Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > НСС

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

НСС 1 - Приложение 6

24 Nov 2003 23:35ч, видяна 5423 пъти
реклама
Отчет за собствения капитал
Отчет за собствения капитал
на ........................................ за ........................................

Показатели
 Основен  
капитал 
Резерви
Финансов резултат
Резерв от преводи
Общо собствен капитал
премии от емисия
резерв от последващи  оценки на активи и пасиви
целеви резерви
 печалба 
загуба
 общи 
специа лизирани
 други 
 
а
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 Салдо в началото на отчетния период          
1.Изменения за сметкана собствениците          
 в т.ч.:          
 - увеличение          
 - намаление          
2.Финансов резултат за текущия период          
3.Разпределения на печалба:          
 в т.ч. за дивиденти          
4.Покриване на загуба          
5.Последващи оценки на дълготрайни материални активи          
 в т.ч.:          
 - увеличения          
 - намаления          
6.Последващи оценки на финансови активи и инструменти          
 в т.ч.:          
 - увеличения          
 - намаления          
7.Промени в счетоводнатаполитика, грешки и други          
8. Други изменения в собствения капитал          
 Салдо към края на отчетния период          
9.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина          
10.Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация          
  Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период          
 
Дата: ........................           Съставител: ........................           Ръководител:........................

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР