Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо 3-658 от 05.02.2008 г. на НАП

25 Jun 2008 11:01ч, видяна 3597 пъти
реклама
Облагане по реда на ЗДДС на услуги, предоставени на данъчно задължено лице, установено в държава членка на ЕС

Според изложеното в запитването дружеството извършва доставки на услуги в реално време и в терминален режим с получател фирма от държава-членка на общността, както следва:

Контрол и изравняване на данни /идентификатори на туристически обекти/ в база данни в Германия за представяне на каталози на немски туроператори;

Обработка на база данни в Германия – цени на полети, нощувки, сезонни времена, база данни за немски супермаркети.

Поставеният въпрос е дружеството дължи ли ДДС за тези доставки или същите попадат в разпоредбите на чл. 21, ал. 3, б. „г” от ЗДДС?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС /обн. ДВ, бр. 63 от 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 113 от 2007 г./ изразяваме следното становище:

Разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от ЗДДС определя като място на изпълнение при доставката за услуга мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект - мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:

- получателят е лице, установено извън Общността или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът и

- доставяните услуги са такива по чл. 21, ал. 3 от закона.

При определяне на мястото на изпълнение на извършваните от дружеството услуги следва да се има предвид, че ако услугите могат да се квалифицират като услуги по обработка на данни или предоставяне на информация, то същите попадат в хипотезата на чл. 21, ал. 3, т. 2, б. ”г” от ЗДДС. Предвид факта, че се предоставят на данъчно задължено лице, установено в държава членка, мястото на изпълнение на доставките е извън територията на страната. Поради това на основание чл. 25, ал. 5, т. 2 от ЗДДС на датата на възникване на данъчното събитие по чл. 25, ал. 2, 3 и 4 от ЗДДС възниква основанието за освобождаване от начисляване на данък.

Доколкото е възможно дружеството да извършва и услуги, различни от тези по чл. 21, ал. 3 от ЗДДС, ще е приложима и разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от закона - мястото на изпълнение на доставките ще е на територията на страната, поради което те ще бъдат облагаеми със ставка 20 %.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР