Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Осигуряване

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Здравните осигуровки по време на неплатен отпуск

от от Румяна Станчева, експерт в НОИ, 29 Oct 2008 12:27ч, видяна 35515 пъти
реклама
Тежестта им в определени случаи се поема от работодателя, а в други - от работника
От възникване на трудово, служебно правоотношение или правоотношение на основание специални закони до неговото прекратяване здравното осигуряване на наетото лице се провежда чрез работодателя. Чрез работодателя се внасят здравноосигурителните вноски и за периодите, през които лицето ползва неплатен отпуск, при положение че за това време то не подлежи на здравно осигуряване на друго основание.

До 31 декември 2004 г. работодателят заплащаше здравноосигурителни вноски за своя сметка за всички лица, които са в неплатен отпуск, независимо от причината, поради която го ползват. От 1 януари 2005 г. здравното осигуряване на лицата в неплатен отпуск се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1, б."б" от ЗЗО. Съгласно тази разпоредба за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, здравноосигурителната вноска се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете или поради производствена необходимост и престой. Вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася.

За всички лица в неплатен отпуск, които подлежат на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1, б."б" от ЗЗО за 2008 г., осигурителните вноски се определят върху 120 лв., или 7.20 лв. на месец.

По време на отглеждане на дете плаща предприятието

Работодателят заплаща здравноосигурителните вноски на работниците и служителите за времето, през което ползват неплатен отпуск, при невъзможност да изпълняват трудовите си задължения поради престой и производствена необходимост.

За сметка на работодателя са и здравноосигурителните вноски за времето на неплатен отпуск за отглеждане на дете по:
- чл. 165 от Кодекса на труда - неплатен отпуск на работничка или служителка с четири и повече деца до навършване на 2-годишна възраст на детето, ако то не е настанено в детско заведение.
- и чл. 167а от Кодекса на труда - неплатен отпуск на всеки от родителите в размер на 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст, ако детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка.

За сметка на работодателя са и здравноосигурителните вноски в случаите, при които лицето ползва неплатен отпуск за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете по чл.162, 163 и 164 от Кодекса на труда без право на парично обезщетение. Това са случаите, през които лицето няма необходимия осигурителен стаж за придобиване право на парично обезщетение или в случаите, при които се налага да ползва отпуск за гледане на болно дете или на член от семейството над 18-годишна възраст в по-голям размер от определения по закон с право на парично обезщетение.

Следва да се има предвид, че в тези случаи осигуряването не се провежда по реда на чл. чл. 40, ал. 1, т. 1, б."б" от ЗЗО В тези случаи здравното осигуряване се провежда по реда на чл.40, ал.1, т.5 от ЗЗО. Здравноосигурителните вноски се внасят върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица - 240 лв. в дължимия за сметка на работодателя размер - 3.6 на сто. При подаване на данни за осигуряването с декларация обр. №1 "Данни за осигуреното лице" за лицата в неплатен отпуск за временна неработоспособност, бременност и раждане доходът, върху който са дължими здравноосигурителните вноски, се попълва в точка 17, а доходът, върху който се
дължат здравноосигурителни вноски за времето на неплатен отпуск за отглеждане на малко дете - в точка 17.1.

Може да се наложи наетият да внася пари в предприятието

Когато неплатения отпуск е по желание на лицето, осигурителните вноски за здравно осигуряване са изцяло за негова сметка. Неплатен отпуск по желание на лицето е отпускът, разрешен от работодателя по искане на работника или служителя на основание чл. 160, от Кодекса на труда. В този случай работодателят разрешава неплатен отпуск независимо от това дали е ползван или не платеният годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия стаж.

За сметка на лицето са и здравноосигурителните вноски за времето на неплатен отпуск до 30 календарни дни, които се зачитат за трудов и за осигурителен стаж. Неплатен отпуск по желание на лицето е и отпускът, разрешен на основание чл. 170, ал. 2 от Кодекса на труда за кандидатстване в училище с приемен изпит без съгласие на работодателя. Здравноосигурителните вноски са за сметка на работника или служителя и когато ползва неплатен отпуск на основание чл. 171, от Кодекса на труда за подготовка и явяване на приемен, зрелостен или държавен изпит, за подготовка и защита на дипломна работа в средни и висши учебни заведения, за подготовка и защита на дисертация.

Когато работникът или служителят е в продължителен неплатен отпуск по свое желание и няма възнаграждение, от което да бъдат удържани здравноосигурителни вноски той трябва да внесе при работодателя дължимите за негова сметка суми. Сумата може да бъде внесена и авансово за избран период от време. Ако работникът не внесе сумите за здравни осигуровки, съгласно действащата нормативна уредба работодателят няма задължение да ги заплати от свои средства.

При подаване на данни за осигуряването с декларация обр. №1 "Данни за осигуреното лице" в случаите на здравно осигуряване чл. 40, ал. 1, т. 1, б."б" от ЗЗО сумата, върху която се заплащат здравноосигурителните вноски, се попълва в т. 27 "Доход, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване".
Когато лицата ползват продължителен неплатен отпуск и през това време пребиват в чужбина, могат да провеждат здравното си осигуряване по реда, определен в чл.40а, ал.1 от Закона за здравното осигуряване. Те могат по свое желание да не заплащат здравноосигурителни вноски за годините, през които са пребивавали повече от 183 дни извън страната. За целта преди заминаване трябва да подадат заявление за напускане на страната в компетентната териториална дирекция на НАП.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР