Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Осигуряване

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Осигурителните вноски през 2009 г.

от Румяна Станчева, експерт в НОИ, 06 Jan 2009 15:16ч, видяна 36779 пъти
реклама
Разпределението на задълженията се променя
Лицата, обхванати от Държавно обществено осигуряване правят вноски във фондовете „Пенсии”, „Общо заболяване и майчинство”, „Трудова злополука и професионална болест” и фонд „Безработица”. За 2009 г. размерите на осигурителните вноски за фондовете на Държавното обществено осигуряване са определени в чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и са както следва:

Фонд „Пенсии”

За лицата, родени преди 1 януари 1960 г. размерът на вноската е 18 на сто, като за работещите по условията на първа и втора категория труд, за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО и за следователите по Закона за съдебната власт той е 21 на сто.

Родените след 31 декември 1959 г. правят вноски в размер на 13 на сто, като за работещите при условията на първа и втора категория труд, за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО и за следователите по Закона за съдебната власт размерът на вноската е 16 на сто.

Разпределението на осигурителните вноски за фонд “Пенсии” за сметкана осигурителя и на осигуреното лице за работниците и служителите, за осигурените по чл. 4, ал. 1, точки 5, 7 и 8 от КСО и за работещите без трудови правоотношения е определено в чл. 6, ал. 3, точки 8 и 9 от кодекса както следва:

За родените преди 1 януари 1960 г.:

-8 на сто за сметка на осигуреното лице и 18 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице

-10 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на І и ІІ категория труд - 13 на сто.

За родените след 31 декември 1959 г.:

- 5,8 на сто за сметка на осигуреното лице и 13 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;

- 7,2 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на І и ІІ категория труд – 10,2 на сто.

От 1 януари 2009 г. държавата се включва в осигуряването за фонд „Пенсии” чрез трансфери от републиканския бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година. Държавата участва в осигуряването за фонд “Пенсии”, както на наетите лица, така и на самоосигуряващите се.

 „Общо заболяване и майчинство” и “Безработица”

През 2009 г. се запазват размерите на осигурителните вноски за фонд „Общо заболяване и майчинство” и фонд “Безработица”. Размера на осигурителната вноска за фонд „Общо заболяване и майчинство” е 3.5 на сто, а размера на осигурителната вноска за фонд „Безработица” е 1 на сто. За тези два фонда на Държавното обществено осигуряване разпределението на осигурителните вноски за сметка на осигурителя и за сметка на осигуреното лице се запазва в съотношение 60:40.

„Трудова злополука и професионална болест”

Всеки осигурител определя сам размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест” в зависимост от основната  си икономическа дейност, определена за целите на статистическата дейност по таблицата в Приложение № 2 към чл. 12 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. Осигурителите определят основната си икономическа дейност по Класификатора на икономическите дейности (КИД) 2008 г. Осигурителните вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест” са в размери от 0,4 до 1, 1 на сто.

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

За лицата, родени след 31 декември 1959 г., се дължат осигурителни вноски и за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд в размер 5 на сто. На основание чл. 157, ал. 2 от КСО с размера на вноската за универсален пенсионен фонд се намалява размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване. От 1 януари 2009 г. вноските за универсални пенсионни фондове се разпределят между осигурителите и осигурените лица както следва:

- за сметка на осигуреното лице – 2.2 на сто;

- за сметка на осигурителя – 2.8 на сто.

За работещите по условията на първа категория труд осигурителите внасят и осигурителни вноски за допълнителна пенсия в професионален пенсионен фонд в размер 12 на сто, а за тези които работят по условията на втора категория труд 7 на сто.

Осигурителни схеми

В зависимост от обхвата на осигуряване, размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване са както следва:

1. За лицата, осигурени за четирите фонда на държавното обществено осигуряване,  работещи при условията на III категория труд – 22.5 на сто плюс вноската за трудова злополука и професионална болест; за работещите при условията на I и II категория труд, за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО и за следователите по Закона за съдебната власт, - 25.5 на сто плюс вноската за трудова злополука и професионална болест;

2. За лицата, осигурени за фонд „Пенсии”, фонд „Общо заболяване и майчинство” и фонд „Трудова злополука и професионална болест” – общия размер на осигурителната вноска за фондовете на ДОО е 21.5 на сто плюс вноската за трудова злополука и професионална болест. Ако тези лица работят при условията на I и II категория труд, осигурителната вноска е 24.5 на сто плюс вноската за трудова злополука и професионална болест.

На осигуряване за тези три фонда на държавното обществено осигуряване подлежат членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, и лицата, работещи по програмите на Министерство на труда и социалната политика "От социални помощи към осигуряване на заетост" и "В подкрепа на майчинството".
3. За работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни или 40 часа през календарния месец, които подлежат на осигуряване за фонд „Пенсии” и фонд „Трудова злополука и професионална болест” по реда на чл. 4, ал. 2 от КСО размера на вноската е 18 на сто плюс вноската за трудова злополука и професионална болест. Ако тези лица работят при условията на I и II категория труд, осигурителната вноска е 21 на сто плюс вноската за трудова злополука и професионална болест.

4. За самоосигуряващите се, осигурени за фонд „Пенсии” и фонд „Общо заболяване и майчинство” осигурителната вноска за държавното обществено осигуряване е в размер на 21.5 на сто.   

5. За самоосигуряващите се, осигурени само за фонд „Пенсии” и за лицата, получаващи доходи за работа без трудови правоотношения вноска е в размер 18 на сто.

Трябва да се има предвид, че за родените след 31 декември 1959 г. осигурителната вноска за фонд “Пенсии” се намалява с вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд - 5 на сто, което води и до намаляване на общия размер на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.


Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР