Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 91-01-185 от 25.07.2003 г. на НОИ

29 Mar 2004 17:21ч, видяна 1927 пъти
реклама
Внасянето на осигурителни вноски и изчисляването на осигурителния стаж на учителите в системата на народната просвета за времето след 31.12.2002 г.

Съгласно разпоредбите на Наредба № 5 от 2002 г. (издадена от министъра на образованието и науката и министъра на финансите) за нормите за задължителна преподавателска работа и нормативите за численост на персонала в системата на народната просвета, учителите имат задължителна норма на преподавателската работа, която се изпълнява в рамките на определената по чл. 136 от Кодекса на труда (КТ) продължителност на работното време, а именно:

- петдневна работна седмица с нормална продължителност на работното време до 40 часа;

- дневно работно време с нормална продължителност до 8 часа.

Нормата за задължителната преподавателска работа е само част от законоустановеното работно време на учителя и тя не следва да се отъждествява с продължителността на работното време по Кодекса на труда. В рамките на работното време на учителите се включва: самоподготовката, която е част от тяхната подготвителна и заключителна дейност в училище, участието в методически направления, участието в провеждането на педагогически съвети, работа с родители, консултации с ученици, оказване методичeска помощ на млади учители и др.

Продължителността на работното време на учителя се отразява в трудовия му договор.

Осигурителните вноски на учителите, назначени с трудов договор на пълно работно време, които изпълняват пълната норма преподавателска работа, както и на назначените на пълно работно време с непълна норма преподавателска работа се дължат върху полученото брутно трудово възнаграждение, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за дейност “Образование” в зависимост от квалификационната група по Националната класификация на професиите (НКП) за съответната длъжност.

Осигурителните вноски на учителите, назначени с трудов договор на непълно работно време (чл. 138 от КТ) се дължат върху полученото брутно трудово възнаграждение, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за дейност “Образование” в зависимост от квалификационната група по НКП за съответната длъжност, намален пропорционално на отработените астрономични часове.

Когато с учителите е сключен трудов договор за пълно работно време, но с непълна норма задължителна преподавателска работа, осигурителният им стаж следва да се зачита на основание чл. 38, ал. 3, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НОПС). При прилагане на посочената разпоредба под “пълно законоустановено дневно работно време” следва да се разбира пълната нормална продължителност на работното време по чл. 136 от КТ – 8 часа.

Когато с учителите е сключен трудов договор по чл. 138 от КТ за работа при непълно работно време, осигурителният им стаж следва да се зачита на основание чл. 38, ал. 3, т. 2 от НПОС. В тези случаи осигурителният им стаж ще се изчислява като сборът от отработените часове се раздели на установената с нормативен акт продължителност на работното време. Отработените часове в тези случаи ще се определят като се изхожда от часовете непълно работно време, при което са назначени лицата.

Във всички случаи, когато след 31.12.2002 г. учителите са работили при непълно работно време, осигурителният им стаж се установява с утвърдения от управителя на Националния осигурителен институт документ – удостоверение обр. УП-3. В него следва да се посочва пълното законоустановено работно време и непълното работно време, при което е работило лицето.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР