Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 26-Л-28 от 31.01.2008 г. на НАП

13 Jun 2008 10:33ч, видяна 2704 пъти
реклама
Възстановяване на платен ДДС в Германия

Уважаеми господин ..............,

По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 26-Л-28/ 11.05.2007г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:

Единната система на ДДС в рамките на ЕС. обвързва правото на данъчен кредит с извършване на последващи облагаеми(приравнени на тях) доставки от регистрирани за целите на ДДС лица на територията на съответната държава членка. Условията и реда за приспадане на данъчен кредит са предвидени в националното законодателство на съответната държава членка.

В този аспект, тъй като понятието данъчен кредит по смисъла на чл.68, ал.1 от ЗДДС не обхваща ДДС. начислен от доставчик, установен на територията на друга държава членка, въпросът, свързан с правото на данъчен кредит в този случай е извън компетентността на Изпълнителния директор на НАП.

Нравилата, по които възстановява ДДС на чуждестранни лица. установени в държава членка, различна от тази. в която е начислен(платен) данъка, са регламентирани в Директива 79/ 1072/ ЕЕС от 06.12.1979г. и следва да са транспонирани в законодателството на другите държави членки на ЕС.

Правото на възстановяване на платен данък върху добавената стойност в България от лица. неустановени на територията на страната, съгласно чл. 81 от ЗДДС се определя с наредба на министъра на финансите. В тази връзка наредбите, издадени от министъра на финансите са:

-Наредба № Н-10 от 24 август 2006 г. За възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които ие са установени па територията на общността;

-Наредба № 11-11 от 24 август 2006 г. За възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на общността;

-Наредба № Н-12 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадьлжени физически лица. които не са установени на територията на общността и

-Наредба № Н-14 от 27 септември 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал.

За извършеното от Вас вътреобщностно придобиване, данъкът е изискуем от Вас, в качеството Ви на лице. което извършва придобиването, съгласно чл.84 от зддс.

Предвид изложеното до тук, за да се информирате за механизма, по който може да бъде възстановен платеният от Вас ДДС в Германия, следва да се обърнете към съответните органи на данъчната(приходна) администрация, на чиято територия е извършено начисляването.

Изпълнителен Директор на
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
/Мария Мургина/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР