Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 91-01-118 от 09.05.2003 г. на НОИ

29 Mar 2004 16:51ч, видяна 1105 пъти
реклама
Внасяне на здравноосигурителни вноски за осигурените на основание чл. 40, ал. 2, т. 4 и т. 8 от Закона за здравното осигуряване

Съгласно чл. 40, ал. 2, т. 4 и т. 8 от Закона за здравно осигуряване /ЗЗО/, от 1 януари 2003 г. за сметка на Републиканския бюджет, когато не са осигурени на друго основание, се осигуряват следните лица:

- социално слабите с право на социално подпомагане или настанени в домове за социални грижи;

- родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ.

Здравноосигурителните вноски за социално слабите с право на социално подпомагане, на основание чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; за настанените в домовете за социални грижи и за родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, се внасят чрез съответните дирекции “Социално подпомагане” по сметките на ТП на НОИ, където дирекцията е регистрирана като осигурител, след подписване на разделителните протоколи между общините и Министерството на труда и социалната политика.

Здравноосигурителните вноски за членовете на семействата на социално слабите, които имат доходи, и за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно – до завършване на средно образование не се внасят чрез дирекциите “Социално подпомагане”.

Родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто или за деца до 16 годишна възраст с трайно ограничена възможност за социална адаптация над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, се вписват в регистъра на лицата, които подлежат на здравно осигуряване от Републиканския бюджет, след подадена декларация свободен текст в дирекция “Социално подпомагане”. Към декларацията се прилага експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК, РЕЛКК, ЦЕЛКК/ на лицето, за което полагат грижи. Тези лица декларират, че не подлежат на здравно осигуряване на друго основание.

При определянето на лицата, осигурени за сметка на Републиканския бюджет, следва да се има предвид, че от 2003 г. отпада възможността за внасяне на здравноосигурителни вноски за неосигурен член на семейството за сметка на осигурения.

С оглед провеждането на здравното осигуряване на родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто или за деца до 16 годишна възраст с трайно ограничена възможност за социална адаптация над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, същите следва да се насочват за подаване на заявленията към съответните дирекции “Социално подпомагане” по постоянен адрес.

Информацията за внесените здравноосигурителни вноски за осигурените за сметка на Републиканския бюджет, на основание чл. 40, ал. 2, т. 4 и т. 8 от ЗЗО се подава в съответното ТП на НОИ с декларация образец № 3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от Републиканския бюджет в това число и от фонд “Безработица” /ДВ бр. 26 от 2003 г./ от съответните дирекции “Социално подпомагане”. Информацията се подава на дискета по предварително утвърден формат на записа, като се използва програмен продукт, разработен от НОИ. Декларациите се подават след като здравноосигурителните вноски за осигурените за сметка на Републиканския бюджет са преведени по сметките на ТП на НОИ.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР