Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

СС 35 - Приложение 2

16 Feb 2006 21:16ч, видяна 2040 пъти
реклама
Класификация на дейностите от предишни периоди

Класификация на дейностите от предишни периоди

Това приложение не е част от стандарта, а само илюстрира прилагането му.

Сравнителната информация за предишните периоди, която е представена във финансовите отчети, изготвени след събитието на първоначално оповестяване, подлежи на повторна обработка, за да се отделят продължаващите от преустановяваните активи, пасиви, приходи, разходи и парични потоци.

В предприятие са настъпили следните промени:

а) дейности А, Б, В и Г продължават в годините 1 и 2;

б) през година 3 дейност Г е преустановена (одобрена за продажба и действително продадена);

в) през година 4 дейност Б е преустановена (одобрена за продажба и действително продадена) и е придобита дейност Д;

г) през година 5 е придобита дейност Е.

При условие че одобряването на продажбите и придобиванията са извършени след датата на публикуване на годишния финансов отчет за предходната година, класификацията би била следната:

Годишен финансов отчет за година 3

Година 2 (сравнителна)
Година 3 (сравнителна)
Продължаващи Преустановявани Продължаващи Преустановявани
А
 
А
 
Б
 
Б
 
В
 
В
 
 
Г
 
Г

Годишен финансов отчет за година 4

Година 3 (сравнителна)
Година 4 (сравнителна)
Продължаващи Преустановявани Продължаващи Преустановявани
А
 
А
 
 
Б
 
Б
В
 
В
 
 
Г
   
   
Д
 

Годишен финансов отчет за година 5

Година 4 (сравнителна)
Година 5 (сравнителна)
Продължаващи Преустановявани Продължаващи Преустановявани
А
 
А
 
 
Б
   
В
 
В
 
Д
 
Д
 
   
Е
 

При условие че одобряването на продажбите и придобиванията са извършени преди датата на публикуване на годишния финансов отчет за предходната година, класификацията би била следната:

Годишен финансов отчет за година 3

Година 2 (сравнителна)
Година 3 (сравнителна)
Продължаващи Преустановявани Продължаващи Преустановявани
А
 
А
 
 
Б
 
Б
В
 
В
 
 
Г
 
Г

Ако поради каквато и да е причина петгодишните сравнителни финансови отчети са подготвени в година 5, класификацията на продължаващи и преустановявани дейности би била следната:

Годишен финансов отчет за година 5

Година 1
Година 2
Година 3
Година 4
Година 5
Сравнителна
Сравнителна
Сравнителна
Сравнителна
Сравнителна

Продъл-

жаващи

Преуста-

новявани

Продъл-

жаващи

Преуста-

новявани

Продъл-

жаващи

Преуста-

новявани

Продъл-

жаващи

Преуста-

новявани

Продъл-

жаващи

Преуста-

новявани

А
А
А
А
А
Б
Б
Б
Б
Б
В
В
В
В
В
Г
Г
Г
Г
Г
Д
Д
Е

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР