Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Новини > от Дневник

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Атанас Кънчев, заместник-министър на финансите:Заверяването на счетоводни отчети ще може да се разследва

от Стефан Антонов, 03 Jun 2008 13:54ч, видяна 1930 пъти
реклама
Атанас Кънчев е заместник-министърът на финансите, под чието ръководство са Агенцията за държавна финансова инспекция и дирекция "Одит на средствата от ЕС".

Миналия месец бяха предложени промени в Закона за независимия финансов одит, които предвиждат засилен контрол над работата на регистрираните одитори при заверка на счетоводните отчети и позволяват тази дейност да се осъществява от сертифицирани в ЕС специалисти. За новостите в този закон и други законодателни промени, които се подготвят, потърсихме неговия коментар. Атанас Кънчев е и ръководител на работна група, която трябва да предложи изменения в Закона за обществените поръчки, а наскоро лансира и идея вътрешните одитори към малките общини да бъдат прехвърлени към нова дирекция в Министерството на финансите.

Господин Кънчев, комисията за публичен надзор върху работата на регистрираните одитори, която ще се сформира с промените в закона, трябва да прави разследвания, но ще бъде ли това възможно при малкия й състав?

- Разбира се, че само те да правят разследвания ще е практически невъзможно. Затова ще могат да възлагат такива задачи и на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Тъй като комисията в крайна сметка ще носи отговорност за резултатите, тя ще контролира самите разследвания.

А какво точно ще проверява тази комисия?

- Комисията ще разследва одиторските доклади с мнения върху финансовите отчети, които правят дипломираните експерт-счетоводители. Тя ще е независим орган на бюджет към Комисията за финансов надзор. Целта е да създадем система за контрол по качеството на дейността на регистрираните експерт-счетоводители, както и да се следи за това има ли конфликт на интереси, когато одитират отчетите на дадена компания. Освен това ще се проверяват документацията, адекватността на заплащането, етичните норми и тяхното спазване от страна на одиторите. Всеки регистриран одитор ще се проверява за качество на работата си поне веднъж на 6 години, а всеки, който одитира предприятия от обществен интерес - поне веднъж на 3 години. За да бъде ефективна работата на комисията, е предвидено изискване председателят и членовете й да имат поне 10 години опит в областта на одита, но да не са практикуващи одитори към момента. Предложения за членове на комисията ще дават управителят на БНБ, министрите на финансите и на икономиката. ИДЕС също ще предлага 2-ма членове, а назначенията ще се определят от премиера. Мандатът на членуващите в тази комисия ще бъде 4 години и няма да се допускат повече от 2 последователни мандата. Тази комисия ще си сътрудничи с органите на ЕК и ще публикува годишен доклад за дейността си, включително и предприетите разследвания и резултатите от тях.

Ще се засили ли контролът върху самите компании и ще се постигне ли по-добра отчетност за тяхната дейност?

- Вече посочих новата категория "предприятия от обществен интерес". Тя включва публичните и борсово търгувани дружества, банките, застрахователите, ЕРП-тата, топлофикациите, ВиК дружествата и комуникационните оператори, БДЖ и други. В тях ще се сформират одитни комитети, като в предприятия с персонал до 250 души ролята на одитния комитет ще може да се изпълнява от управителния съвет, а когато броят на служителите надхвърля 250 души, членовете в комитета ще трябва да са различни от тези в управителния съвет. Тогава в комитетите ще могат да бъдат наемани и външни лица, които да са на трудови правоотношения, но независими от управителния съвет.

Добре де, но каква е гаранцията, че те ще си вършат работата съвестно, след като заплатите им ще се изплащат от този, чиято работа трябва да следят за нередности?

- Точно тук ще се включва комисията, която ще може да проверява действията или бездействията на тези комитети.


Разследванията ще се възлагат на ИДЕС и на техни представители, нали?

- Да, но не само. Комисията ще може и сама да осъществява разследвания.


Не се ли получава конфликт комисията да възлага разследвания на ИДЕС? Така неговите членове ще проверяват работата на колегите си и стигаме до ситуацията, в която гарван гарвану око не вади?

- Има логика в посоката на мислене, но така подозрението може да се транспонира във всяка сфера на стопанската дейност. Това е едно ново средство и сигнал към Брюксел, че се борим с финансовите нарушения. Освен това задача на председателя ще е да гарантира независимостта на комисията, за което и аз ще съдействам. Практиката в другите страни е доказала, че такива органи, следящи заверяването на годишните счетоводни отчети, са необходими. Пример за негативните последствия от отсъствието им е фалитът на "Енрон". В този случай "Артър Андерсен" са заверявали подвеждащи отчети в продължение на години и се е създавала грешна представа за стойността на акциите.

В тази насока очаквам положително отражение и върху малкия български капиталов пазар, за който е много важно комисията да гарантира достоверността на отчетите, които одиторите заверяват. Така ще се дава достоверност за състоянието на дружествата.

Какво смятате за големите разлики между някои от публикуваните счетоводни отчети за миналата година и сериозната разлика с одиторските доклади по тях?

- След създаването на комисията ще поставим на обществен дебат и срокове за по-бърз и по-ефективен контрол върху дейността на компаниите веднага след заверяването на финансовите отчети.

Как оценявате дейността на ИДЕС, мнозина обвиняват организацията, че се държи като затворен клуб, който допуска в редиците си само "удобни хора"?

- Смятам, че ИДЕС трябва да се отвори към обществото и да се даде по-широка възможност на млади икономисти да получават сертификати за експерт-счетоводители. С този закон отваряме затворената врата на института.

Възможно ли е разбиване на монопола ИДЕС да сертифицира?

- Практиките на ЕС показват, че във всяка държава има само един орган. Дотолкова, доколкото законът казва как се издават дипломите за експерт-счетоводители. Те може и да изглеждат като орден на тамплиерите, но със закона се опитваме да наложим контрол върху тази дейност. По въпроса за създаване на втори сертифициращ орган мисля, че на този етап това не е постижимо и възможно. С новата редакция на закона обаче лице, придобило сертификат в страна от ЕС с правоспособност да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети, ще се вписва и в българския регистър след полагане на изпити по българското законодателство.

Относно тревожните сигнали от Брюксел за еврофондовете какво може да се направи за повишаване ефективността на Агенцията за държавна финансова инспекция и държавните звена за одит?

- Финансовата инспекция разследва и проверява сигнали, докато дирекция "Одит на средствата от ЕС" (ОСЕС) по регламенти и решение на Министерски съвет от 2006 г. е одитният орган по 7-те оперативни програми. По закон те са задължени да правят одит за съответствие на системите за управление и контрол. Именно поради капацитета на дирекцията, която в момента е съставена от 23-ма души, МФ реши да отпусне още 5 души, а впоследствие още 5 души. Заедно с външния одит на Грант Торнтън, който тръгна от 19 май, смятам, че ще се решат задачите по писмото на Майкъл Лий. Смятам, че одиторите в дирекцията притежават нужната квалификация, но се нуждаем от външен одит, който да гарантира независимост и безпристрастност пред ЕК. Той ще докаже допълнително доколко нашите системи за управление и контрол са качествени. От тази оценка зависи и допустимостта на междинните плащания, но смятам, че с тях няма да имаме проблеми.

Какво може да се направи за подобряване работата на вътрешните одитори в общините?

- До средата на юни ще изготвим концептуално предложение как одитът в общините да стане независим. Видя се, че сега одиторите, особено в малките общини, не могат добре да изпълняват своите функции. Уточнявам, че не се стремим да централизираме дейностите, но смятам, че е добре да се създаде главна дирекция към Министерството на финансите, в която да се обединят одиторите от малките, а защо не и от големите общини. По този начин те ще упражняват реален контрол и ще могат да подпомагат разследването на правонарушения по дейности, финансирани от ЕС.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР