Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика

Страница 3 от [9] «12345678»

Практика: последни | най-четени

Третиране по ЗКПО на приходите от продажба на бракувани активи
07 Mar 2008, видяна 3137 пъти
В бр. 11 от 2007 г. на сп. „Данъчна практика" Мария Босолова отговаря на Въпроса: Подлежат ли на преобразуване за целите на корпоративното облагане за 2007 г. приходите от продажба на бракувани материални запаси и дълготрайни материални активи?
Изчисляване на годишната данъчна основа по ЗДДФЛ
07 Mar 2008, видяна 3906 пъти
В бр. 12 от 2007 г. на сп. „Експерт" д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Как следва да се процедира, ако от трудовата книжка на лице, постъпило на работа от октомври месец, е видно, че до септември месец е работило при друг работодател, но не е представило служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ от другия работодател?
Временна данъчна разлика от обезценка на вземания
07 Mar 2008, видяна 5170 пъти
В бр. 18 от 2007 г. на сп. „Български счетоводител" Бойка Брезоева, д.е.с, разяснява обратното проявление на данъчната временна разлика от обезценка на вземания
Осигуряване на управителя на търговско дружество
08 Mar 2008, видяна 6835 пъти
В бр. 12 от 2007 г. на „Човешките ресурси на предприятието", приложение на сп. „Счетоводсто+", Жанет Богомилова, юрист, дава отговор на въпроса: По какъв договор може да се управлява търговско дружество (ТД)?
Оповестяване на общата сума на приходите от лихви
08 Mar 2008, видяна 2976 пъти
МСФО 7 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В бр. 12 от 2007 г. на сп. „Счетоводство XXI" Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява оповестяването на общата сума ,на приходите от лихви.
Период за пренасяне на данъчни загуби от източник в страната
08 Mar 2008, видяна 3073 пъти
В бр. 11 от 2007 г. на сп. „Експерт" Анета Георгиева, данъчен консултант ,разглежда темата за пренасянето на данъчни загуби от източник в страната
Годишно преизчисляване на доходите от трудови правоотношения, придобити през 2007 г.
08 Mar 2008, видяна 2944 пъти
В бр. 12 от 2007 г. на сп. „финанси и право" Веска Димитрова, данъчен консултант, разглежда годишното преизчисляване на доходите от трудови правоотношения, придобити през 2007 г.
Начисляване на данъчни амортизации
09 Mar 2008, видяна 4600 пъти
В бр. 12 от 2007 г. на сп. „Експерт" д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: При бездействие на ДМА за период над 3 месеца може или е задължително да не се начислява данъчна амортизация?
Оформяне на разрешение за ползване на платен годишен отпуск
09 Mar 2008, видяна 7253 пъти
В бр. 12 от 2007 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика" Анели Цонева, юрист, специалист по трудово право, дава отговор на въпроса: Подадох молба за ползване на част от полагаемия ми се платен годишен отпуск, върху която работодателят постави резолюция „Да". Започнах да ползвам реално отпуска от посочената от мен в молбата дата. Една седмица след като се завърнах на работа, бях поканен да дам устни и писмени обяснения за неявяването ми на работа. Дадох горните обяснения, но работодателят каза, че ще ме накаже дисциплинарно. Може ли да ми се търси дисциплинарна отговорност в посочения случай?
Процедурата по разясняване на данъчното и осигурителното законодателство от НАП
09 Mar 2008, видяна 3020 пъти
В бр.12 от 2007 г. на сп. „Финанси и право" Биляна Гецова, данъчен експерт, разяснява процедурата по разясняване на данъчното и осигурителното законодателство от НАП.
Годишно облагане и деклариране на доходите, придобити през 2007 г.
09 Mar 2008, видяна 4694 пъти
Национална агенция за приходите
Облекчен данъчен режим за ЗКПО за малките предприятия
10 Mar 2008, видяна 2732 пъти
В бр. 3 от 2008 г. на в. „Кеш" Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, дава отговор на въпроса: Какви авансови вноски за корпоративен данък през първото тримесечие на 2008 г. трябва да прави предприятие, което има оборот за предходната година до 200 000 лв.?
Особености при продажба на предприятие по чл. 15 от ТЗ
10 Mar 2008, видяна 4544 пъти
В бр. 11 от 2007 г. на сп. „Счетоводство +" Иван Дочев, д.е.с, разяснява особеностите при про-дажба на предприятие по чл. 15 от ТЗ.
Отчитане на стоки, унищожени при пожар
10 Mar 2008, видяна 4537 пъти
В бр. 12 от 2007 г. на „Счетоводна и данъчна практика" Иван Дочев, д.е.с, разглежда случая: През месеца в нает от фирмата склад за търговия на пакетирани стоки възниква пожар, при който наличната стока е изгоряла. Становището на компетентните органи (пожарната) е, че пожарът е възникнал вследствие на късо съединение в ел.захранването на склада, фирмата е регистрирана по ЗДДС. Как трябва да се осчетоводи унищожаването на стоката и трябва ли да се начисли ДДС върху сумата? При годишното приключване резултатът трябва ли да се преобразува със сумата на унищожените стоки и сумата на начисленото ДДС (ако трябва да се начисли)?
НАП публикува Наръчник по ДДС в интернет
12 Mar 2008, видяна 3378 пъти
Съобщение на НАП от 12.03.2008 г.
Определяне на аваносови вноски
13 Mar 2008, видяна 4928 пъти
В бр. 1 от 2008 г. на сп. „Данъчна практика" Цветана Иванова, гл. експерт по приходите в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология" при ЦУ на НАП, разглежда случай за определяне на авансовите вноски, когато данъчната печалба за предходната година превишава данъчната печалба за годината преди предходната, както следва:
Прилагането на Наредба Н-8
13 Mar 2008, видяна 5106 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на „Счетоводна и данъчна практика" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда казуса: Прилагам мемориален ордер за начислени работни заплати, например за м.декември 2007 г. - досега винаги с дата 31.12.2007 г. (изплащат се съответно през м.януари 2008 г.),съгласно счетоводната политика на фирмата, като се отбелязва, че става въпрос за начислена работна заплата за м.декември. Това било нарушение и мемориалният ордер трябвало да бъде с дата 01.01.2008 г., за да не ме глобят, тъй като по обясними причини не съм внесла дължимите осигуровки и подала Декларация 1 до края на деня (да се разбира 31.12.2007 г). Бихте ли ми обяснили, ако мемориалният ордер е с дата 1 януари 2008 г., по какъв начин ще го приложа в счетоводната документация за м.декември 2007 г. и съответно с какви контировки? Навсякъде се пишат теоретичните постановки и се разяснява разликата между месеца, за който са начислени, и месеца, през който са начислени социални осигуровки, а на практика как точно ще стане това, никой не обяснява. Още повече, че добрите счетоводни програми (с каквито ние работим) не позволяват в текущия месец да се работи с други дати.
Служебните бележки по ЗДДФЛ
13 Mar 2008, видяна 4004 пъти
В бр. 1 от 2008 г. на сп. „Експерт" Биляна Гецова, данъчен експерт, разглежда казуса: Кой образец на служебни бележки може да се използва при определянето на годишния размер на данъка от работодателя по основното трудово правоотношение към 31.12.2007 г., доколкото през 2007 г. бяха утвърдени два образеца на „служебни бележки": по чл. 38 от ЗОДФЛ (обн. ДВ, бр. 2 от 2007 г.) и по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 92 от 2007 г.)?
нагоре
Страница 3 от [9] «12345678»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР