Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-34-386 от 31.01.2008 г. на НАП

13 Jun 2008 10:23ч, видяна 1722 пъти
реклама
Третиране по ЗДДС на доставка извършена през 2006 г. и осъществено документиране/плащане през 2007 г.

Уважаема госпожо,

Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-386/25.04.2007 г., Национална агенция за приходите Ви уведомява следното:

От запитването е видно, че Институт по металознание „ Академик А. Балевски" през 2006 г. има сключен договор с Военно министерство на държава членка на ЕС за износ на експериментални тренировъчни образци. През месец декември е получил аванс за който е издадена опростена фактура без ДЦС. Цялото количество образци са изнесени през месец декември 2006 г. за което е издадена инвойс фактура. Окончателното доплащане е извършено през месец март 2007 г. Ведомството клиент не е регистрирано по ЗДДС.

Въпросът, който се задава е следва ли института по металознание да си самоначисли ДДС и да подаде У1Е8 декларация?

В конкретния случай следва да се приложи режимът, валиден към датата на възникване на данъчното събитие. Съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗДДС (отм.) данъчното събитие по смисъла на този закон възниква на по- ранната от двете дати:

1.датата на прехвърляне на правото на собственост или друго вещно право върху стока или датата на завършването на услугата;

2.датата на плащането (цялостно или частично авансово плащане).

Съгласно ал. З на същия член на датата на възникване на данъчното събитие данъкът по този закон става изискуем и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли.

Съгласно чл.54, ал.1 от ЗДДС (отм) данъчната ставка е нула в случаите на износ по смисъла на чл. 14 от ЗДДС (отм.);

Тъй като от запитването не е ясно кога е издадена фактурата за доставката, ако същата е издадена през 2006 г. данъка е със ставка 0, а ако е издадена през 2007 г. следва да се приложи § 8 от ПЗР на ЗДДС ( в сила от 01.01.2007 г.) съгласно който „ когато данъчното събитие по доставка е възникнало до влизането в сила на този закон и данъчният документ за доставката се издава след влизането му в сила, доставката се документира чрез издаване на фактура по чл. 114 от този закон, при издаването на която се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката."

Във връзка с горното не следва начисляване на данък и подаване на VIES декларация

Изпълнителен Директор на
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
/Мария Мургина/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР