Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

СС 1 - Приложение 1

05 Mar 2006 11:08ч, видяна 19932 пъти
реклама
Сетоводен баланс на ......................към .....................

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ............................
към ...........................

АКТИВ
ПАСИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Сума (хил.лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Сума (хил.лв.)
Текуща година
Предходна година
Текуща година
Предходна година
а
1
2
а
1
2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи     А. Собствен капитал    
I. Дълготрайни материални активи     I. Основен капитал    
..............     в т.ч. навнесен капитал    
..............     .............    
Общо за група I:     Общо за група I:    
II. Дълготрайни нематериални активи     II. Резерви    
..............     1. Премии от емисия    
..............     2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите    
Общо за група II:     3. Целеви резерви    
III. Дългосрочни финансови активи     .............    
...............     .............    
...............     Общо за група II:.    
Общо за група III:     III. Финансов резултат    
IV. Търговска репутация     .............    
...............     .............    
...............     Общо за група III:    
Общо за група IV:     Общо за раздел А:    
V. Разходи за бъдещи периоди          
Общо за раздел А:     Б. Дългосрочни пасиви    
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи     I. Дългосрочни задължения    
I. Материални запаси     .............    
................     .............    
Общо за група I:     Общо за група I:    
II. Краткосрочни вземания     II. Приходи за бъдещи периоди финансирания    
...............     Общо за раздел Б:    
...............          
Общо за група II:     В. Краткосрочни пасиви    
III. Краткосрочни финансови активи     I. Краткосрочни задължения    
...............     ................    
...............     ................    
Общо за група III:     Общо за група I:    
IV. Парични средства     II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания    
................     Общо за раздел В:    
Общо за група IV:     ................    
V. Разходи за бъдещи периоди     ................    
Общо за раздел Б:          
           
Сума на актива (A+Б)     Сума на пасива (А+Б+В)    
В. Условни активи     Д. Условни пасиви    

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР