Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 12-00-31 от 4.11.2002 г. на ГДД

21 Nov 2003 05:26ч, видяна 1406 пъти
реклама
Относно: Отчитане на финансирания (субсидии)
Съгласно чл.20, т.6 от ЗДДС, „финансирания (субсидии), пряко свързани с доставка/и" са безвъзмездно получените средства от бюджета или от други лица, които са пряко доплащане до себестойността на доставяната от получателя на финансирането (субсидията) стока или услуга на трети лица.

 

На основание чл.29, ал.1, т.2 от ЗДДС данъчната основа на доставката на стока или услуга се увеличава с „всички получени и усвоени от доставчика финансирания (субсидии), пряко свързани с доставка/и".

Предвид цитираните разпоредби, за да се разглеждат като доплащане към доставка/и, получените финансирания (субсидии) следва:

1. да имат отношение или да са свързани с извършваните от получателя на средствата доставки;

2. да представляват доплащане до себестойността на доставяната от получателя на финансирането (субсидията) стока или услуга.

В случаите, когато получените средства от БСТ се изразходват за:

- дейности на лицензирани спортни организации;

- организиране на вътрешни първенства и международни състезания на територията на страната, включени в държавния и международния спортен календар;

- подготовка и участие на български спортисти в европейски и световни първенства и в олимпийски игри;

- отпускане на месечна премия за олимпийските шампиони, прекратили активна състезателна дейност.

Явно е, че получаването на средствата и съответно изразходването им няма връзка с доставки, извършвани от Министерство на младежта и спорта (ММС). В тази връзка тези средства не могат да се определят като „финансирания (субсидии), пряко свързани с доставка/и" по смисъла на чл. 20, т. 6 от ЗДДС.

В другия случай, когато получените средства се изразходват за изграждане, възстановяване и стопанисване на спортни обекти с национално значение (дейности съгласно чл. 596, ал. 2, т.4 от ЗДДС), независимо от неяснотата предвид отмяната на чл.38, ал. 1 от ППЗДДС, смятаме, че е налице връзка между получаването на средствата и извършваните доставки от ММС, доколкото чрез спортните обекти, които се изграждат, стопанисват или възстановяват, ММС осъществява доставки - отдаване под наем, реклама и други подобни.

В тези случаи следва да се изследва дали получаването на средствата представлява доплащане до себестойността на доставяните услуги. Съгласно Вашето писмо представянето на услугите се осъществява на цени по-високи от себестойността им, поради това и в този случай няма основание да се смята, че получените средства са „финансирания (субсидии), пряко свързани с доставка/и" по смисъла на чл.20, т.6 от ЗДДС.

Предвид това, че ММС е държавен орган, явно е, че министерството извършва доставки и дейности, за които не е данъчнозадължено лице (доставки и действия, извършени извън рамките на независимата икономическа дейност, които по силата на чл.33, ал.2, т.2 от ЗДДС са освободени доставки), така и облагаеми доставки.

Ако при получаването на стоки и услуги от Централното управление на ММС е възможно да се определи кои от получените доставки се използват за извършването на освободени доставки и кои за облагаеми доставки, то право на данъчен кредит ще е налице само за доставките, които са използвани, използват се или ще се използват за извършването на облагаеми доставки.

Ако получените стоки и услуги от централното управление се използват за извършването на облагаеми и освободени доставки и при получаване на стоките или услугите не може да определи каква част от тях ще използва за извършване на облагаеми доставки и каква част - за освободени доставки, то ще е налице хипотезата на чл. 66 от ЗДДС и за тези доставки ще е налице правото на частичен данъчен кредит.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР