Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 7 от [47] «123456789101112»

Нормативи: последни | най-четени

НСС 1 - Приложение 3
24 Nov 2003 18:46ч, видяна 6048 пъти
Отчет за приходите и разходите (двустранен)
НСС 1 - Приложение 4
24 Nov 2003 18:57ч, видяна 3014 пъти
Отчет за приходите и разходите (едностранен)
НСС 1 - Приложение 5
24 Nov 2003 23:21ч, видяна 3322 пъти
Отчет за приходите и разходите (едностранен)
НСС 1 - Приложение 6
24 Nov 2003 23:35ч, видяна 5409 пъти
Отчет за собствения капитал
Писмо № 24-00-979 от 17.09.2003
28 Nov 2003 14:59ч, видяна 1249 пъти
Относно: Прилагането на чл. 2д, ал. 1 от ЗДДС при доставки свързани с отдаването на сграда или част от нея по наем
Писмо № 93-00-2208 от 23.10. 2003 г. на МФ
01 Dec 2003 13:28ч, видяна 2237 пъти
Указание за изготвяне за първи път към 01.01.2003г. и последващо водене на Данъчен амортизационен план (ДАПл) във връзка с приложението на чл.22 и § 64 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, изготвено в изпълнение на разпоредбата на чл.232, ал.2, т.2 от Данъчно процесуалния кодекс.
Писмо № 24-28-107 от 15.09.2003 г. на ГДД
03 Dec 2003 13:10ч, видяна 1281 пъти
Облагане на стипендии на физически лица по ЗОДФЛ и деклариране на изплатените доходи различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии
Писмо № 91-00-186 от 30.07.2003 г. на ГДД
04 Dec 2003 19:49ч, видяна 1195 пъти
Възстановяване на ДДС, когато лицето е платило не по-малко от 80% от начисления данък чрез ДДС сметка.
МСС 1 - Представяне на финансови отчети
07 Dec 2003 04:08ч, видяна 9979 пъти
Преработен 1997 година
МСС 2 - Материални запаси
08 Dec 2003 01:57ч, видяна 9972 пъти
Преработен 1993 година
МСС 7 - Отчети за паричните потоци
08 Dec 2003 02:03ч, видяна 7843 пъти
Преработен 1992 година
МСС 10 - Събития след датата на баланса
08 Dec 2003 02:11ч, видяна 3560 пъти
Преработен 1999 година
МСС 11 - Договори за строителство
08 Dec 2003 02:14ч, видяна 5020 пъти
Преработен 1993 година
МСС 12 - Данъци върху дохода
08 Dec 2003 02:25ч, видяна 3123 пъти
Преработен 2000 година
МСС 14 - Отчитане по сектори
08 Dec 2003 02:31ч, видяна 2688 пъти
Преработен 1997 година
МСС 15 - Информация, отразяваща влиянието на промените в цените
08 Dec 2003 02:34ч, видяна 2551 пъти
Променен 1994 година
МСС 16 - Имоти, машини, съоръжения и оборудване
08 Dec 2003 02:39ч, видяна 7944 пъти
Преработен 1998 година
МСС 17 - Лизинг
08 Dec 2003 02:42ч, видяна 3075 пъти
Преработен 1997 година
МСС 18 - Приходи
08 Dec 2003 02:45ч, видяна 3686 пъти
Преработен 1993 година
нагоре
Страница 7 от [47] «123456789101112»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР