Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-00-425 от 7.10.2002 г. на МФ

21 Nov 2003, видяна 3230 пъти
реклама
Относно: Документиране на доставките чрез фискално устройство, когато е налице плащане на данъка по ДДС-сметка, а стойността - в брой
В случаите на смесено плащане по една доставка, включващо плащане в брой на данъчната основа и превеждане на сумата

 

на данъка по ДДС-сметка на доставчика, считаме за приложими два алтернативни варианта за документиране на продажбите, на облагаеми стоки и услуги чрез фискално устройство.

/. Вариант

Чрез фискалното устройство се регистрира само плащането в брой.

Регистриране

Издава се фискална касова бележка само за сумата, платена в брой (данъчната основа), като се отразява, че плащането е извършено в брой.

Например: При продажбата на стока с цена 170,00 лв. (данъчна основа 141,67 лв. и ДДС 28,33 лв.), при която стойността на стоката без ДДС се плаща в брой (141,67 лв.), а стойността на данъка (28,33 лв.) се превежда по банков път по ДДС-сметка, се издава фискалната касова бележка само за стойността, която се плаща в брой, която изглежда така:

ААА АД - София

Ул. №1000

БУЛСТАТ Ю 123456789

Магазин „ААА"

Ул. №1000

Дан. №001234567890

5634 И. Иванов 2

Стока Б..................141,67

Обща сума..............141,67

В брой.....................141,67

0079 01 артикул

17-07-0212:57

фискален бон

хх000065 01000065

Отчитане

При спазване на описания начин на регистриране в дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет във вида плащане „в брой" ще бъдат включени сумите, получени в брой, представляващи данъчните основи на доставките:

ААА АД - София

Ул. № 1000

БУЛСТАТ Ю 123456789

Магазин „ААА"

Ул. №1000

Дан. №001234567890

5634

дневен финансов отчет

в брой.....................141,67

чек............................. 0,00

дневен оборот, ДДС

ДДС*А% = 0,00

Оборот.....................0,00

Нето стойност.........0,00

АДС............................0,00

ДДС*Б% = 20,00

Оборот..................141,67

Нето стойност.....118,06

ДДС...........................23,61

ДДС*В% = 20,00

Оборот.....................0,00

Нето стойност.........0,00

ДДС............................0,00

Общ оборот.............0,00

Екл. № XXX, XXX, XXX

№ по ел. док. XXX

Сума оборот.....10 987,00

Сума нето ст-т. 9155,83

Сума ДДС.............1831,17

№ блок фиск. памет 0005

нулиране 7 ООХХ0079

17-07-02 12:57

Фискален бон

хх000065 01000065

При използване на този вариант в дневния финансов отчет ще е налице „точност в размера на данъка" предвид автоматич­ното изчисляване на размера му въз основа на размера на платената в брой сума. Тази неточност се отстранява при съставянето на отчета за продажбите по чл. 93, ал. 5 от ППЗДДС и включването му в дневника за продажби.

//. Вариант

Чрез фискалното устройство се регистрират двете плащания - в брой и по ДДС-сметка с използване на смесено плащане. За целта се извършват следните действия:

Програмиране

Лицето, което има разкрита ДДС-сметка, може да програмира с наименование ДДС-сметка един от възможните вариан­ти за плащане (един от клавишите за вид плащане).

При моделите фискални устройства, които нямат възможност за програмиране на наименование на вид плащане, следва да се възприеме, че един от съществуващите плащащи клавиши ще бъде използван за регистриране само на платените суми по ДДС-сметка.

Регистриране

Фискална касова бележка се издава за цялата стойност на продажбата, като в касовата бележка се посочват двете плащания - в брой и по ДДС-сметка, като различни видове плащания.

Например: При продажбата на стока с цена 170,00 лв. (данъчната основа 141,67 лв. и ДДС 28,33 лв.), при която стойността на стоката без ДДС се плаща в брой (141,67 лв.), а стойността на данъка (28,33 лв.) се превежда по банков път по ДДС-сметка, се издава фискалната касова бележка за цялата стойност на стоката, включително и частта, която е преведена по банков път - по ДДС-сметка, която изглежда така:

ААА АД - София

Ул. №1000

БУЛСТАТ Ю 123456789

Магазин „ААА"

Ул. №1000

Дан. №001234567890

5634 И. Иванов 2

стока Б...................170,00

обща сума...............170,00

в брой.....................141,67

ДДС-сметка 28,33 - преведена сума по ДДС-сметка за продажбата

0079 01 артикул

17-07-02 12:57

Фискален бон

хх000065 01000065

Отчитане

При спазване на описания начин на програмиране и регистриране дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет, по които има преведени суми по ДДС-сметката на изпълнителя, изглежда така:

ААА АД - София

Ул. N21000

БУЛСТАТ Ю 123456789

Магазин „ААА"

Ул. №1000

Дан. №001234567890

5634

дневен финансов отчет

в брой .....................141,67

чек..............................0,00

ДДС-сметка 28,33 - преведени суми по ДДС-сметка за деня

дневен оборот, ДДС

ДДС*А% = 0,00

Оборот.....................0,00

Нето стойност.........0,00

ДДС............................0,00

ДДС*Б% = 20,00

Оборот..................170,00

Нето стойност .... 141,67

ДДС...........................28,33

ДДС*В% - 20,00

Оборот.....................0,00

Нето стойност.........0,00

ДДС............................0,00

Общ оборот.............0,00

Екл. № XXX, XXX, XXX

№ по ел. док. XXX

Сума оборот.....10 987,00

Сума нето ст-т ... 9155,83

Сума ДДС.............1831,17

№ блок фиск. памет 0005

нулиране 2 00ХХ0079

17-07-02 12:57

Фискален бон

хх000065 01000065

Справка за платените суми по ДДС-сметка може да се прави от дневните финансови отчети, тъй като във фискалната памет на устройството се записва общият оборот за деня като сума от различните видове плащания.

Внимание: Този начин на документиране е задължителен за случаите на издаване на фактура (разширена касова бележка) от фискалното устройство. И при двата варианта на документиране на доставката фактурата за доставката ще бъде придружена от касова бележка и платежно нареждане за преведена сума на данъка по ДДС-сметката на доставчика.

Отчитане в дневника за продажби

Следва да се отбележи, че съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 5, т. З от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) данъчните документи за доставките, за които едновременно са издадени фискална касова бележка и данъчен документ, се описват с отрицателен знак в отчета за продажбите. Такива са всички случаи, при които е налице плащане по ДДС-сметка, включително и случаите на смесено плащане, тъй като при плащане по ДДС-сметка безспорно трябва да е издадена данъчна фактура предвид разпоредбата на чл. 117, ал. 5 от ППЗДДС.

По този начин продажбите, които са документирани с касови бележки и фактури, не участват в дневника за продажбите чрез отчета за продажбите, а се включват в дневника на продажбите с описването на съответния данъчен документ - фактура на отделен ред.

Така практически се елиминира неточността в размера на начисления ДДС в дневния финансов отчет при документиране на доставките при вариант 1.

Бихме желали да отбележим, че използването на вариант II създава поголяма яснота и препоръчваме използването му от данъчните субекти.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР