Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-30-112 от 31.01.2008 г. на НАП

23 Jun 2008 18:13ч, видяна 3595 пъти
реклама
Приложението на чл.44, ал.1, т.1 от ЗДДС

Уважаеми господин ............,

Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-30-112/27.06.2007 г. и на основание чл.Ю, ал.1, т. 10 от ЗНАП, Национална агенция за приходите Ви уведомява следното:

Съгласно чл. 44, ал.1 от ЗДДС в кръга на освободените доставки се включва! и доставките на стоки и извършването на услуги от организациите по чл. 39, 40, 41 и 42, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност. Доставките се считат за освободени доколкото не водят до нарушаване па правилата за конкуренцията.

Едно от изискванията е съответната доставка да е извършена от организация по чл.39, 40, 41, 42 от ЗДДС. Безспорно вие изпълнявате това условие, предвид това, че към групата на организациите по чл. 41 ЗДДС спадат институциите по Закона за професионалното образование и обучение, културно-просветни или научни институции, както и от висши училища по Закона за висшето образование. Хипотезата на чл.44, ал.1 от ЗДДС установява и второ условие, а именно доставката да е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност. Действително столовото хранене на учащи се, служители на университета, организирани групи и временно пребиваващи в града лица формира приходи, използвани за финансирането Ви, но осъществените доставки не са във връзка с проява на набиране на средства, използвани за дейността. Проявата е еднократен, индивидуализиран целеви акт. Същата се отличава от осъществяваната дейност по столово хранене. При проявата следва да се извършва набиране на средства, доколкото, видно от запитването, Вие начислявате надценка и реализирате постоянно постъпление на доходи.

С оглед гореизложеното, считаме, че организираното столово хранене не попада в хипотезата на чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗДДС или на чл. 41, т. 1 от ЗДДС, поради което и на основание чл. 8 и чл. 12 от ЗДДС същите се считат за облагаеми.

Изпълнителен Директор на
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
/Мария Мургина/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР