаж в години, месеци и дни на практика се свързва с календарния период от датата на сключване до датата на прекратяване на трудовия договор
Писмо № 29-7 от 13.03.2007 г. на МТСП
17 Sep 2007, видяна 1282 пъти
Работниците и служителите, които имат право на намалено работно време, се определят с писмена заповед на работодателя след предварителни консултации с представителите на работниците и служителите, със службата по трудова медицина и с комитета/ групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска
Закон за данъците върху доходите на физическите лица-архив
30 Aug 2007, видяна 3437 пъти
В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г.
Закон за данък върху добавената стойност-архив
29 Aug 2007, видяна 2367 пъти
В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г.
нагоре
Страница 16 от [47] «9101112131415161718192021»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР