Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика

Страница 4 от [9] «123456789»

Практика: последни | най-четени

Програма за профилактика и рехабилитация - НОИ
13 Mar 2008, видяна 36696 пъти
Общи изисквания и необходими документи за постъпване в заведение за профилактика и рехабилитация
Трансгранична ситуация и компетентност на НАП
14 Mar 2008, видяна 3243 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на „Чо-вешките ресурси на предприятието" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, представя каква компетентност има НАП
Отклонение от данъчното облагане
14 Mar 2008, видяна 4014 пъти
В бр. 8 от 2008 г. на в.„Кеш" Иван Дочев, д.е.с, дава отговор на следните въпроси: 1. През 2007 г. с договор за заем управителят на фирмата предостави временна финансова помощ на дружеството. Как трябва да се определи процентът на дължимата лихва? 2. След като се договори съответният процент лихва по договора за заем, то тази лихва доход ли е за физическото лице?
Преизчисляване на авансови вноски
14 Mar 2008, видяна 4738 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на „Данъчен консултант" е представено преизчисляването на месечната авансова вноска за първото тримесечие през април от текущата година.
Промени при данъка, удържан при източника
14 Mar 2008, видяна 3751 пъти
В бр. 1 от 2008 г. на сп. „Експерт" Анета Георгиева, данъчен консултант, представя промените при данъка, удържан при източника.
Признават ли се разходите от липси и брак след изтичане срока на годност
20 Mar 2008, видяна 6641 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на „Счетоводна и данъчна практика" ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с, отговаря на въпроса: Фирмата ни е производител на хранителни продукти. Как следва да се прилага чл. 28, ал. 3, т. 3 от ЗКПО за продукция след изтичане срока на годност, определен с фирмена технологична документация и изискванията на Закона за храните?
Командировките на акционери за заседания на управителни съвети
20 Mar 2008, видяна 3166 пъти
В бр. 9 от 2008 г. на в. „Кеш" Иван Дочев, д.е.с, разглежда случая: Командировките на акционери, когато са членове на управителен съвет или на съвет на директорите,как се третират по ЗКПО - като разходи за пътуване и престой, свързани с дейността на акционерното дружество, или като пътуване само в качеството им на акционери?
Допълнително възнаграждение за продължителна работа
20 Mar 2008, видяна 6492 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Труд и право" Стефанка Симеонова, държавен експерт в МТСП, разглежда казуса: Имам общ трудов стаж 10 години и 7 месеца. При последния си работодател работих от юли 2006 г. до юни 2007 г., като получавах суми за процент прослужено време в размер на 6% -по 0,6 процента за всяка отработена година. От юли 2007 г. обаче процентът ми е намален на 0,6% поради взето вътрешно решение на фирмата. Има ли право работодателят ми да взема такова решение?
Безвъзмездни доставки на безплатна храна и/или добавки към нея за работниците и служителите
20 Mar 2008, видяна 4737 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Експрет" Биляна Гецова, данъчен експерт, разглежда казуса: Като работодател безвъзмездно съм предоставял през 2007 г. по реда на чл. 285 от КТ безплатна храна на своите работници или служители. Как следва да се третира от ЗДДС възмездната доставка на стока (т.е. като облагаема доставка или като доставка, за която следва да се начисли ДДС)?
Приложими НСФОМСП при изготвянето на ГФО за 2007 г.
20 Mar 2008, видяна 4233 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Финанси и право" може да намерите отговора на следния въпрос: Следва ли годишният финансов отчет за 2007 г., в който ще се съдържа и представя финансово-икономическа информация за 2007 г., да бъде изготвен съгласно изискванията на СС 1 Представяне на финансови отчети, в сила от 01.01.2008 г.?
НАП разпространява мултимедиен диск „ДДС в България и по света”
04 Apr 2008, видяна 3943 пъти
Съобщение на НАП от 27.03.2008 г.
Оповестяване в баланса
08 Apr 2008, видяна 5420 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Финанси и право" Бойка Брезоева, д.е.с, посочва съдържанието на баланса при изготвянето на финансови отчети
Съставен финансов инструмент с няколко внедрени дериватива
08 Apr 2008, видяна 2818 пъти
В бр. 10 от 2007 г. на сп. „Счетоводство XXI" Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява оценяването на компонентите на съставен финансов инструмент с няколко внедрени дериватива чрез следния пример:
Документи за регистрация на служба по трудова медицина
08 Apr 2008, видяна 6832 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Труд и право" Емилия Димитрова, експерт в Департамент „ Безопасност и здраве при работа и екология" при КНСБ, посочва необходимите документи за регистрация на служба по трудова медицина.
Представителни разходи, свързани с дейността
10 Apr 2008, видяна 10047 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Експерт" Анета Георгиева, разглежда въпроса за представителните разходи, свързани с дейността
Провизии, включени в цената на придобиване
10 Apr 2008, видяна 4916 пъти
В бр.2 от 2008 г. на сп. „Счетоводство XXI" ст.н.с.Живко Бонев, д.е.с, разглежда провизиите, включени в цената на придобиване
Счетоводно отчитане при продажба на земя и сгради в условията на финансов лизинг
10 Apr 2008, видяна 11399 пъти
В бр. 12 от 2007 г. на сп.„Счетоводство+" Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, посочва кои са счетоводните статии при отчитане на продажба на земя и сгради в условията на финансов лизинг
Данъчно третиране на задължение по ЗКПО
17 Apr 2008, видяна 6057 пъти
В бр. 11 от 2008 г. на в. „Кеш" Иван Дочев, д.е.с, дава отговор на въпроса: Ще се приложи ли чл. 46, ал. 1 от ЗКПО за увеличаване на счетоводния финансов резултат със сумата на задълженията, за които е изтекъл давностният срок, ако задължението е отписано?
Документи, които се подават заедно с декларацията по ЗКПО
17 Apr 2008, видяна 6489 пъти
В бр. 3 от 2008 г. на „Счетоводна и данъчна практика" Ирина Маринова посочва документите,които се подават заедно с декларацията по Закон за корпоративното подоходно облагане
нагоре
Страница 4 от [9] «123456789»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР