Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 94-ЙЙ-16 от 13.07.2007 г. на МТСП

19 Feb 2008, видяна 1740 пъти
реклама
Не е възможно упражняване правото на ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл.167а от Кодекса на труда, когато работодателят е в чужбина и не е упълномощил свой служител да го представлява

Същото важи и за прекратяване на трудовия договор.

С ДВ, бр. 52 от 2004 г. беше изменен текстът на чл. 165 от Кодекса на труда (КТ), който регламентираше отпуска за отглеждане на дете до 3 - годишна възраст. Към настоящия момент чл. 165 КТ се отнася за неплатения отпуск за отглеждане на дете до 2 - годишна възраст. Също така се създаде нов чл. 167а, който влезе в сила от 01.08.2004 г., уреждащ неплатения отпуск за отглеждане на дете до 8 - годишна възраст.

Съгласно чл. 167а, ал. 1 КТ след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер на 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8 - годишна възраст. Отпускът се ползва въз основа на писмено заявление за всеки отделен случай, подаден от майката или бащата, най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска, в което декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Работодателят е длъжен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това. Отпускът се заявява и ползва в календарни дни. Когато отпускът се ползва за първи път, в заявлението се декларира, че такъв отпуск не е ползван от никое от лицата, които имат право на него.

Отпускът по ал. 1 може да се ползва наведнъж или на части. Когато се ползва на части, продължителността му не може да бъде по-малка от 5 работни дни. Времето, през което се ползва отпускът по ал. 1, се признава за трудов стаж.

Когато работодателят е в чужбина и не е упълномощил свой служител да го представлява, работникът или служителят, който желае да ползва отпуск по чл. 167а КТ е изправен пред ситуация да няма до кого да подаде заявлението, поради това не е възможно ползването на искания отпуск.

Относно прекратяването на трудовото правоотношение трябва да се има предвид, че в КТ изчерпателно са регламентирани способите и начините за прекратяване на трудовия договор. Извън уреденото от КТ не съществува друг начин за прекратяване на трудовото правоотношение.

Министър: (n)
(не се чете)

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР