Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-00-1420 от 5.11.2003 г. на ГДД

22 Jan 2004 11:53ч, видяна 1317 пъти
реклама
Коригиращи данъчни декларации по ЗДДС

Във връзка с постъпило в ГДД запитване относно прилагането на утвърдените със Заповед № 345/12.06.2003 г. на Главния данъчен директор процедура на отдел “РОД”, Ви уведомяваме:

Точка VII на утвърдената процедура “обработка на данъчни декларации по Закона за данък върху добавената стойност” има следния вид:

VII. Коригиране на подадени справки – декларации по реда по чл. 61 от ДПК.

За подадените коригиращи декларации се подава информация в отдел “СПУДР” до края на работния ден.

Законодателят е дал право на данъчния субект да прави промени във вече подадена данъчна декларация в два случая

-преди изтичане на законоустановения срок за подаването на конкретния вид декларация (чл. 61, ал. 1 от ДПК) и

-след изтичане на този срок, но преди изтичане на законоустановения срок за плащане (чл. 61, ал. 2 от ДПК).

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО БРОЯ НА ПОДАВАНИТЕ КОРИГИРАЩИ ДЕКЛАРАЦИИ В ТЕЗИ СРОКОВЕ. ПОСЛЕДНАТА ПОДАДЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗРАЗЯВА ВОЛЯТА НА СУБЕКТА.

При подаване на коригираща справка-декларация по ЗДДС по реда на чл.61, ал.1 и ал. 2 от ДПК на вече подадена справка-декларация по ЗДДС същата може да е придружена от коригирани дневниците за покупки и продажби на хартиен и магнитен носител в зависимост от настъпилите корекции.

При условие, че регистрирано по ЗДДС лице не подаде информация от отчетните регистри или информацията, подадена на магнитен носител, е различна от посочената в отчетните регистри, на основание чл. 124, ал. 4 от ДПК, се наказва със:

1.глоба от 250 до 2500 лв. – за физическите лица, които не са търговци;

2.имуществена санкция в размера по т. 1 – за юридическите лица и едноличните търговци.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР