Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-15-34 от 9.04.2002 г. на ГДД

21 Nov 2003, видяна 2261 пъти
реклама
Относно: Документиране доставките на консигнатора във фискалното устройство при консигнационни договори
От текста на запитването е видно, че се осъществява търговия на дребно със стоки на консигнация по силата на договор за консигнация, подписан между страните от него. Този вид договор не е регламентиран в Търговския закон, но практиката го определя като разновидност на комисионния договор, при който консигнаторът (комисионерът) извършва от свое име, но за сметка на консигнанта (доверител) продажба на стоки, за което на консигнатора се дължи възнаграждение (комисиона).

 

Специфично при този вид договорни отношения е, че те винаги имат за предмет продажба на стоки на трето лице, чийто собственик до осъществяването й е консигнантът.

Във връзка с изложеното и съгласно разпоредбите на Наредба № 4 на министъра на финансите от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 1999 г., изм., бр. 55 от 1999 г., изм. и доп., бр. 113 от 1999 г. и бр. 4 от 2000 г., доп. бр. 16 от 2000 г., изм. и доп., бр. 111 от 2001 г.) издаването на фискална касова бележка се извършва, както следва:

1. При условие че заплащането не се извършва по банков път, за осъществената между консигнатора и третото лице продажба първият е задължен да издаде от фискалното си устройство касова бележка на третото лице (клиент) за платената от него сума.

2.  При условие че заплащането на приетите от консигнатора стоки не се извършва по банков път, консигнантът е задължен да издаде от фискалното си устройство касова бележка на консигнатора по повод прехвърлянето на вещни права върху стоката на стойност, равна на платената от третото лице сума.

3. При условие че заплащането на възнаграждението на консигнатора от консигнанта не се извършва по банков път, първият (консигнатор) е задължен да издаде от фискалното си устройство касова бележка на консигнанта на стойността на платеното от него възнаграждение.

При така описаното документиране на доставките във фискалното устройство на консигнатора ще бъдат регистрирани сумите по т. 1 и т. 3. С документа, издаден във връзка с т. 2, консигнаторът доказва, че този оборот не е негов. Следователно като реален оборот на консигнатора остава този по т. 3.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР