Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 91-01-96 от 11.04.2003 г. на НОИ

29 Mar 2004 16:13ч, видяна 1206 пъти
реклама
Уеднаквяване на практиката във връзка със здравното осигуряван

1. Съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите /ЗЗРСИИ/ на специализираните предприятия, кооперации и цехове за инвалиди с трайни увреждания, членуващи в националните организации на инвалиди и в организации за инвалиди, се преотстъпват 30 на сто от дължимите осигурителни вноски.

На специализираните предприятия, кооперации и цехове за инвалиди с трайни увреждания, членуващи в националните организации на инвалиди и в организации за инвалиди, се преотстъпват 30 на сто от дължимите осигурителни вноски за четирите фонда на държавното обществено осигуряване – фонд “Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство”, фонд “Трудова злополука и професионална болест” и фонд “Безработица”.

Посочената разпоредба следва да се прилага и по отношение на вноските за здравно осигуряване.

Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване не се внасят във фондовете на държавното обществено осигуряване. Тези вноски се натрупват в индивидуалната партида на всеки осигурен. От размера на тези вноски на специализираните предприятия, кооперации и цехове за инвалиди с трайни увреждания, членуващи в националните организации на инвалиди и в организации за инвалиди не следва да се преотстъпват 30 на сто от дължимите осигурителни вноски.

2. В съвместно писмо № 91-01-155/27.10.1999 г. и № 33-00-34/28.10.1999 г. на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса са дадени подробни указания, относно възстановяването на неоснователно внесени здравноосигурителни вноски. При постъпване на искания за възстановяване на неоснователно внесени здравноосигурителни вноски, следва да прилагате горепосочените указания.

В КЗОО и ЗЗО не са предвидени срокове за възстановяване на надвнесени здравноосигурителни вноски. Давностният срок по чл. 115, ал. 4 от КЗОО касае само дължимите от държавното обществено осигуряване вземания. По отношение връщането на неоснователно внесени здравноосигурителни вноски, следва да се прилага общият срок за погасяване на вземания по Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.

Съгласно чл. 110 от ЗЗД всички вземания, за които законът не предвижда друг срок се погасяват с изтичане на петгодишна давност.

3. Здравноосигурителните вноски за изпълнителите по договори за управление и контрол на търговските дружества се внасят по следните параграфи от ЕБК:

- вноски от възложители за лица, работещи без трудово правоотношение - § 100407;

- лични вноски от лица, работещи без трудови правоотношения - § 100406.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР