Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 38 от [47] «31323334353637383940414243»

Нормативи: последни | най-четени

Закон за корпоративното подоходно облагане-Архив
10 Feb 2004 12:08ч, видяна 2467 пъти
В сила от 1 януари 2004 г.
Закон за данък върху добавената стойност-Архив
08 Feb 2004, видяна 3848 пъти
В сила от 1 януари 2004 г.
Писмо № 26-00-477 от 21.11.2000 г. на НОИ
04 Feb 2004 09:40ч, видяна 1629 пъти
Осигурителни вноски на съдружници, работещи на трудов договор
Писмо № 26-00-742 от 04.08.2003 г. на ГДД
30 Jan 2004 18:01ч, видяна 1615 пъти
Относно: Приложение на Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 1 януари 2003 г.
Писмо № 24-28-403 от 5.11.2003 г. на ГДД
22 Jan 2004 12:01ч, видяна 2187 пъти
Данъчно третиране на командировачните пари, изплатени на съдружници, еднолични собственици, управители и членове на управителните и контролните органи
Писмо № 24-00-1420 от 5.11.2003 г. на ГДД
22 Jan 2004 11:53ч, видяна 1279 пъти
Коригиращи данъчни декларации по ЗДДС
Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане-Архив
21 Dec 2003 15:56ч, видяна 1484 пъти
Обнародван ДВ, бр. 109 от 16 декември 2003 г., в сила от 1 януари 2004 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност-Архив
21 Dec 2003 15:46ч, видяна 2096 пъти
Обнародван ДВ, бр. 109 от 16 декември 2003 г., в сила от 1 януари 2004 г.
Писмо № 66-00-83 от 10 декември 1993 г. на МТСГ
11 Dec 2003 12:08ч, видяна 2006 пъти
Относно: характера на средствата за социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите
Писмо № 26-00-23 от 9 февруари 1995 г. на МТСГ
11 Dec 2003 12:07ч, видяна 1633 пъти
Относно: Реда за използване на средствата за социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите от търговските дружества
Писмо № 24-15-144 от 25.09.2003 г. на ГДД
08 Dec 2003 18:56ч, видяна 1351 пъти
Облагане по ЗДОФЛ на обезщетението и на законната лихва върху това обезщетение при незаконно уволнение на основание 225. ал.1 от КТ.
Писмо № 24-00-1141 от 7.10.2003 г. на ГДД
08 Dec 2003 18:55ч, видяна 3035 пъти
Осчетоводяване на данъчни актове за прихващане и възстановяване в данъчната сметка на данъчнозадължените лица.
МСС 41 - Земеделие
08 Dec 2003 05:17ч, видяна 5089 пъти
Одобрен 2000 година
МСС 40 - Инвестиционни имоти
08 Dec 2003 05:13ч, видяна 7146 пъти
Одобрен 2000 година
МСС 39 - Финансови инструменти: признаване и оценяване
08 Dec 2003 05:10ч, видяна 16827 пъти
Преработен 2000 година
МСС 38 - Нематериални активи
08 Dec 2003 04:56ч, видяна 13408 пъти
Одобрен 1998 година
МСС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи
08 Dec 2003 04:40ч, видяна 5562 пъти
Одобрен 1998 година
МСС 36 - Обезценка на активи
08 Dec 2003 04:36ч, видяна 6479 пъти
Одобрен 1998 година
МСС 35 - Преустановяващи се дейности
08 Dec 2003 04:33ч, видяна 2992 пъти
Одобрен 1998 година
МСС 34 - Междинно счетоводно отчитане
08 Dec 2003 04:30ч, видяна 4469 пъти
Одобрен 1998 година
нагоре
Страница 38 от [47] «31323334353637383940414243»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР