Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

СС 13 - Приложение 3

23 Feb 2006 15:57ч, видяна 4351 пъти
реклама
Отчет за паричните потоци по прекия метод на .......................в ликвидация (в хил. лв)

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод
на ..........................................в ликвидация (в хил. лв)

Наименование на паричните потоци
Текущ период
Предходен период
Постъпления
Плащания
Нетен поток
Постъпления
Плащания
Нетен поток
а
1
2
3
4
5
6
А. Парични потоци, свързани с вземания и задължения възникнали преди ликвидацията            
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти            
Парични потоци, свързани с разчети с персонала            
Парични потоци, свързани с финансови институции            
Парични потоци, свързани с държавни органи            
Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори            
Парични потоци, свързани със собствениците            
Всичко парични потоци, свързани с вземания и задължения възникнали преди ликвидацията (А)            
Б. Парични потоци свързани със сделки по време на ликвидацията            
Парични потоци, свързани с контрагенти            
Парични потоци, свързани с финансови активи            
Парични потоци, свързани с разчети с персонала            
Парични потоци, от лихви, неустойки, комисионни, дивиденти и други подобни            
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики            
Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалбата            
Други парични потоци от ликвидационна дейност            
Всичко парични потоци от сделки по време на ликвидацията            
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)            
Г. Парични средства в началото на периода            
Д. Парични средства в края на периода            

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР