Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Данъци

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Указание № 2 от 30.01.2004 г. на МФ

05 May 2004 18:48ч, видяна 3295 пъти
реклама
УКАЗАНИЕ за практическото прилагане на чл. 31, ал. 1, т. 3 във връзка с отмяната на чл. 31, ал. 1, т. 6 от ЗОДФЛ, в сила от 1.01.2004 г.

Съгласно чл. 232, ал. 2, т. 2 от Данъчния процесуален кодекс (ДПК) министърът на финансите изготвя общи становища и указания за единното прилагане на данъчното законодателство, които са задължителни за органите в структурата на Министерството на финансите, във връзка с което трябва да се има предвид следното:

С промените в Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), в сила от 1.01.2004 г., е отменена т. 6 на чл. 31, ал. 1, във връзка с което от обхвата на облагане с патентен данък за 2004 г. отпадат лицата, осъществяващи производствена дейност, отговарящи на условията на чл. 30 от ЗОДФЛ. За тази си дейност данъчнозадължените лица (ДЗЛ) по ЗОДФЛ подлежат на облагане по общия ред съгласно чл. 34, ал. 1 от материалния данъчен закон.

Независимо, че производителите могат да извършват търговия на дребно от обект по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителната разпоредба (ДР) на ЗОДФЛ с нетна търговска площ до 100 кв. м, те не дължат патентен данък в случаите, когато продават само собствената си продукция в обекта. Критерий при облагането не може да бъде факта, че продажбата на тази продукция представлява търговия на дребно, а обстоятелството, че всяко производство е обвързано с последваща реализация. Реализацията на продуктите е неизменна финална част от цялостния производствен цикъл. Търговията на дребно в конкретния случай следва да се третира като един от начините за реализация на произведената продукция.

В случаите, когато данъчният субект е производител, който продава единствено собствена продукция, той следва да се облага по общия ред, без оглед на това от какъв обект - склад, цех или обект за търговия на дребно по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ЗОДФЛ реализира продукцията си. В зависимост от правния статут на ДЗЛ - физическо или юридическо лице, същото определя данъчна основа по смисъла на ЗОДФЛ или облагаема печалба по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), включвайки всичките си приходи от продажба на продукция при формиране на финансовия си резултат (счетоводна печалба/загуба).

Когато данъчният субект е производител на стоки, който едновременно с продажбата на собствената си продукция извършва и търговска дейност със стоки, придобити от други доставчици, то за продажбите на тези други стоки, извършвани от обект по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ЗОДФЛ с нетна търговска площ до 100 кв. м се дължи патентен данък, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗОДФЛ. Финансовият резултат от дейността, обложена с патентен данък по реда на чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗОДФЛ (търговската дейност със стоки, които не са собствено производство) се изключва от общия финансов резултат (счетоводна печалба/загуба) на ДЗЛ за целите на чл. 23, ал. 1 от ЗКПО.

Следва да се има предвид, че настоящото указание се отнася до приложението на чл. 31 от ЗОДФЛ в рамките на данъчния период, обхващащ календарната 2004 г.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР