Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 40 от [47] «33343536373839404142434445»

Нормативи: последни | най-четени

МСС 11 - Договори за строителство
08 Dec 2003 02:14ч, видяна 5326 пъти
Преработен 1993 година
МСС 10 - Събития след датата на баланса
08 Dec 2003 02:11ч, видяна 3862 пъти
Преработен 1999 година
МСС 7 - Отчети за паричните потоци
08 Dec 2003 02:03ч, видяна 8221 пъти
Преработен 1992 година
МСС 2 - Материални запаси
08 Dec 2003 01:57ч, видяна 10906 пъти
Преработен 1993 година
МСС 1 - Представяне на финансови отчети
07 Dec 2003 04:08ч, видяна 10343 пъти
Преработен 1997 година
Писмо № 91-00-186 от 30.07.2003 г. на ГДД
04 Dec 2003 19:49ч, видяна 1466 пъти
Възстановяване на ДДС, когато лицето е платило не по-малко от 80% от начисления данък чрез ДДС сметка.
Писмо № 24-28-107 от 15.09.2003 г. на ГДД
03 Dec 2003 13:10ч, видяна 1522 пъти
Облагане на стипендии на физически лица по ЗОДФЛ и деклариране на изплатените доходи различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии
Писмо № 93-00-2208 от 23.10. 2003 г. на МФ
01 Dec 2003 13:28ч, видяна 2558 пъти
Указание за изготвяне за първи път към 01.01.2003г. и последващо водене на Данъчен амортизационен план (ДАПл) във връзка с приложението на чл.22 и § 64 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, изготвено в изпълнение на разпоредбата на чл.232, ал.2, т.2 от Данъчно процесуалния кодекс.
Писмо № 24-00-979 от 17.09.2003
28 Nov 2003 14:59ч, видяна 1529 пъти
Относно: Прилагането на чл. 2д, ал. 1 от ЗДДС при доставки свързани с отдаването на сграда или част от нея по наем
НСС 1 - Приложение 6
24 Nov 2003 23:35ч, видяна 5885 пъти
Отчет за собствения капитал
НСС 1 - Приложение 5
24 Nov 2003 23:21ч, видяна 3695 пъти
Отчет за приходите и разходите (едностранен)
НСС 1 - Приложение 4
24 Nov 2003 18:57ч, видяна 3369 пъти
Отчет за приходите и разходите (едностранен)
НСС 1 - Приложение 3
24 Nov 2003 18:46ч, видяна 6410 пъти
Отчет за приходите и разходите (двустранен)
НСС 1 - Приложение 2
24 Nov 2003 18:22ч, видяна 3928 пъти
Счетоводен баланс - едностранен
Приложения към ЗОДФЛ-Архив
23 Nov 2003 19:10ч, видяна 5212 пъти
Приложения №№ 1 и 2 към чл. 31 ал. 3 т. 4 и 5 от ЗОДФЛ за класифициране на населените места от функционален тип ІІІ, ІV и V
Приложения към ППЗДДС-Архив
23 Nov 2003 16:23ч, видяна 5758 пъти
Приложениа №№ 2, 5, 6 и 10
Закон за независимия финансов одит-Архив
23 Nov 2003 14:34ч, видяна 5307 пъти
Обн., ДВ, бр. 101 от 23 ноември 2001 г., изм., ДВ, бр. 91 от 2002 г.
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност-Архив
23 Nov 2003, видяна 5942 пъти
Обн., ДВ, бр. 19 от 1999 г., изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 9, 15 от 2000 г., изм., бр. 15, 58 от 2001 г., бр. 43, 63 от 2002 г., бр. 29 от 31 март 2003 г., в сила от 31 март 2003 г.
НСС 1 - Приложение 1
21 Nov 2003 14:18ч, видяна 6542 пъти
Счетоводен баланс
нагоре
Страница 40 от [47] «33343536373839404142434445»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР