Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-33-407 от 31.01.2008 г. на НАП

13 Jun 2008 10:18ч, видяна 2263 пъти
реклама
Определяне размера на дължимия данък върху добавената стойност

Уважаеми господин,

По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-33-407/ 31.08.2007г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:

По смисъла на чл.З, ал.1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея,

Съгласно чл. З, ал. 5 от ЗДДС органите на местно самоуправление не са данъчно задължени лица за извършваните от тях дейности или доставки в качеството им на орган на местна власт, дори и когато събират такси, възнаграждения или вноски за тези дейности и доставки, с изключение на изрично посочени дейности.

В настоящия случай. Вие попадате в хипотезата на чл.З, ал.5, т.2 от ЗДДС с оглед на факта, че Общината е данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС във всички случаи, когато извършва доставки, които ще доведат до значително нарушаване на правилата за конкуренция.

Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.

На основание чл. 26, ал.2 от ЗДДС, данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена.

Размерът на данъка, съгласно чл.67, ал.1 от ЗДДС, се определя, като данъчната основа се умножи по ставката на данъка.

Когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена по смисъла на чл. 67, ал.2 от ЗДДС,

Трябва да се има предвид, че съгласно чл.56. ал.2 на отменения ЗДДС. действащ към момента на вземане на Решението от Общинския съвет, когато при договаряне на облагаемата доставка данъкът не е бил изрично посочен, че се дължи отделно, той се приема за включен в договорената цена.

Видно от запитването. Общински съвет-Асеновград е приел Решение №567/25.09.2001 г., относно определяне на цени за нощувка в лагер 'Пашалийца", с.Павелско, който е общинска собственост. В решението са определени цени на легло, като не е изрично посочено дали приетите цени са с ДДС или не.

Размерът на данъка следва да се определи съобразно чл. 67, ал. 2 от ЗДДС, съгласно който, когато при договаряне на доставката данъкът не е изрично посочен, той се счита включен в договорената цена.

Изпълнителен Директор на
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
/Мария Мургина/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР