Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 94-АА/237 от 18.10.2007 г. на МТСП

06 Feb 2008, видяна 1747 пъти
реклама
Зачита ли се за трудов стаж и има ли право на възнаграждение за времето от сключването на трудовия договор до постъпването на работа лице, моето е сключило трудов договор, но е започнало работа 2 седмици след сключването на договора?

Съгласно чл. 63, ал. 1 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1 (ал. 2). Работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на документите по ал. 1, освен ако страните са уговорили друг срок. Ако работникът или служителят не постъпи на работа в този срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало, освен ако това се дължи на независещи от него причини, за които той е уведомил работодателя до изтичането на срока (ал.3). Изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с постъпването на работника или служителя на работа, което се удостоверява писмено (ал. 4).

Трудов стаж по смисъла на този кодекс е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в този кодекс или в друг закон, както и бремето, през което лицето е работило като държавен служител (чл. 351). Като следствие от гореизложеното може да се определи, че не се зачита за трудов стаж и не се дължи възнаграждение за времето от сключването на трудовия договор до постъпването на работа, тъй като лицето не е изпълнявало трудовите си задължения.

Министър: (п)
(не се чете)

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР