Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-28-107 от 15.09.2003 г. на ГДД

03 Dec 2003 13:10ч, видяна 1289 пъти
реклама
Облагане на стипендии на физически лица по ЗОДФЛ и деклариране на изплатените доходи различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии
В писмото не е описана изчерпателно конкретната фактическа ситуация, поради което изразявам принципно становище по поставените въпроси:

1. На основание чл. 12, ал.1, т. 9 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) не подлежат на облагане стипендиите в полза на местни физически лица за обучение в страната и чужбина.

По смисъла на този закон "местни физически лица" са всички физически лица, без оглед на тяхното гражданство, чието постоянно местоживеене е в РБългария или които пребивават в страната повече от 183 дни през всеки 365 дневен период (по чл. 6 от ЗОДФЛ)

2. Съгласно чл. 57, ал. 1 и 2 от ЗОДФЛ, всяко предприятие изплащащодоход на физическо лице през данъчната година, различен от доход от трудови правоотношения и пенсии, е длъжно в срок до 15 април на следващата година да представи справка по образец в Териториалната данъчна дирекция по седалището си.

Образецът на справката се утвърждава със заповед на министъра на финансите и се обнародва в "Държавен вестник" (чл. 57, ал. 3 от ЗОДФЛ). Актуалният към момента образец е утвърден със Заповед № 676/21.12.200 г. на министъра на финансите и е обнародван в ДВ бр. 2 от 05.01.2001 г.

Предвид гореизложеното и доколкото в конкретния случай очевидно се касае за изплатени на физически лица доходи, различни от трудови правоотношения и пенсии, същите следва да бъдат посочени в справката по чл. 57 от ЗОДФЛ


Приложение - Справка за физическите лица, получили доходи, различни от трудови правоотношения и пенсии

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР