Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 96-МФ-125 от 27.05.2002 г. на ГДД

21 Nov 2003, видяна 1784 пъти
реклама
Относно: Документиране на доставена услуга между комисионер и доверител
Видно от приложено към писмото копие на договора за набиране и доставка на абонамент от 13.10.1999 г. „Български пощи" ЕАД като изпълнител по договора се задължава от свое име и за своя сметка на възложителя „..." ЕООД да проведе абонамент­на кампания за изданията на възложителя на територията на страната и да достави изданията до набраните абонати срещу възнаграждение.

 

Налице е хипотезата на чл. 83, ал. 2 от ЗДДС, при която доверител е „..." ЕООД, комисионер е „Български пощи" ЕАД. В случаите по чл. 83, ал. 2 от ЗДДС са налице три доставки:

1.  доставка между комисионера и третото лице (изпълнителна сделка);

2. доставка между доверителя и комисионера по повод прехвърлянето на вещните права върху стоката или извършването на услугата - предмет на осъществената от комисионера доставка на третото лице; данъчната основа за тази доставка е равна на данъчната основа на доставката по т. 1 (отчетна сдел­ка);

3. доставка на услуга между комисионера и доверителя; данъчната основа на тази доставка е насрещната престация на комисионера, която включва и обезщетението за извършените от него разходи във връзка с доставката, ако е уговорено такова; доставчик в този случай е комисионерът (учредителна сделка).

Спорните въпроси в конкретния случай са по учредителната сделка по т. З и по отчетната сделка по т. 2.

Доставката на услугата между комисионера и доверителя по т. З се документира с издаването на първичен счетоводен документ от комисионера с размера на комисионното възнаграждение, който е и данъчен документ с начислен ДДС, ако комисионерът е регистрирано лице по ЗДДС.

Доставката между доверителя и комисионера по повод прехвърлянето на вещните права върху стоката или извършването на услугата по т. 2 се документира с издаване на първичен счетоводен документ от доверителя със сума, равна на сумата по доставката по т. 1, на основание чл. 83, ал. 2, т. 2 от ЗДДС.

когато доверителят е регистрирано лице по ЗДДС, фактурата следва да бъде данъчен документ с начислен данък, а ако е нерегистрирано по закона лице, издава опростена фактура без данък.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР