Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 34 от [47] «27282930313233343536373839»

Нормативи: последни | най-четени

Писмо № 91-01-181 от 16.07.2004 г. на НОИ
10 Dec 2005 15:27ч, видяна 2323 пъти
Изплащане на парични обезщетения по КСО на лица,упражняващи дейност като регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители
Писмо № 91-01-164 от 02.07.04 г. на НОИ
10 Dec 2005 15:26ч, видяна 1529 пъти
Внасянето на осигурителните вноски за служителите уволнени от бившите поземлени комисии, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи
Писмо № 91-01-149 от 09.06.2004 г. на НОИ
10 Dec 2005 15:25ч, видяна 2603 пъти
Удостоверяване на осигурителния стаж на изпратени на работа в чужбина лица чрез българска организация посредник.
Писмо № 91-01-148 от 09.06.2004 г. на НОИ
10 Dec 2005 15:24ч, видяна 1479 пъти
Прилагане на разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване.
Писмо № 91-01-139 от 26.05.2004 г. на НОИ
10 Dec 2005 15:23ч, видяна 1809 пъти
Измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с ПМС № 63 от 17.03.2004 г.
Писмо № 91-01-138 от 26.05.2004 г. на НОИ
10 Dec 2005 15:22ч, видяна 1496 пъти
Прилагането на чл. 1, ал. 7, т. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане.
Писмо № 91-01-135 от 25.05.2004 г. на НОИ
10 Dec 2005 15:20ч, видяна 1307 пъти
Здравното осигуряване на българските граждани, навършили 18-годишна възраст, които се обучават в средни училища в чужбина
Писмо № 91-01-133 от 21.05.2004 г. на НОИ
10 Dec 2005 15:19ч, видяна 2031 пъти
Заверяване на осигурителен доход на самоосигуряващи се лица в случаите, когато се подава само декларация по ЗКПО
Писмо № 91-01-98 от 13.04.2004 г. на НОИ
10 Dec 2005 15:17ч, видяна 1207 пъти
Прилагане на Закона за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица ( обн., ДВ, бр. 12 от 13.02. 2004 г., в сила от 17 февруари 2004 г.)
Писмо № 91-01-97 от 09.04.2004 г. на НОИ
10 Dec 2005 15:15ч, видяна 2175 пъти
Направените промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица от 1 януари 2004 г.
Писмо № 91-01-96 от 09.04.2004 г. на НОИ
05 Dec 2005 21:15ч, видяна 2000 пъти
Прилагане на чл. 10 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане
Писмо № 91-01-90 от 06.04.2004 г. на НОИ
05 Dec 2005 21:05ч, видяна 1197 пъти
Прилагането на § 9, ал. 2 и ал. 3 отПреходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване
Писмо № 91-01-89 от 06.04.2004 г. на НОИ
05 Dec 2005 21:02ч, видяна 1139 пъти
Внасянето на здравноосигурителни вноски по чл. 40, ал. 4 от ЗЗО чрез осигурителни каси
Писмо № 91-01-85 от 30.03.2004 г. на НОИ
05 Dec 2005 20:57ч, видяна 1504 пъти
Изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане
Приложения към ППЗДДС
05 Dec 2005 19:56ч, видяна 5203 пъти
Приложениа №2, №5, №6 и №10
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност-архив
04 Dec 2005, видяна 2236 пъти
ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Обн. ДВ. бр.19 от 2 Март 1999г., изм. ДВ. бр.55 от 18 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2000г., попр. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.12 от 9 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.58 от 29 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.63 от 28 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.29 от 31 Март 2003г., изм. ДВ. бр.26 от 30 Март 2004г., изм. ДВ. бр.32 от 12 Април 2005г.
Закон за облагане доходите на физическите лица-архив
03 Dec 2005 15:42ч, видяна 5085 пъти
Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.Обн. ДВ. бр.118 от 10 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.35 от 27 Март 1998г., изм. ДВ. бр.71 от 23 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., доп. ДВ. бр.50 от 1 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2001г., доп. ДВ. бр.40 от 19 Април 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., доп. ДВ. бр.61 от 21 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.118 от 20 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Май 2003г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2003г., доп. ДВ. бр.95 от 28 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.53 от 22 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.108 от 10 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г.
Закон за данък върху добавената стойност-архив
01 Dec 2005 18:03ч, видяна 1490 пъти
В сила от 01.01.1999 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.Обн. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., попр. ДВ. бр.1 от 5 Януари 1999г., доп. ДВ. бр.44 от 12 Май 1999г., изм. ДВ. бр.62 от 9 Юли 1999г., доп. ДВ. бр.64 от 16 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 1999г., доп. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., доп. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.102 от 15 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.109 от 18 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.117 от 17 Декември 2002г., доп. ДВ. бр.37 от 22 Април 2003г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Май 2003г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.109 от 16 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.53 от 22 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.108 от 10 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г.
Закон за корпоративното подоходно облагане-архив
30 Nov 2005 19:47ч, видяна 1773 пъти
Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.Обн. ДВ. бр.115 от 5 Декември 1997г., попр. ДВ. бр.19 от 17 Февруари 1998г., доп. ДВ. бр.21 от 20 Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 1999г., доп. ДВ. бр.50 от 1 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.51 от 4 Юни 1999г., доп. ДВ. бр.64 от 16 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г., доп. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2000г., доп. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.34 от 6 Април 2001г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., доп. ДВ. бр.61 от 21 Юни 2002г., доп. ДВ. бр.62 от 25 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Май 2003г., изм. ДВ. бр.109 от 16 Декември 2003г., доп. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.53 от 22 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.107 от 7 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.91 от 15 Ноември 2005г.
Закон за независимия финансов одит-архив
29 Nov 2005 20:08ч, видяна 1744 пъти
В сила от 01.01.2002 г.Обн. ДВ. бр.101 от 23 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г.
нагоре
Страница 34 от [47] «27282930313233343536373839»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР