Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Осигуряване

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Изчисляване на осигурителен стаж на работниците и служителите след 1 януари 2003 г

от Вержиния Заркова, експерт в НОИ, 23 Jun 2008 09:32ч, видяна 19998 пъти
реклама
Изчисляването и зачитането на осигурителния стаж на работниците и служителите се извършва съгласно разпоредбите в чл. 9 от Кодекса за социално осигуряване и раздел V от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.
На основание чл. 9, ал. 1, т. 1 от КСО, осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години. За осигурителен стаж се зачита:
1. времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1 т. 1 - 4 и ал. 2 са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 за съответната професия; когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време.
В определени случаи осигурителен стаж се зачита без за това време да се дължат и внасят осигурителни вноски. Това са периодите :
1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане;
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
Осигурителният стаж на лицата, които са работили при непълно работно време и са били осигурени върху не по-малко от минималния осигурителен доход за професията по икономическа дейност за съответната продължителност на работното време, се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на установената с нормативен акт продължителност на работното време.
При изчисляване на осигурителния стаж на лицата, които са работили при определено с Кодекса на труда или с друг нормативен акт работно време, един пълен месец осигурителен стаж се зачита, когато са зачетени за осигурителен стаж всичките работни дни. Ако зачетените за осигурителен стаж дни през отделни месеци на годината са по-малко от работните дни за месеца, осигурителният стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият брой на дните, зачетени за осигурителен стаж, включително дните на ползвания законоустановен отпуск, се раздели на 21 при 5-дневна работна седмица и на 25 при 6-дневна работна седмица. Към изчисления по този начин осигурителен стаж се прибавят и пълните месеци, зачетени за осигурителен стаж, през годината. Една година осигурителен стаж се зачита, когато са зачетени за осигурителен стаж 12 месеца.

Примери за изчисляване на осигурителен стаж, когато работниците и служителите работят на пълното законоустановено за тях работно време:
Служител работи по трудово правоотношение на пълното законоустановено работно време 8 часа при 5 дневна работна седмица за следните периоди:
- от 1 декември 2007 г. до 29 февруари 2008 г.
- от 14 март 2008 г. до 18 юни 2008 г.
Изчисляването на осигурителния стаж за двата периода се извършва както следва:
- от 1 декември 2007 г. до 29 февруари 2008 г. – 3 месеца осигурителен стаж
- от 14 март до 31 март 2008 г. – 12 работни дни
- април и май 2008 г- 2 месеца осигурителен стаж
- от 1 до 18 юни 2008 г. – 14 работни дни
Общо за периода от 14 март до 18 юни лицето има осигурителен стаж 2 месеца и 26 работни дни, което прави 3 месеца и 5 работни дни. Общо за двата периода лицето има осигурителен стаж 6 месеца и 5 работни дни.

Служител работи по трудово правоотношение на пълното законоустановено работно време 8 часа при 5 дневна работна седмица, като съгласно условията на договора работи само първите три дни от всяка работна седмица за периода от 1 януари 2008 г. до 31 май 2008 г.

Изчисляването на осигурителния стаж за периода се извършва както следва:
- работни дни за месец януари – 5 седмици Х 3 работни дни = 15 работни дни
- работни дни за месец февруари – 4 седмици Х 3 работни дни = 12 работни дни
- работни дни за месец март – 4 седмици Х 3 работни дни = 12 работни дни
- работни дни за месец април – 5 седмици Х 3 работни дни = 15 работни дни
- работни дни за месец май – 4 седмици Х 3 работни дни = 12 работни дни
Общо работните дни за периода са 66 или осигурителният стаж е 3 месеца и 3 работни дни. /66 : 21 = 3 месеца; 3 месеца х 21 дни = 63 дни; 66 дни - 63 дни = 3 дни/.

Пример за изчисляване на осигурителен стаж, когато работниците и служителите работят на непълно работно време:
За периода от 1 февруари до 20 юни 2008 г. служител работи при непълно работно време 6 часа, при законоустановено работно време за длъжността 8 часа. Изчисляването на осигурителния стаж за периода се извършва както следва:
- работните дни за периода от 01 февруари до 31 май 2008 г. - 5 месеца х 21 раб. = 105 раб. дни
- за периода от 1 юни до 20 юни 2008 г. – 20 раб. дни
- общо работни дни за целия период- 105 + 20  = 125
- общо отработени часове за периода – 125 х 6 = 750 часа
- 750 : 8= 93 дни и 6 часа /750 : 8 = 93,75; 93 дни х 8 часа = 744 часа; 750 - 744 = 6 часа/
- 93 дни: 21 = 4 месеца и 9 дни /93 : 21 = 4,42; 4 месеца х 21 раб. дни = 84 раб. дни; 93 раб. дни - 84 раб. дни = 9 дни/
- осигурителен стаж за периода 4 месеца 9 дни и 6 часа

От 1 януари 2005 г. за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са полагали извънреден труд. В този случай осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредният труд, след превръщане на нощните часове през нощните смени в дневни се раздели на законоустановеното работно време на лицето. Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време.
Съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса на труда, извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време. Предвид посочените разпоредби за осигурителен стаж се зачита трудът, който е отчетен като извънреден от работодателя и за който е изплатено възнаграждение за извънреден труд по реда на чл. 262, 263 от Кодекса на труда.

Осигурителят при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение издава удостоверение образец УП–3, в което освен зачетения осигурителен стаж за законоустановеното работно време посочва отделно часовете извънреден труд. При определяне на осигурителния стаж за законоустановеното работно време, както и на часовете извънреден труд нощните часове през нощните смени се превръщат в дневни.
При преценяване правото на пенсия и изчисляване на размера й часовете извънреден труд, посочени в удостоверението обр. УП-3 се разделят на законоустановеното работно време и осигурителният стаж се зачита в дни и часове. Същият се прибавя към зачетения осигурителен стаж за законоустановеното работно време. В този случай зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време.

Пример:
За периода от 1 май до 31 май 2008 г. служител е изработил всички работни дни при пълно работно време 8 часа и по разпореждане на работодателя е работил 5 часа извънредно. Осигурителният стаж за месец май е 1 месец и 5 часа.


Този материал е предоставен от „Сиела” и е част от продукта Сиела Счетоводство. До края на месец юни можете да се възползвате от преференциалната оферта за абонамент за Сиела ЕвроСчетоводител и Сиела Счетоводство. Тя ви дава възможност за годишен абонамент, като 1 година = 14 месеца!
За повече информация натиснете тук.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР