Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Други

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Прекратяване на трудов договор на учител по чл.328 ал.1 т.10

02 Jul 2008, видяна 15146 пъти
реклама
Ако учителите отговарят на изискванията по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО, няма пречка трудовите им правоотношения да бъдат прекратени на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ.
№ 2100/0003 от 6.04.1999 г. относно пенсионирането на учителите МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА чл. 5 ЗП, чл. 325, чл. 326, чл. 328 КТ, чл. 41, чл. 41а ППЗП Съгласно чл. 5, ал. 1 от Закона за пенсиите (ЗП) учителите придобиват право на пенсия за изслужено време и старост при 20 години учителски трудов стаж и 52-годишна възраст за жените и 25 години учителски трудов стаж и 57-годишна възраст за мъжете. Това е една правна възможност, от която всяко лице може да се възползва според своята лична преценка - необходимо е учителят да подаде молба за освобождаване, а трудовият му договор ще бъде прекратен на основание чл. 325, т. 1 или чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ). Работодателят обаче не може да уволни учител на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ, преди той да е навършил 58-годишна възраст за жените и 63-годишна възраст за мъжете. Причината е, че този текст изисква изчакването на 3 години след навършване на възрастта за съответната категория труд, по която е придобито право на пълна пенсия за изслужено време и старост. Учителите жени придобиват право на пълна пенсия с навършването на 55-годишна възраст, а учителите мъже - с навършването на 60 години. Пенсията, която могат да получават между 52 и 55 години, съответно - между 57 и 60 години, е в намален размер, видно от разпоредбата на чл. 41а от Правилника за прилагане на Закона за пенсиите (ППЗП). Тя се изплаща от специалния Учителски пенсионен фонд към Националния осигурителен институт в размер, намален с 0,5 % за всеки месец, недостигащ на лицата до навършването на 55-, съответно 60-годишна възраст. С оглед на разгледаната правна уредба можем да обобщим - във връзка с прилагането на чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ учителите са приравнени на III категория труд, но заедно с това разполагат с една по-широка възможност - те могат да се пенсионират по собствено желание 3 години по-рано от останалите лица, работещи при условията на III категория труд, стига да имат изискуемия се от закона учителски трудов стаж. Чл. 41 ППЗП определя като учителски трудовия стаж, положен на длъжностите учител или възпитател в учебни и възпитателни заведения, както и трудовия стаж на директорите и заместник-директорите в същите заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа. № 92-616 от 20.09.2004 г. относно прекратяване на трудовите договори на учителите при придобиване право на пенсия МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА чл. 68, § 5 КСО, чл. 326, чл. 328 КТ Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ, работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 КТ при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване е предвидено, че до 31.12.2009 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст при учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените и 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2. С оглед на горното, ако учителите отговарят на изискванията на § 5, няма пречка трудовите им правоотношения да бъдат прекратени на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ. № 67-1 от 18.01.2005 г. относно възможността за прекратяване на трудовото правоотношение на учители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на § 5 от ПЗР на КСО, на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА чл. 68, § 5 КСО, чл. 326, чл. 328 КТ Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 1 при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В § 5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Кодекса за социално осигуряВане (КСО) е предвидено, че до 31.12.2000 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст при учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените и 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2. С оглед на горното, ако учителите отговарят на изискванията по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО, няма пречка трудовите им правоотношения да бъдат прекратени на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР