Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 96-МФ-923 от 6.12.2002 г. на ГДД

21 Nov 2003 05:33ч, видяна 1363 пъти
реклама
Относно: ДДС се дължи върху всяка доставка на услуги с място на изпълнение на територията на страната и т. н.
Данък върху добавената стойност се дължи върху всяка доставка на услуги с място на изпълнение на територията на страната и извършена от данъчнозадълженото лице по този закон, освен когато този закон предвижда друго.

 

Разпоредбите на ЗДДС се прилагат на територията на страната, дефинирани в чл. 2 от ЗДДС.

Мястото на изпълнение при доставки на услуги за целите на ЗДДС следва да се определи съобразно разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от закона. В случай че предоставяните услуги са свързани с дейност по организиране на културни, артистични или други подобни мероприятия, включително с дейността по организирането на такива, място на изпълнение на доставката е мястото, където фактически се извършва услугата и по силата на чл. 32 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. З, буква „а" от ЗДДС доставката е облагаема.

Ако данъкът не е изрично посочен при договаряне на облагаемата доставка, че се дължи отделно, той се счита включен в договорената цена и се определя по реда на чл. 53, ал. 2 от ППЗДДС.

Данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, включващ датата на издаване на документа, с който данъкът е начислен, а в случаите, когато документът не е издаден или не е издаден в срока по този закон - за данъчния период, включващ датата на възникване на данъчното събитие, по силата на което данъкът е станал изискуем.

От писмото не е ясно издаден ли е документ, с който данъкът е начислен, а на датата на възникване на данъчното събитие данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли. Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от закона данъчното събитие възниква на по-ранната от двете дати: датата на завършването на услугата или датата на плащането.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР