Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 17 от [47] «10111213141516171819202122»

Нормативи: последни | най-четени

Писмо № 24-00-39 от 17.08.2007 г. на НАП
29 Aug 2007, видяна 3947 пъти
Данъчно третиране за целите за Закона за данъка върху добавената стойност (в сила от 01.01.2007г.) на предоставените средства съгласно условията и реда посочени в Наредба № 2 от 31.03.2006г. на Министерство на финансите и Наредба № 3 от 04.04.2005г. на Министерство на финансите
Писмо № 24-00-40 от 23.08.2007 г. на НАП
28 Aug 2007, видяна 6652 пъти
Доказателствени документи за изясняване на здравноосигурителен статус на български граждани, пребиваващи извън страната в рамките на Европейския съюз
Проект за промени в националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
27 Aug 2007, видяна 4790 пъти
Проект за промени в националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, изготвен от Министерството на финансите
Закон за корпоративното подоходно облагане
26 Aug 2007, видяна 7997 пъти
В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г.
Писмо № 37/9 от 21.02.2007 г. на МТСП
17 Aug 2007, видяна 2366 пъти
Не може да се търси отговорност от работодателя за това, че насрещната страна по бъдещото трудово правоотношение не е могла да се снабди навреме с необходимите й документи за сключване на трудов договор
Писмо № 38/9 от 26.02.2007 г. на МТСП
17 Aug 2007, видяна 1334 пъти
Времето, през което лицата са упражнявали свободна професия, ще им се зачете за осигурителен стаж по реда на Кодекса за социално осигуряване, ако са внесени дължимите осигурителни вносни. Това време не им се зачита за трудов стаж по КТ
Писмо № 94ЛЛ/36 от 26.02.2007 г. на МТСП
17 Aug 2007, видяна 1366 пъти
Минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа (клас) се изплаша по силата на нормативния акт, поради което е без значение дали е уговорено в индивидуален или в колективен трудов договор
Писмо № 26/100 от 26.03.2007 г. на МТСП
17 Aug 2007, видяна 3297 пъти
Изискването за предварително изслушване на работника от работодателя не е предпоставка за налагане на дисциплинарно наказание, ако е реално невъзможно или ако не би могло да се спази по вина на работника
Писмо № 24-34-99 от 08.03.2007 г. на НАП
16 Aug 2007, видяна 2079 пъти
Правото на данъчно облекчение за физически лица, но еднолични търговии, с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност при облагането им с окончателен годишен (патентен) данък по реда на глава седма от Закона за данъците на физическите лица
Писмо № 24-34-333 от 02.06.2007 г. на НАП
16 Aug 2007, видяна 1614 пъти
Определяне на адреса за кореспонденция на задължените лица в случаите, когато адресът, посочен във фактурата, се различава от адреса за кореспонденция, посочен пои регистриране на лицата
Писмо № 91-01-75 от 09.03.2007 г. на НОИ
16 Aug 2007, видяна 1811 пъти
Издаване на осигурителни книжни пrи липса на информация за възникване на осигуряването на самоосигуряващите се лица
Закон за кредитните институции-архив
08 Aug 2007, видяна 4369 пъти
В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г.
Закон за Счетоводството-архив
06 Aug 2007, видяна 2650 пъти
В сила от 1.01.2002 г. Обн. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г.
Писмо № 24-00-28 от 21.04.2007 г. на НАП
28 Jul 2007, видяна 6319 пъти
Действия на органите по приходите вьв връзка с погасени по давност задължения
Писмо № 91-01-15 от 12.01.2007 г. на НОИ
28 Jul 2007, видяна 3824 пъти
Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паричните обезщетения за безработица /ПОБ/
Писмо № 91-01-104 от 21.04.2007 г. на НОИ
28 Jul 2007, видяна 1479 пъти
Изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност на наследниците на починало лице
Информация за работодатели при командироване на наети работници и служители
28 Jul 2007, видяна 6484 пъти
Информация за работодатели при командироване на наети работници и служители
Информация за удостоверяването на български и чужд стаж от НОИ
28 Jul 2007, видяна 7414 пъти
Информация за удостоверяването на български и чужд стаж от НОИ
Писмо № 92/764 от 25.09.2006 г. на МТСП
28 Jul 2007, видяна 3111 пъти
Лицата,работещи по трудов договор по чл.114 КТ, нямат право на платен годишен отпуск и на допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа (клас).Те се осигуряват задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест
Писмо № 20-00-708 от 5.06.2007 г. на НАП
25 Jul 2007, видяна 2831 пъти
Създаване на единна практика по прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (в сила от 01.01.2007 г.) и Правилника за прилагането на ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.), касаещи издаването на идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС на физически лица
нагоре
Страница 17 от [47] «10111213141516171819202122»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР