Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 91-01-4 от 10.01.08 г. на НОИ

06 Feb 2008, видяна 2266 пъти
реклама
Промяна в минималния и максималния размер на паричното обезщетение за безработица и в максималния размер на гарантираното вземане

І. Парично обезщетение за безработица /ПОБ/.

С чл. 10 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ за 2008 г., обнародван в ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., се определя минимален размер на ПОБ - 100 лв., и максимален размер - 200 лв.

Във връзка с изпълнението на ЗБДОО за 2008 г. на лицата, на които се променя размерът на вече отпуснато до 31.12.2007 г. ПОБ, се изготвят разпореждания "Изменям" с актуализираните размери в срок до 18.01.2007 г. включително.

ІІ. Размер на гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя /ЗГВРСНР/.

С чл. 16, ал. 2 от ЗБДОО, за 2008 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от ЗГВРСНР - 660 лв.

Във връзка с новото разпределение на осигурителните вноски между осигурителите и осигурените лица, приложено Ви изпращаме актуализиран образец на работна справка за определяне размера на гарантираното вземане, дължимите осигурителни вноски и данъци по ЗДДФЛ.

Същият следва да използвате при определяне размера на гарантирани вземания, включващи начислени, но неизплатени трудови възнаграждения за периоди след 01.01.2008 г.

ІІІ. Във връзка с изпълнението на заповед № 53 на Управителя на Националния осигурителен институт от 23.02.2004 г. Ви напомняме, че до края на м. януари 2008 г. ръководителите на ТП на НОИ следва да изпратят в ГД "ОВКО" на ЦУ на НОИ разпечатка на информацията в регистрите за предходната година за допуснати грешки, с рекапитулация на надвзети суми поради грешки на длъжностни лица в Р/С/УСО, грешки на физически лица, осигурители и други институции.

Информацията изпратете на хартиен носител, както и на един от следните e-mail адреси: Virjinia.Cherneva@nssi.bg, Lilia.Dimitrova@nssi.bg, Jordan.Nihrizov@nssi.bg или Jaklin.Spasova@nssi.bg.

ІV. Отпуснатите ПОБ с разпореждания в съответствие с указанията, дадени с писмо № 91-01-189 на ГД "ОВКО" на НОИ от 31.08.2007 г., при определяне на размера на които дните на временна неработоспособност или бременност и раждане са включени като дни в осигуряване без осигурителен доход, следва да бъдат преизчислени. За тези дни при определяне размера на ПОБ се включва доходът, от който е определено обезщетението. Този доход, уточнен с отдел/сектор "ПОВН", се използва за определяне действителния размер на ПОБ и след издаване на необходимите разпореждания, разликите се включват в следващата разплащателна ведомост за получаване от лицето.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР