Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Счетоводство

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Промените в капитала на компаниите ще се представят по нов начин

от Дневник, 25 Jun 2008 08:45ч, видяна 7314 пъти
реклама
Европейската комисия предлага ревизираният МСС1 да се прилага в ЕС
Европейската комисия (ЕК) издаде доклад за ефекта от приемането на ревизираната версия на Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 "Представяне на финансовите отчети". В доклада се казва, че прилагането на ревизираната версия в Европейския съюз ще е с позитивен ефект от гледна точка на модела "разходи - ползи".
Според този модел, за да е оправдана дадена промяна, ползите от нея трябва да превишават разходите за извършването й. Становището на ЕК е базирано на анализ на Европейската консултантска група по финансова отчетност (EFRAG).
Съветът за Международни счетоводни стандарти издаде ревизираната версия на МСС 1 през септември 2007 г. Една от най-съществените промени в нея касае представянето на финансовата информация, свързана с капитала на предприятието, и засяга отчета за доходите. Според новите изисквания промените в капитала, произтичащи от вноски на собствениците или разпределения към тях, трябва да се представят в отделен отчет.
Същевременно за промените в капитала (в резултат на печалби или загуби, признати директно в него), несвързани със собствениците, има две възможности. Едната е да се обединят с отчета за доходите, другата да се представят отделно. В случай че бъде използвана втората възможност, предприятието ще изготвя един отчет за доходите и един за общия доход (comprehensive income). Примери за общ доход са печалби и загуби, признати директно в собствения капитал, от: преоценка на активи, актюерски печалби и загуби, признати в съответствие с МСС 19, преоценка на финансови активи на разположение за продажба и др.
Друга важна промяна е, че предприятието ще трябва да представя финансови отчети за времето от най-ранния период, засегнат от ретроспективно прилагане на счетоводна политика.
Въвежда се изискване и да се оповестява данъчният ефект, произтичащ от печалби или загуби, признати директно в капитала, както и информация за прекласифицирането на позиции от общия доход.
Наред с посочените промени има и други, които няма да се отразят особено много на практиката, а и не са със задължителен характер. Такава промяна е например, че балансът ще може да бъде наричан отчет за финансовата позиция на предприятието.

За Европейската консултантска група по финансова отчетност (EFRAG)
EFRAG е създадена през 2001 г., за да подпомага ЕК в процеса на приемана на стандартите, създавани от Съвета за Международни счетоводни стандарти в Европа. EFRAG е основана от тези, които са най-силно заинтересувани от финансовото отчитане в Европа, а именно потребителите на финансови отчети, съставителите им, професионалните счетоводители. Групата е подкрепяна от националните органи за счетоводни стандарти. Инициативата за създаването на групата е на частния сектор. Групата подпомага усвояването и въвеждането на Международните счетоводни стандарти в Европа след началото на 2005 г.
Структурата на групата е на две нива: Техническа-експертна група (Technical Expert Group - TEG), включваща висококвалифицирани експерти, и Контролен съвет (Supervisory Board). Съветът се състои от представители на европейски организации, гарантиращи представителността и легитимиращи EFRAG като организация, представляваща интересите на Европа. EFRAG работи независимо от която и да било от организациите, включени в нея.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР