Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 46 от [47] «394041424344454647»

Нормативи: последни | най-четени

НСС 35 - Преустановявани дейности
17 Nov 2003 01:49ч, видяна 2839 пъти
Обн. ДВ, бр. 22 от 27 февруари 2002 г., приет с Постановление № 37 от 13 февруари 2002 г.
НСС 36 - Обезценка на активи
17 Nov 2003 01:20ч, видяна 3755 пъти
Обн. ДВ, бр. 22 от 27 февруари 2002 г., приет с Постановление № 37 от 13 февруари 2002 г.
НСС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи
17 Nov 2003 01:14ч, видяна 5637 пъти
Обн. ДВ, бр. 22 от 27 февруари 2002 г., приет с Постановление № 37 от 13 февруари 2002 г.
НСС 38 - Нематериални активи
17 Nov 2003 01:01ч, видяна 5863 пъти
Обн., ДВ, бр. 22 от 27 февруари 2002 г., приет с Постановление № 37 от 13 февруари 2002 г.
НСС 40 - Отчитане на инвестиционни имоти
17 Nov 2003, видяна 3479 пъти
НСС 40 определя реда за отчитането на инвестиционните имоти и изискванията за оповестяване. Обн. ДВ, бр. 22 от 27 февруари 2002 г., приет с Постановление № 37 от 13 февруари 2002 г.
НСС 41 - Селско стопанство
17 Nov 2003, видяна 5333 пъти
НСС 41 определя специфичните изисквания към счетоводното отчитане и представяне на биологичните активи и селскостопанската продукция в годишните финансови отчети на предприятията със селскостопанска дейност. Обн. ДВ, бр. 22 от 27 февруари 2002 г., приет с Постановление № 37 от 13 февруари 2002 г.
Закон за Счетоводството-Архив
16 Nov 2003 03:53ч, видяна 8576 пъти
Обнародван ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изменения и допълнения ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г.
ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ
от Радослав Недялков, 01 Jan 1970 17:44ч, видяна 4069 пъти
27-28 май 2010 г.
КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2009 г.
от Евгени РАНГЕЛОВ, 01 Jan 1970 17:36ч, видяна 2459 пъти
26 май 2010 г.
Стратегически мениджмънт
от Радослав Недялков, 01 Jan 1970 17:30ч, видяна 3761 пъти
17-18 юни 2010 г.
ДАНЪЧНИ ЗАКОНИ - 2010 г. ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО ИМ. СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ
от Евгени РАНГЕЛОВ, 01 Jan 1970 17:25ч, видяна 2880 пъти
17 май 2010 г.
ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2010 г.
от Лорета ЦВЕТКОВА, Калина ЗЛАТАНОВА, Димитър ВОЙНОВ, 01 Jan 1970 14:30ч, видяна 3131 пъти
15-16 февруари 2010 г.
ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И В ЗДДФЛ ЗА 2010 г.
от Вержиния ЗАРКОВА, Лорета ЦВЕТКОВА, 01 Jan 1970 14:14ч, видяна 2420 пъти
19 февруари 2010 г.
Английски език за счетоводители, финансисти и икономисти
от Тина АСТРАДЖИЕВА, 01 Jan 1970 14:06ч, видяна 3138 пъти
15 февруари 2010 г.
ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
от Милана КРИВАЧКА, Мариана КАЦАРОВА, Калина КРЪСТЕВА, 01 Jan 1970 13:54ч, видяна 3334 пъти
11-12 февруари 2010 г.
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
от Ангел КАЛАЙДЖИЕВ, Димитър ВОЙНОВ, 01 Jan 1970 11:38ч, видяна 4732 пъти
21 май 2010 г.
Бюджетиране
от Радослав Недялков, 01 Jan 1970 11:28ч, видяна 2915 пъти
14-15 май 2010 г.
Бюджетиране
от Радослав НЕДЯЛКОВ, 01 Jan 1970 01:59ч, видяна 2637 пъти
19-20 ноември 2009 г.
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2009 Г. НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
от Евгени Рангелов, 01 Jan 1970 01:59ч, видяна 2519 пъти
30 ноември 2009 г.
Финанси за Нефинансисти
от Светлан СТАНОЕВ, 01 Jan 1970 01:59ч, видяна 2898 пъти
3-4 декември 2009 г.
нагоре
Страница 46 от [47] «394041424344454647»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР