Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Счетоводство

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Предлагаме примерни образци на формуляри по ЗДДС

20 Dec 2006, видяна 9103 пъти
реклама
Примерни образци
по чл117,ал.2 от ЗДДС
и чл.80, ал.1 от ППЗДДС
 
 
     ПРОТОКОЛ
____________
гр.___/___200__г.
 
 
1.Данни за издателя на протокола:
-наименование и адрес:
_____________________________________________
-идентификационен № по ДДС:___________________
2.Данни за доставената стока или извършената услуга:
-вид на стоката/услугата:________________________
-количество:__________________________________
3.Дата на данъчното събитие на доставката:_____________
4.Данъчна основа:_____________
5.Данъчна ставка:_____________
6.Размер на данъка:____________
7.Основание за начисляване на данъка съгласно чл.117, ал.1 от
ЗДДС и чл.81, ал.1 от ППЗДДС:
____________________________________________
 
____________________________________________
 
 
 
 
 
СЪСТАВИЛ:                                                      ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
_____________                                                ____________________

/име,фамилия и длъжност/

По чл.117, ал.4 от ЗДДС
 
 
 
     ПРОТОКОЛ
____________
гр.___/___200__г.
 
 
 
1.Данни за издателя на протокола:
-наименование и адрес:
_______________________________________________
-идентификационен № по ДДС: _____________________
2.Данни за първоначално издадения протокол:
№_______от дата__________________________
3.Основание за издаване на новия протокол:
_______________________________________________
_______________________________________________
4.Изменение на данъчната основа:
-увеличение със сумата: ______________
-намаление със сумата:_______________
5.Изменение на данъка:
-увеличение на данъка:______________
-намаление на данъка: ______________
 
 
Забележка:Протоколът се издава не по-късно от 5 дни от датата, на която е възникнало обстоятелството, което изисква издаването на протокола.
 
 
СЪСТАВИЛ:_______                     ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:______ 

/име,фамилия и длъжност/

По чл.116,ал.4 от ЗДДС
 
 
 
 
ПРОТОКОЛ
 
 
1.Данни за издателя на протокола:
-издателят е доставчик/получател/ненужното се зачерква/
-наименование и адрес:
________________________________________________________
-идентификационен № по ДДС:_______________________________
2.Основание за анулиране на погрешно съставени или поправени документи,които са отразени в отчетните регистри на доставчика/получателя:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3.Данни за документа, който се анулира:
-вид на документа:________________________
-№__________и дата_______________на документа
4.Данни за новия документ, който се издава:
-вид на документа:________________________
-№_________и дата________________на документа
 
 
 
 
Подписи на лицата,съставили протокола:
 
 
 
за Доставчика:                                                             за Получателя:
___________                                                    ___________
/име,фамилия и длъжност/                      /име,фамилия и длъжност/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР