Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-31-106 от 31.01.2008 г. на НАП

25 Jun 2008 10:53ч, видяна 3191 пъти
реклама
Данъчно третиране на посреднически услуги по осигуряване на персонал за кораби и право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС

Уважаема госпожо ............,

По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-31-106/ 08.03.2007г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:

За режима на данъчното облагане по ЗДДС от значение е видът на доставката - на стока или услуга, както и мястото на изпълнение на доставката. От изложеното в запитването е видно, че дружеството осъществява посредническа дейност при наемане на персонал на кораби. Посочено е, че получатели на услугите са корабособственици установени, както в Общността, така и извън нея.

Съгласно чл.21 ал.З от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект -мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:

1.получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът;

2.доставяните услуги са с предмет посочен в т.2 на чл.21 ал.З от ЗДДС.

Услугата свързана с осигуряване на персонал, както и посредническите услуги, извършени от лице действащо от името и за сметка на друго лице. във връзка с услугите по наемане на персонал, са сред посочените в чл.21 ал.З, т.2 от ЗДДС, съответно букви „е" и „н". В случай, че получателят е лице установено извън Общността или данъчно задължено лице установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът и съответно това лице няма седалище или постоянен обект по смисъла на § 1, т. 10 от ДР на ЗДДС на територията на Р България, е налице доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

Доставките с място на изпълнение извън територията на страната не попадат в обхвата на облагаемите доставки по смисъла на чл. 12. ал.1 от ЗДДС, поради което същите не участват при формиране на облагаемия оборот по чл.96, ал.2, необходим за целите на задължителната регистрация по чл.96, ал. 1 от ЗДДС.

Независимо, че доставката е с място на изпълнение извън територията на страната (на територията на друга държава членка или на територия извън Общността), за доставчикът на основание чл.69, ал.2, т. 1 от ЗДДС възниква право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги, които се използват за осъществяване на доставките услуги свързани с посреднически услуги по осигуряване на персонал. Правото на приспадане на данъчен кредит възниква и се упражнява съобразно общите разпоредби на закона.

Изпълнителен Директор на
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
/Мария Мургина/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР