Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Счетоводство

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Справка за установяване на данъчните задължения-архив

08 Jan 2006 11:38ч, видяна 3902 пъти
реклама
За установяване на данъчните задължения към 31.12.2005
___________________

/юридическо лице/
отчетен период І-XІІ 2005г.
База на данъчните задължения Сума за облагане Данъчна ставка в % Сума на данъка Осчетоводява се:
1. Финансов резултат преди данъчното преобразуване
Х
Х
Х
Х
1.1 счетоводна печалба        
1.2 счетоводна загуба        
2. Постоянни разлики за данъчно преобразуване        
2.1 увеличение        
2.2 намаление        
3. Данъчни облекчения - намаление        
4. Облагаема печалба без временни разлики

.

Х
Х
.
5. Активи по отсрочени данъци

 

15

.
497 / 123
5.1 признати от възникнали временни разлики        
5.2 признати от обратно проявление        
6. Пасиви по отсрочени данъци
.

15

 

123 / 497
6.1 признати от възникнали временни разлики        
6.2 признати от обратно проявление        
7. Облагаема печалба (4+5-6)  
15
 
123/452
8. Временна разлика от преоценъчен резерв 2005 г.  
15
 
112 / 497

Забележки:

1.При отрицателна сума на облагаемата печалба,данък се начислява само от временни разлики.

2.Задължително се начисляват пасиви по отсрочени данъци

3.Активи по отсрочени данъци се начисляват по преценка на ръководството..

Съставил:				   Гл.Счетоводител:
_________2006г.                 Ръководител:


гр.___________

 

 

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР